EGZAMINY

Egzaminy dla pilotów BSP weryfikujące posiadane kompetencje w zakresie podkategorii A2 i narodowych scenariuszy standardowych NSTS. Zaliczenie wybranego egzaminu pozwala latać dronami w podkategorii A2 lub w kategorii szczególnej zgodnie z posiadanym uprawnieniem NSTS. Kwalifikacje pilota BSP są ważne 5 lat.