RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Kategoria szczególna, KnowHow

Co daje NSTS-01?

Posiadanie uprawnienia NSTS-01 pozwala wykonywać loty w kategorii szczególnej w trybie VLOS i FPV, dronami o masie startowej do 4kg, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego narodowym scenariuszu standardowym NSTS-01.

Możliwość lotów dronami bez klas

Pilot który będzie miał kwalifikacje NSTS-01 i do końca listopada 2023 r. złoży oświadczenie o operacji zgodnej z NSTS-01, będzie mógł wykonywać loty bezzałogowymi statkami powietrznymi nieopatrzonymi etykietą identyfikacyjną klasy, aż do 31 grudnia 2025! Oznacza to możliwość latania posiadanymi starszymi dronami (Phantom 3, Phantom 4, Mavic 2 PRO, itp.). Dlatego warto zrobić szkolenie w zakresie NSTS-01. 

Co daje NSTS-01

Loty VLOS

Posiadacz uprawnienia NSTS-01 może latać w zasięgu wzroku VLOS dronami, których masa startowa (TOM) nie przekracza 4kg. Prezes ULC nie ogranicza typu BSP, który może być używany do takich lotów. A to znaczy, że można latać welowirnikowcami (MR), samolotami (A), śmigłowcami (H).

W kategorii otwartej (uprawnienia A1/A2/A3) loty w zasięgu wzroku VLOS mogą być wykonywane na zasadach tej kategorii, z zachowaniem odpowiednich odległości poziomych od osób i mienia. Odległości pozioma od osób i mienia zależy do posiadanego uprawnienia w podkategorii A1, A2, A3.

Posiadacz uprawnienia NSTS-01 może latać w zasięgu wzroku VLOS z zachowaniem bezpiecznej odległości od osób i mienia. O tym jaka to ma być odległość nie decyduje sztywny przepis (tak jak w A1/A2/A3) tylko sam Pilot BSP. W celu określanie bezpiecznej odległości bierze on pod uwagę czynniki omawiane na szkoleniu lotniczym NSTS-01.

Loty FPV

Posiadacz uprawnienia NSTS-01 może latać w trybie FPV dronami, których masa startowa (TOM) nie przekracza 4kg. Prezes ULC nie ogranicza typu BSP, który może być używany do takich lotów. A to znaczy, że można w trybie FPV latać welowirnikowcami (MR), samolotami (A), śmigłowcami (H).

W kategorii otwartej (uprawnienia A1/A2/A3) loty FPV mogą być wykonywane na zasadach tej kategorii, czyli potrzebny jest obserwator. Główna różnica pomiędzy lotami FPV w kategorii szczególnej z uprawnieniem NSTS-01 to brak konieczności latania z obserwatorem. W operacjach FPV z uprawnieniem NSTS-01 lot jest wykonywany:

  1. do wysokości nie większej niż 50m nad poziomem terenu (max. 50m AGL),
  2. w odległości poziomej nie większej niż 500m od Pilota BSP,
  3. z zapewnieniem kontrolowanego obszaru naziemnego rozumianego jako obszar naziemny, na którym eksploatuje się system bezzałogowego statku powietrznego wraz z buforem ryzyka na ziemi i w którego granicach operator jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację – jeżeli prędkość lotu BSP nie może zostać ograniczona elektronicznie do maksymalnie 15 m/s. dla całej planowanej operacji.

UWAGA!

Pilot BSP podczas wykonywania lotów VLOS lub FPV musi brać pod uwagę aktualne przepisy opisane w:

  1. Wytycznych Prezesa ULC
  2. Narodowym scenariuszu standardowym NSTS-01
  3. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
  4. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich
  5. i inne o których dowiesz się na szkoleniu lotniczym NSTS-01

Nie są to wszystkie akty prawne obowiązujące pilota BSP!

Dodaj komentarz