Loty FPV

Uprawnienie VLOS pozwala wykonywać nie tylko loty w zasięgu wzroku VLOS ale również loty FPV. Jednak wykorzystanie lotu FPV w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe jest mocny dyskusyjne, gdyż loty w takim celu wykonywane są w miastach, bo tam są klienci czyli zlecenia. Tymczasem ustawodawca zdefiniował dla tych lotów następujące ograniczenia:

„w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV lot jest wykonywany:

a) do wysokości nie większej niż 50 m nad poziomem terenu,
b) w odległości poziomej nie większej niż 200 m od operatora,
c) w odległości poziomej nie mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;”

Dodatkowym ograniczeniem jest masa startowa BSP, która w przypadku lotów FPV nie może być większa niż 2kg.