Co daje NSTS-01

Uprawnienia NSTS-01 pozwala na loty w kategorii szczególnej, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego narodowym scenariuszu standardowym NSTS-01. Treść tego scenariusza została opublikowane w wytycznych nr 15.

Co daje NSTS-01

Loty VLOS

Posiadacz uprawnienia NSTS-01 może latać w zasięgu wzroku VLOS dronami, których masa startowa (TOM) nie przekracza 4kg. Prezes ULC nie ogranicza typu BSP, który może być używany do takich lotów. A to znaczy, że można latać welowirnikowcami (MR), samolotami (A), śmigłowcami (H).

W kategorii otwartej (uprawnienia A1/A2/A3) loty w zasięgu wzroku VLOS mogą być wykonywane na zasadach tej kategorii, z zachowaniem odpowiednich odległości poziomych od osób i mienia. Odległości pozioma od osób i mienia zależy do posiadanego uprawnienia w podkategorii A1, A2, A3.

Posiadacz uprawnienia NSTS-01 może latać w zasięgu wzroku VLOS z zachowaniem bezpiecznej odległości od osób i mienia. O tym jaka to ma być odległość nie decyduje sztywny przepis (tak jak w A1/A2/A3) tylko sam Pilot BSP. W celu określanie bezpiecznej odległości bierze on pod uwagę czynniki omawiane na szkoleniu lotniczym NSTS-01.

Loty FPV

Posiadacz uprawnienia NSTS-01 może latać w trybie FPV dronami, których masa startowa (TOM) nie przekracza 2kg. Prezes ULC nie ogranicza typu BSP, który może być używany do takich lotów. A to znaczy, że można w trybie FPV latać welowirnikowcami (MR), samolotami (A), śmigłowcami (H).

W kategorii otwartej (uprawnienia A1/A2/A3) loty FPV mogą być wykonywane na zasadach tej kategorii, czyli potrzebny jest obserwator. Główna różnica pomiędzy lotami FPV w kategorii szczególnej z uprawnieniem NSTS-01 to brak konieczności latania z obserwatorem. W operacjach FPV z uprawnieniem NSTS-01 lot jest wykonywany:

  1. do wysokości nie większej niż 50m nad poziomem terenu (max. 50m AGL),
  2. w odległości poziomej nie większej niż 500m od Pilota BSP

UWAGA!

Oczywiście Pilot BSP musi wykonywać loty VLOS lub FPV biorąc pod uwagę aktualne przepisy lotnicze oraz zasady opisane w poszczególnych wytycznych:

  • wytycznych nr 15 Prezesa ULC (narodowy scenariusz standardowy nr 01)
  • wytycznych nr 24 Prezesa ULC (strefy geograficzne)
  • wytycznych nr 25 Prezesa ULC (wdrożenie w Polsce rozporządzenia 2019/947)
  • i inne o których dowiesz się na szkoleniu lotniczym NSTS-01

Dodaj komentarz