RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Egzamin NSTS na drony

Egzamin NSTS na drony

Aby uzyskać uprawnienia lotnicze do wykonywania lotów w kategorii szczególnej według scenariuszy: NSTS-01/02/03/04 (VLOS), NSTS-05/06/07/08 (BVLOS), należy zaliczyć egzamin on-line w zakresie wybranych uprawnień. Najbliższe terminy egzaminów na stronie głównej.

UWAGA! Na egzamin w zakresie NSTS może zgłosić się jedynie osoba, która ukończyła szkolenie praktyczne i uzyskała pozytywną ocenę swoich umiejętności praktycznych. Skan dokumentacji szkoleniowej należy przesłać na adres: egzamin@drony.pl.

Zapisy na egzamin NSTS

Udział w nadzorowanym egzaminie online dla NSTS można kupić przez system płatności elektronicznych Przelewy24. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany przez uczestnika wysyłane będzie potwierdzenie z dalszymi informacjami. Jeśli nie przyjdzie ono w ciągu 24h od wpłaty, należy skontaktować się z organizatorem pod adresem egzamin@drony.pl.

Możliwość uzyskania kompetencji dla podkategorii A2

W ramach egzaminu NSTS można od razu zrobić uprawnienie dla podkategorii A2, które warto mieć choćby ze względu na brak obowiązku noszenie kamizelki odblaskowej w trakcie lotu. W takim wypadku należy kupić udział w egzaminie NSTS+A2. Jeśli zapłaciłeś ze egzamin NSTS a chciałbym przy okazji uzyskać kwalifikację do lotów w podkategorii A2, możesz dopłacić różnicę.

Zakres egzaminu NSTS

Test egzaminacyjny dla NSTS-01 składa się z co najmniej 80 pytań jednokrotnego wyboru w zakresie ośmiu dziedzin:

  1. Przepisy lotnicze
  2. Ograniczenia możliwości człowieka
  3. Procedury operacyjne
  4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
  5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
  6. Meteorologia
  7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
  8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Formalności przed egzaminem

Przed przystąpieniem do egzaminu z wiedzy teoretycznej konieczne jest ukończenie szkolenia praktycznego w ramach scenariusza lub scenariuszy standardowych i uzyskanie pozytywnej oceny umiejętności praktycznych uzyskanych na szkoleniu praktycznym. Szkolenie praktyczne należy przejść u operatora szkolącego, który nie może być jednocześnie podmiotem egzaminującym. Lista operatorów szkolących jest dostępna na stronie ULC.

Jeśli podczas egzaminu NSTS uczestnik chce uzyskać uprawnienia dla podkategorii A2, musi podpisać i przesłać oświadczenie o posiadanych umiejętnościach praktycznych. Wzór oświadczenie wraz z instrukcją wypełnienia, zostanie przesłany na adres e-mail uczestnika, w potwierdzeniu zakupu udziału w egzaminie NSTS+A2.