KnowHow

Zdarzenia lotnicze

Zdarzenia lotnicze to sytuacje w których lot statku powietrznego odbiegał od normy z różnych przyczyn: technicznych, operacyjnych czy ludzkich. Zdarzenia lotnicze dzielą się na:

  • wypadki lotnicze
  • incydenty lotnicze

Różnica pomiędzy wypadkiem a incydentem polega na tym, że w wypadku lotniczym została poszkodowana jakaś osoba.

Kiedy wezwać Policję?

Policja musi być zawiadomiona po wystąpieniu wypadku lotniczego. Dla przykładu:

  • Uderzenie osoby dronem który spadł
  • Pokaleczenie ciała po zetknięciu ze śmigłami

to zdarzenia które klasyfikują się pod wypadki lotnicze z udziałem BSP.

Jak zgłosić incydent?

Do zgłaszania incydentów lotniczy może być wykorzystany system CBZ. Centralna Baza Zgłoszeń została opracowany przez ULC i dostępny pod adresem: cbz.gov.pl

Praca PKBWL

Do tej pory w Polsce był jeden wypadek lotniczy z udziałem drona. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zbadaniu sprawy, stworzyła raport końcowy w którym zawarte zostały zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

https://pkbwl.gov.pl/images/raporty/Raport_Ko%C5%84cowy_4305_19.pdf

Dodaj komentarz