RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

KnowHow

DroneRadar

DroneRadar to aplikacja wspomagająca i ułatwiająca pracę Pilotowi BSP. Trzeba ją dobrze znać oraz wiedzieć do czego służy. Aplikacja ta pobiera informacje aeronautyczne (AIP, AUP, NOTOM), wyświetla je na ekranie i w zależności od masy drona, wysokości lotu oraz kategorii w której lot się odbywa, w czasie rzeczywistym dokonuje analizy przestrzeni powietrznej pod kątem możliwości wykonania tam lotu dronem. Przy jej pomocy Pilot BSP może:

  • sprawdzić strefy geograficzne w których chce latać dronem (czyli wykonać analizę przestrzeni powietrznej),
  • komunikować się ze służbami ruchu lotniczego (ATS), jeśli wymaga tego strefa geograficznam, w której chce wykonywać lot dronem (FIS w przestrzeni klasy G lub TWR dla lotów w strefie CTR),
  • obsługiwać sytuacje awaryjne (np.: zgłosić ucieczkę drona).

DroneRadar NIE służy do:

  • definiowania misji w strefach CTR, ponieważ za to jest odpowiedzialny system PansaUTM,
  • pokazywania stref NFZ (NoFlyZone) za które odpowiada producent systemu bezzałogowego, którym wykonujesz lot – strefy te związane są z mechanizmem GEOFENCING’u.

Instrukcja obsługi aplikacji DroneRadar

Każde narzędzie trzeba poznać! W przypadku aplikacji DroneRadar zawsze należy korzystać z najnowszej instrukcji dostępnej na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (w skrócie PAŻP, a w skrócie po angielsku PANSA). To PAŻP jest odpowiedzialny za przestrzeń powietrzną w Polsce (FIR Warszawa) i definiuje strefy geograficzne (strefy lotnicze obowiązujące wyłącznie dla bezzałogowych statków powietrznych), które wyświetla i analizuje aplikacja DroneRadar. Aktualny podręcznik użytkownika dPilot (aplikacji DroneRadar), zawsze na stronie: https://www.pansa.pl/uas_open/

» Pobierz podręcznik użytkownika dPilot (dla aplikacji DroneRadar)

UWAGA!

Aplikacja DroneRadar nie pokazuje miejsc NAD którymi nie można wykonywać lotu! Za wlot NAD obiekty zabronione grozi kara pozbawienie wolności do lat 5 określona artykułem 212 Ustawy Prawo Lotnicze.

Aplikacja DroneRadar współpracuje ze służbami lotniczymi działającymi w Polsce. Jeśli wybierasz się do innego kraju musisz poszukać informacji o przepisach lotniczych dla dronów, które obowiązuję na terenie tego kraju.


Więcej informacji w tej dziedzinie uzyskasz wybierając:
WEBINARY DRONOWE ™
Zapraszamy!

Dodaj komentarz