RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Loty dronami w kategorii otwartej

Loty dronami w kategorii otwartej

Loty dronami w kategorii otwartej mogą być wykonywane od 31 grudnia 2020 r. Od tego dnia obowiązują europejskie przepisy regulujące loty bezzałogowych statków powietrznych, zwanych potocznie dronami. Na mocy tych przepisów każdy pilot BSP, musi się zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Do 1 stycznia 2024 r. branża dronowa znajduje się w okresie przejściowym, co spowodowane jest koniecznością dopasowania przepisów krajowych do europejskich. Na dzień dzisiejszy nie ma BSP, które spełniają wymagania klas. Okres przejściowy jest równie po to, żeby producenci mogli nadać klasy: C0-C4 swoim dronom.

W okresie przejściowym można używać dronów które nie spełniają wymogów klas C0-C4 (otwarta) i C5/C6 (szczególna).

KategoriaOpenDo1stycznia2023

Źródło: https://ulc.gov.pl/_download/Drony/Mam_starego_drona.pdf

Rejestracja operatora

Proces rejestracji operatora zajmie kilka minut. Bez numeru operatora nie można przystąpić do egzaminów. Numer ten jest konieczny również do przygotowanie dokumentów przesyłanych do ULC przez WYZNACZONEGO OPERATORA. Rejestrację należy przeprowadzić na stronie:

drony.ulc.gov.pl

Uwaga!
Nie każdy operator musi być pilotem. Ale każdy pilot musi być operatorem. Każdy dron musi być oznakowany numerem operatora. Wystarczy dopisać numer operatora do tabliczki znamionowej znanej ze starych przepisów.

Po uzyskaniu numeru operatora należy sprawdzić masę drona i przejść odpowiednie szkolenie online w zakresie kategorii OTWARTEJ i zdać egzamin online dla podkategorii A1/A3, A2.

Loty dronami w kategorii otwartej » zasady

Podanej niżej zasady lotów dronami w kategorii otwartej dotyczą dronów bez klasy C0-C4. Mogę one latać na zasadach określonych w przepisach przejściowych. Pewne obowiązki operatora i zasady są wspólne dla wszystkich dronów niezależnie od ich masy:

Obowiązki w otwartej:

 • zarejestruj się na stronie ULC
 • przeczytaj instrukcję obsługi drona
 • naklej na nim numer operatora uzyskany podczas rejestracji w ULC
 • miejsce lotu oznacz w aplikacji Drone Radar przez pomocy Check-in

Zasady w otwartej:

Wymagane szkolenia, egzaminy online i pozostałe zasady lotów zostały podane niżej w zależności od masy startowej drona:

A1: dron do 250g (z kamerą) » np.: DJI Mavic Mini 2 [TOM = 249g]

Szkolenie:

 • nie musisz robić żadnego szkolenia ani egzaminu

Zasady:

 • możliwy jest przelot nad osobami postronnymi, przy zachowaniu szczególnej ostrożności

A1: dron od 250g do 500g » np.: DJI Mavic Air [TOM = 430g]

Szkolenie i egzamin:

 • wymagane jest szkolenie online dla podkategorii A1 na stronie ULC
 • musisz zaliczyć egzamin online dla podkategorii A1 na stronie ULC

Zasady:

 • możliwy jest przelot nad osobami postronnymi, które niespodziewanie znalazły się w obszarze wykonywanych lotów
 • czas przelotu nad osobami postronnymi musi być ograniczony do minimum

A2: dron do 2kg » np.: DJI Mavic 2 PRO [TOM = 907g]

Szkolenia i nadzorowany egzamin online:

 • wymagane są uprawnienia dla podkategorii A1/A3 uzyskane na stronie ULC
 • wymagana jest wiedza dla podkategorii A2 w zakresie podanym na stronie ULC i w Kompendium przygotowanym przez KursNaDrony.pl
 • podpisujesz oświadczenie o umiejętnościach praktycznych, które uzyskałeś dzięki samokształceniu
 • pozytywnie zaliczasz nadzorowany egzamin online dla podkategorii A2

Zasady:

 • nie możesz latać dronem nad zgromadzeniami osób
 • w okresie przejściowym możesz latać dronami o masie startowej do 2kg
 • możesz zbliżyć się dronem w poziomie do osób postronnych na odległość 50m
 • wykonywać loty w strefie geograficznej DRA-RM (np.: CTR EPWA) do wysokości 50m AGL. Lot w takiej strefie wymaga od pilota złożenia misji w systemie PansaUTM utm.pansa.pl. Misja musi zostać zaakceptowana przez PAŻP, czyli organ zarządzający przestrzenią powietrzną w Polsce.

A3: dron do 25 kg » np.: DJI Inspire 2 [TOM = 4250g]

Szkolenia i egzamin:

 • wymagane jest szkolenie online dla podkategorii A3 na stronie ULC
 • musisz zaliczyć egzamin online dla podkategorii A3 na stronie ULC

Zasady:

 • nie możesz latać dronem nad zgromadzeniami osób
 • odległość pozioma drona od człowieka nie może być mniejsza niż 150m

Loty dronami w kategorii otwartej » podkategoria A2 okres przejściowy

1. Co daje podkategoria A2 w okresie przejściowym?

Zaliczenie egzaminu online dla podkategorii A2 pozwala Pilotowi BSP uzyskać Certyfikat Kompetencji Pilota BSP. W okresie przejściowym, do 1 stycznia 2023 r. certyfikat umożliwia:

 • latanie dronami o masie startowej do 2kg (dla A1 do 500g)
 • wykonywanie lotów dronami do 2kg w odległości poziomej od ludzi nie mniejszej niż 50m
 • wykonywanie lotów w strefach CTR poniżej 6km od granicy lotniska (w niektórych sektorach CTR za zgoda PAŻP)

2. Co daje podkategoria A2 po okresie przejściowym?

A po 1 stycznia 2023 Certyfikat Kompetencji Pilota BSP będzie umożliwiał:

 • latanie dronami o masie startowej do 4kg (dla A1 do 900g)
 • wykonywanie lotów dronami do 4 kg w odległości poziomej od ludzi nie mniejszej niż 30m
 • możliwości zbliżenia się od ludzi na 5m w trybie ograniczonej prędkości drona
 • wykonywanie lotów w strefach CTR poniżej 6km od granicy lotniska (w niektórych sektorach CTR za zgoda PAŻP)

Posiadanie przez pilota uprawnienia do wykonywania lotów w podkategorii A2 rozszerza możliwości wykorzystania posiadanych dronów, dlatego warto zaliczyć egzamin A2 i uzyskać Certyfikat Kompetencji Pilota BSP.

Loty dronami w kategorii otwartej » nadzorowany egzamin A2 online

Uzyskanie uprawnienia pozwalającego na wykonywanie lotów w podkategorii A2 wymaga zaliczenia egzaminu pod nadzorem Egzaminatora BSP. Jeśli zaczynasz karierę pilota BSP, przeczytaj artykuł o strefach geograficznych, zapoznaj się z Kompendium i

» Zapisz się na egzamin online dla podkategorii A2