RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Kategoria szczególna, KnowHow

Co daje NSTS-01?

Posiadanie uprawnienia NSTS-01 pozwala wykonywać loty w kategorii szczególnej w trybie VLOS i FPV, dronami o masie startowej do 4kg, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego narodowym scenariuszu standardowym NSTS-01. Żeby uzyskać kwalifikację NSTS-01 należy przejść szkolenie lotnicze w tym zakresie. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po zakończeniu szkolenia pilot BSP zgłasza się na egzamin NSTS. Żeby można było wykonywać loty w kategorii szczególnej należało złożyć oświadczenie o operacji. Można to było zrobić do 31 grudnia 2023 r. Jeśli chcesz latać według scenariusza NSTS, ale nie złożyłeś oświadczenia w terminie, napisz na adres kurs@drony.pl.

Możliwość lotów dronami bez klas

Pilot który będzie miał ważne kwalifikacje NSTS-01 lub wyższe i ważne oświadczenie o operacji zgodnej z NSTS-01 na koniec 2023 r. będzie mógł wykonywać loty bezzałogowymi statkami powietrznymi nieopatrzonymi etykietą identyfikacyjną klasy, aż do 31 grudnia 2025! Oznacza to możliwość latania posiadanymi starszymi dronami (Phantom 3, Phantom 4, Mavic 2 PRO, itp.). Wynika to z treści scenariusza:

3. W ramach niniejszego scenariusza mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych nieopatrzonych etykietą identyfikacyjną klasy, określoną w częściach 1–5, 16 i 17 załącznika do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 1, z późn. zm.1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 2019/945/UE”.

Co daje NSTS-01

Loty VLOS

Posiadacz uprawnienia NSTS-01 może latać w zasięgu wzroku VLOS dronami, których masa startowa (TOM) nie przekracza 4kg. Prezes ULC nie ogranicza typu BSP, który może być używany do takich lotów. A to znaczy, że można latać welowirnikowcami (MR), samolotami (A), śmigłowcami (H).

W kategorii otwartej (uprawnienia A1/A2/A3) loty w zasięgu wzroku VLOS mogą być wykonywane na zasadach tej kategorii, z zachowaniem odpowiednich odległości poziomych od osób i mienia. Odległości pozioma od osób i mienia zależy do posiadanego uprawnienia w podkategorii A1, A2, A3.

Posiadacz uprawnienia NSTS-01 może latać w zasięgu wzroku VLOS z zachowaniem bezpiecznej odległości od osób i mienia. O tym jaka to ma być odległość nie decyduje sztywny przepis (tak jak w A1/A2/A3) tylko sam Pilot BSP. W celu określanie bezpiecznej odległości bierze on pod uwagę czynniki omawiane na szkoleniu lotniczym NSTS-01.

Loty FPV

Posiadacz uprawnienia NSTS-01 może latać w trybie FPV dronami, których masa startowa (TOM) nie przekracza 4kg. Prezes ULC nie ogranicza typu BSP, który może być używany do takich lotów. A to znaczy, że można w trybie FPV latać welowirnikowcami (MR), samolotami (A), śmigłowcami (H).

W kategorii otwartej (uprawnienia A1/A2/A3) loty FPV mogą być wykonywane na zasadach tej kategorii, czyli potrzebny jest obserwator. Główna różnica pomiędzy lotami FPV w kategorii szczególnej z uprawnieniem NSTS-01 to brak konieczności latania z obserwatorem. W operacjach FPV z uprawnieniem NSTS-01 lot jest wykonywany:

  1. do wysokości nie większej niż 50m nad poziomem terenu (max. 50m AGL),
  2. w odległości poziomej nie większej niż 500m od Pilota BSP,
  3. z zapewnieniem kontrolowanego obszaru naziemnego rozumianego jako obszar naziemny, na którym eksploatuje się system bezzałogowego statku powietrznego wraz z buforem ryzyka na ziemi i w którego granicach operator jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację – jeżeli prędkość lotu BSP nie może zostać ograniczona elektronicznie do maksymalnie 15 m/s. dla całej planowanej operacji.

UWAGA!

Pilot BSP podczas wykonywania lotów VLOS lub FPV musi brać pod uwagę aktualne przepisy opisane w:

  1. Wytycznych Prezesa ULC
  2. Narodowym scenariuszu standardowym NSTS-01
  3. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
  4. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich
  5. i inne o których dowiesz się na szkoleniu lotniczym NSTS-01

Nie są to wszystkie akty prawne obowiązujące pilota BSP!

Dodaj komentarz