Aktualne przepisy

Czy warto robić szkolenie w zakresie narodowych scenariuszy NSTS?

Na stronie ULC znajduje się oś czasu na której zaznaczone są daty wprowadzania przepisów europejskich w zakresie BSP.

Zgodnie z powyższym Narodowe Scenariusze STandardowe można składać do dnia 2 grudnia 2023 roku. A co za tym idzie szkolenia lotnicze w zakresie NSTSów mogą być prowadzone do tej daty. Ważne jest jednak to, że loty według narodowych scenariuszy standardowych NSTS w Polsce będę mogły być realizowane do 2 grudnia 2025 roku. Jest to o tyle istotne, że na podstawie oświadczenia o NSTS można latać dronami, które nie posiadają klasy C5/C6. To oznacza, że Phantom 3 Standard do 2 grudnia 2025 będzie mógł być legalnie używany przez pilota do wykonywania lotów BSP!

Powyższe fakty potwierdzają, że warto jest robić NSTSy. Pozostaje jednak pewna wątpliwość czy pilot który zrobi NSTS będzie musiał robić dodatkowe szkolenia po tym jak NSTS przestaną obowiązywać w grudniu 2025? Dlatego zadałem w Departamencie BSP w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pytanie:

„Czy robiąc szkolenie w zakresie NSTS-01 otrzymam też STS-01?”

na które otrzymałem następującą odpowiedź:

„Otrzymaliśmy odpowiedź od EASA mówiącą o tym, że dopuszczają możliwość przyznania kompetencji pilota do wykonywania STS przy okazji uzyskania kompetencji NSTS. Wszystkie osoby, które przeszkoliły się na nowych zasadach do NSTS uzyskają stosowną aktualizację STS w profilu pilota”.

Ta odpowiedź rozwiewa wszystkie wątpliwości co powoduje, że warto robić szkolenia lotnicze umożliwiające wykonywania lotów zgodnie z narodowymi scenariuszami standardowymi NSTS. Zapraszam na zawodowe szkolenia lotnicze w zakresie lotów VLOS, BVLOS oraz WEBINARY DRONOWE ™.

Przed podejmowaniem decyzji o wyborze szkolenia lotniczego w sezonie 2022 warto wiedzieć jak na dzień dzisiejszy mają być konwertowane NSTSy na STS. Przedstawia to poniższy rysunek:

Schemat konwersji NSTS na STS

Dodaj komentarz