KnowHow: Indeks Kp

Indeks Kp informuje o zaburzeniach ziemskiego pola magnetycznego spowodowanego aktywnością magnetyczną słońca. Jest podawany jako liczba całkowita z zakresu 0-9, przy czym wartość:

  • 1-3 oznacza normalną aktywność słońca (QUIET): zielone słupki na poniższym wykresie
  • 4 oznacza zaburzenie magnetyczne (UNSETTLED): pomarańczowy słupek po prawej stronie
  • 5-9 oznacza burzą magnetyczną na słońcu (STORM!): czerwone słupki na wykresie

Siła burzy magnetycznej rośnie wraz z wartością indeksu Kp. Indeks Kp=5 to burza o małej sile, a Kp=9 o dużej. Burza zakłóca ziemską magnetosferę, czyli wartość indukcji ziemskiego pola magnetycznego.

Ponieważ burza magnetyczna wpływa na wartość indukcji magnetycznej Ziemi, która jest mierzona przez magnetometr (zwyczajowo nazywany kompasem), należy w takiej sytuacji zachować szczególną ostrożność i świadomie korzystać z systemu BSP.

Duża wartość indeksu Kp w połączeniu z innymi czynnikami zewnętrznymi, zlekceważonymi przez Pilota BSP podczas przygotowanie operacyjnego do lotu, takimi jak np.:

  • wysoki poziom aktywności elektromagnetycznej (poziom M lub X)
  • porywisty wiatr o prędkości przekraczającej możliwości drona
  • mała widzialność spowodowana dużym zachmurzeniem
  • itp.

może doprowadzić do awarii i w konsekwencji do rozbicia BSP co może spowodować powstanie szkody w mieniu lub osobie. A wystarczyłoby świadomie sprawdzić warunki i wybrać inne model BSP do lotu!


Więcej informacji w tej dziedzinie uzyskasz wybierając:
WEBINARY DRONOWE ™
Zapraszamy!

Dodaj komentarz