RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Nadzorowany EGZAMIN

Aby uzyskać uprawnienia lotnicze umożliwiające wykonywanie lotów w podkategorii A2 lub według scenariuszy standardowych NSTS, należy zaliczyć nadzorowany egzamin. Może to być egzaminu stacjonarny lub w trybie on-line. Podmiot egzaminujący KursNaDrony.pl (nr E001) organizuje głównie egzaminy online.

Nadzorowany EGZAMIN
Nadzorowane egzaminy on-line w KursNaDrony.pl

Nadzorowany egzamin – rola egzaminatora

Nadzorowanie egzaminu oznacza, że egzaminator monitoruje jego przebieg, aby zapewnić obiektywny wynik uzyskany przez uczestnika. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy egzamin jest przerywany. Tym samym wynik egzaminu jest negatywny.

Nadzorowany egzamin – wymagania

Do realizacji egzaminu potrzebna będzie przeglądarka (np.: Chrome), kamera, system audio (np.: słuchawki z mikrofonem). Nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania.

Nadzorowany egzamin – przebieg

O ustalonej godzinie otwarte zostanie spotkanie Google Meet dostępne w przeglądarce internetowej. Przed egzaminem należy przygotować:

  • Dowód osobisty do okazania przez kamerę. Dokument musi być zanonimizowany, czyli mieć zasłonięte wszystko poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem (można to zrobić przy pomocy kartki papieru lub palca). Obraz z kamery nie będzie nagrywany.
  • Numer operatora (np.: POLabc123def456g) i numeru pilota (np.: POL-RP-fgh8ijk9lmn0), w postaci łatwej do skopiowania w formularzu danych osobowych. Najlepiej mieć dostęp do swojego profilu na stronie: drony.ulc.gov.pl.

Kamera musi być włączona przez cały czas trwania egzaminu, a ekran z oprogramowaniem egzaminacyjnym uruchomiony na komputerze uczestnika, udostępniony w systemie Google Meet.

Po każdym egzaminie egzaminator omawia z uczestnikiem błędy, które pojawiły się w jego teście. Jest to wartość dodana, którą oferujemy od początku naszych szkoleń, wychodząc z założenia, że egzamin powinien być również formą nauki. Daje to możliwość uzupełnienia brakującej wiedzy i uzyskania dodatkowych informacji.

Nadzorowany egzamin A2 – kryteria zaliczenia

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, definiuje sposób walidacji wiedzy pilotów BSP dla podkategorii A2 w następujący sposób:

„zaliczenie dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej przeprowadzanego przez właściwy organ lub w podmiocie wyznaczonym przez właściwy organ państwa członkowskiego, uzyskując co najmniej 75 % całkowitej liczby punktów. Egzamin musi obejmować co najmniej 30 pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi, dotyczących, w odpowiednich proporcjach, następujących dziedzin: (i) meteorologia; (ii) osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie; (iii) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi”

Nadzorowany egzamin NSTS – kryteria zaliczenia

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, definiuje sposób walidacji wiedzy pilotów BSP dla kategorii szczególnej według scenariuszy standardowych w następujący sposób:

1. „Egzamin, o którym mowa w sekcji UAS.STS-01.020 pkt 2 lit. b), musi obejmować co najmniej 40 pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko, dotyczących, w odpowiednich proporcjach, następujących dziedzin: (i) przepisy lotnicze; (ii) ograniczenia możliwości człowieka; (iii) procedury operacyjne; (iv) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi; (v) ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych; (vi) meteorologia; (vii) osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie; oraz (viii) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu.

2. W przypadku, gdy uczeń-pilot bezzałogowego statku powietrznego posiada już certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego, o którym mowa w sekcji UAS.OPEN.030 pkt 2, egzamin składa się z co najmniej 30 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących, w odpowiednich proporcjach, dziedzin określonych w pkt 1 lit. a) ppkt (i)–(v).

3. Aby zdać egzamin z wiedzy teoretycznej, uczeń-pilot bezzałogowego statku powietrznego musi uzyskać co najmniej 75 % całkowitej liczby punktów.

Nadzorowany egzamin – zapisy

Więcej informacji na stronie: Egzaminy.

Egzamin A2

Zgłoszenie na egzamin A2: czytaj dalej »

Egzamin NSTS

Zgłoszenie na egzamin NSTS: czytaj dalej »