RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Nieaktualne informacje

Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS

Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS

Można wyróżnić 3 główne grupy lotów przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych BSP:
1) Loty w zasięgu wzroku VLOS
2) FPV, czyli lot w trybie widoku z „fotela” pilota
3) Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS

Świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem na loty poza zasięgiem wzroku BVLOS to dokument uprawniający do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Uprawnienie BVLOS zawiera więc w sobie VLOS.

Jeśli lot bezzałogowego statku powietrznego (skrót: BSP, nazwa potoczna dron) jest wykonywany w taki sposób, że BSP znajduje się poza zasięgiem wzroku pilota, to znaczy że jest to lot BVLOS. W chwili obecnej (styczeń 2020), zgodnie z polskimi przepisami, loty takie są możliwe tylko dla osób posiadających świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem BVLOS.

Są wykonywane zgodnie z przepisami załącznika 6b do tzw. rozporządzenia wyłączającego. Lotu BVLOS nie można wykonywać w celach sportowych lub rekreacyjnych – co jest pewnym niedociągnięciem.

Świadectwo kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji UAVO jest wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Uprawnienie BVLOS wymaga szkolenia, badań lekarskich i egzaminu państwowego. Szkolenie, musi być zgodne w programem UAVO BVLOS opublikowanym przez ULC.

Szkolenie takie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Może być również prowadzone w trybie ITS. Jest to indywidualny tok szkolenia przeznaczony dla osób, które nie potrzebują pełnego szkolenia UAVO BVLOS.

Świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem BVLOS można uzyskać po zaliczeniu szkolenia lotniczego i zdaniu egzaminu państwowego w zakresie teorii i praktyki, który jest przeprowadzony przez Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

Opowiedzialność

Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS a odpowiedzialność operatora
Odpowiedzialność pilota w lotach BVLOS

Dodaj komentarz