RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

KnowHow

Obowiązki operatora korzystającego z NSTS-02…08

UAS.NSTS-02.070 Obowiązki operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego

Oprócz obowiązków określonych w sekcji UAS.SPEC.050 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947 operator systemu bezzałogowego statku powietrznego:

 1. Sporządza instrukcję operacyjną zgodnie z dodatkiem 5 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947;
 2. Zapewnia adekwatność procedur bezpieczeństwa i procedur awaryjnych;
 3. Opracowuje plan działania w sytuacjach awaryjnych odpowiedni dla operacji, obejmujący co najmniej:
  1) plan ograniczenia eskalacji skutków sytuacji awaryjnej;
  2) warunki powiadamiania właściwych organów i organizacji;
  3) kryteria identyfikacji sytuacji awaryjnej;
  4) określenie obowiązków pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz wszelkich innych członków personelu odpowiedzialnych za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego.

UWAGA!
Operator, który wykorzystuje jedynie scenariusz NSTS-01, nie ma obowiązku sporządzenia instrukcji operacyjnej zgodnej z dodatkiem 5 do rozporządzenia nr 2019/947.

Dodaj komentarz