Egzamin NSTS na drony

Aby uzsykać uprawnienia lotnicze do wykonywania lotów w kategorii szczególnej według scenariuszy: NSTS-01/02/03/04 (VLOS), NSTS-05/06/07/08 (BVLOS), należy zaliczyć egzamin on-line w zakresie wybranych uprawnień. Najbliższe terminy egzaminów na stronie głównej.

Zapisy na egzamin NSTS

Udział w nadzorowanym egzaminie online dla NSTS można kupić przez system płatności elektronicznych Przelewy24. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany przez uczestnika wysyłane będzie potwierdzenie z dalszymi informacjami. Jeśli nie przyjdzie ono w ciągu 24h od wpłaty, należy skontaktować się z organizatorem pod adresem egzamin@drony.pl.

Udział w EGZAMINIE NSTS


[ 99,00zł ]

Naciskając przycisk Kupuję udział w EGZAMINIE NSTS oświadczasz,
że zapoznałeś się i akceptujesz regulamin.

W ramach egzaminu NSTS można od razu zrobić uprawnienie dla podkategorii A2, które warto mieć choćby ze względu na brak obowiązku noszenie kamizelki odblaskowej w trakcie lotu. W takim wypadku należy kupić udział w egzaminie NSTS+A2.

Udział w EGZAMINIE NSTS+A2


[ 148,00zł 125,00zł ]

Naciskając przycisk Kupuję udział w EGZAMINIE NSTS+A2 oświadczasz,
że zapoznałeś się i akceptujesz regulamin.

Zakres egzaminu NSTS

Test egzaminacyjny dla NSTS-01 składa się z co najmniej 80 pytań jednokrotnego wyboru w zakresie ośmiu dziedzin:

  1. Przepisy lotnicze
  2. Ograniczenia możliwości człowieka
  3. Procedury operacyjne
  4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
  5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
  6. Meteorologia
  7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
  8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Maksymalny czas trwania egzaminu dla NSTS-01 do uzyskania uprawnień w kategorii szczególnej to 120 minut. Pytania są losowane z bazy pytań.

Jeśli uczestnik szkolenia ukończył szkolenie w zakresie np.: NSTS-01/02/05 to jego test egzaminacyjny składa się z 80 pytań dla NSTS-01 i dodatkowych pytań dla NSTS-02 i NSTS-05. Każdy scenariusz to dodatkowe 8 pytań i dodatkowy czas na rozwiązanie testu egzaminacyjnego. Podana cena egzaminu NSTS obejmuje dowolną liczbę scenriuszy standardowych w jednym podejściu do egzaminu.

Formalności przed egzaminem

Przed przystąpieniem do egzaminu z wiedzy toeretycznej konieczne jest ukończenie szkolenia praktycznego w ramach scenariusza lub scenriuszy standardowych i uzyskanie pozytywnej oceny umiejętności praktycznych uzyskanych na szkoleniu praktycznym. Szkolenie praktyczne należy przejść u operatora szkolącego, który nie jest podmiotem egzaminującym. Lista operatorów szkolących jest dostępna na stronie ULC.

Jeśli podczas egzaminu NSTS uczestnik chce uzyskać uprawnienia dla podkategorii A2, musi podpisać i przesłać oświadczenie o posiadanych umiejętnościach praktycznych. Wzór oświadczenie wraz z instrukcją wypełnienia, zostanie przesłany w potwierdzeniu kupienia udziału w egzaminie NSTS+A2 na adres e-mail uczestnika.