KursNaDronyPl

Obierz właściwy kurs: KursNaDrony.pl ™

RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Egzamin STS na drony

Przed przystąpieniem do egzaminu STS-01 lub STS-02, konieczne jest ukończenie szkolenia praktycznego, prowadzonego przez operatora szkolącego wpisanego na w rejestr ULC. Instruktor operatora szkolącego: szkoli uczestnika, na bieżąco ocenia jego postępy, a po zakończeniu szkolenia wystawia „Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych do celów STS„. Przesłanie tego potwierdzenie jest przepustką na egzamin.

Egzamin może być przeprowadzony tylko w zakresie szkolenia, wpisanego przez instruktora w: „Potwierdzeniu ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych do celów STS”. Egzamin nie może być organizowany przez operatora szkolącego. Może to być dowolny podmiot egzaminujący wpisany w rejestr ULC.

Terminy egzaminów STS

Obecnie przygotowujemy pytania egzaminacyjne i aktualizujemy procedury prowadzenia egzaminów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pierwszy egzamin STS będzie można u nas zaliczyć w drugiej połowie marca br.

Egzaminy realizowane są w każdy poniedziałek od godziny 18:00, zgodnie z terminarzem na stronie głównej. Można również wykupić egzamin na żądanie w dowolnym innym terminie.

Zapisy na egzamin STS

Udział w nadzorowanym egzaminie online dla STS można kupić przez system płatności elektronicznych Przelewy24. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany przez uczestnika wysyłane będzie potwierdzenie z dalszymi informacjami. Jeśli nie przyjdzie ono w ciągu 24h od wpłaty, należy skontaktować się z organizatorem pod adresem egzamin@drony.pl.

Formalności przed egzaminem

UWAGA! Na egzamin w zakresie NSTS może zgłosić się jedynie osoba, która ukończyła szkolenie praktyczne i uzyskała pozytywną ocenę swoich umiejętności praktycznych. Skan dokumentacji szkoleniowej należy przesłać na adres: egzamin@drony.pl.

Zakres egzaminu STS

Test egzaminacyjny dla scenariusza STS-01 lub STS-02 składa się z 80 pytań jednokrotnego wyboru w zakresie ośmiu dziedzin:

  1. Przepisy lotnicze
  2. Ograniczenia możliwości człowieka
  3. Procedury operacyjne
  4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
  5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
  6. Meteorologia
  7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
  8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Pytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne zawierają tematykę poruszaną na szkoleniu teoretycznym i praktycznym, wymienioną w treści scenariusza standardowego. KursNaDrony przygotował Materiały przed egzaminem STS, z którymi należy się zapoznać.