RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Egzamin praktyczny BSP

Przebieg egzaminu praktycznego do uzyskania uprawnień wynikających z narodowych scenariuszy NSTS jest analogiczny jak państwowy egzamin praktyczny UAVO obowiązujący do 30.12.2020. informację zawarte tutaj będą z czasem aktualizowane. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z rozdziałem: Egzamin państwowy UAVO.