RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Aktualne przepisy

Czy sam DroneRadar wystarczy aby latać zgodnie z prawem?

W mediach społecznościowych często można przeczytać, że latanie dronami jest proste, a szkolenia nie są potrzebne. Można też przeczytać, że jak ktoś do zakupionego drona zainstaluje aplikację DroneRadar to jest już profesjonalnym pilotem drona. Nie jest to jednak prawda. DronRadar jest aplikacją która wyświetla aktualną sytuację w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa i podpowiada użytkownikowi w prosty sposób czy może latać w miejscu w którym znajduje się telefon z uruchomioną aplikacją. Sygnalizacja aplikacji oparta jest o trzy kolory, znane wszystkim z sygnalizatorów ulicznych:

  • czerwony (zakaz lotów)
  • pomarańczowy (trzeba coś zrobić, żeby móc wykonać lot)
  • zielony (można latać z zachowaniem innych przepisów)

I tutaj pojawia się problem, ponieważ większość osób która nie ukończyła szkolenia interpretuje, że skoro aplikacja zaświeciła się na zielono to można latać bez ograniczeń. Niestety nie jest to takie proste! Każdego pilota BSP obowiązują przepisy lotnicze w których określona jest odpowiedzialność karna. Niezależnie od celu lotu każdy kto rozpoczyna lot przy pomocy drona musi stosować się do przepisów określonych odpowiednim załącznikiem 6, 6a, 6b.

W załączniku 6 dla osób wykonujących loty w celach rekreacyjnych lub sportowe znajduje się pkt. 4.6, określający inne przepisy, które muszą być respektowane.

Punkt ten brzmi następująco:

4.6. Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad:
1) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309)
2) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227 oraz z 2019 r.
poz. 730 i 1495)
3) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b,
pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495)
4) jednostkami wojskowymi i poligonami
5) osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji
lub pod kontrolą operatora
6) w strefie EP R40 Słupsk

W załączniku 6a dla osób wykonujących loty w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe znajduje się pkt. 4.1 ppkt. 12, określający inne przepisy, które muszą być respektowane.

Podpunkt ten brzmi następująco:

12) loty wykonywane nad:
a) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
b) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
c) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
d) jednostkami wojskowymi i poligonami
mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem

Świadomość tych zapisów jest konieczna, aby nie mieć problemów takich jakie może mieć 35 letni Francuz, który latał dronem nad elektrownią Bełchatów. Grozi mu za ten lot do 5 lat pozbawianie wolności zgodnie z art. 212 Prawa Lotniczego.

Dodaj komentarz