Nadzorowany EGZAMIN

Aby uzsykać uprawnienia lotnicze do wykonywania lotów w podkategorii A2 lub według scenariuszy standardowych NSTS, należy zaliczyć nadzorowany egzamin on-line.

Nadzorowane egzaminy on-line w KursNaDrony.pl

Po każdym egzaminie egzaminator omawia z uczestnikiem błędy, które pojawiły się w jego teście. Jest to wartość dodana, której nie oferują żadne inne podmioty egzaminujące w Polsce. Daje to możliwość uzupełnienia brakującej wiedzy i uzyskania dodatkowych informacji. Więcej informacji na stronie: DRONY.pl.

Egzamin A2

Zgłoszenie na egzamin A2: czytaj więcej…

Egzamin NSTS

Zgłoszenie na egzamin A2: czytaj więcej…