Loty w kategorii OPEN i egzamin dla podkategorii A2

Od 31 grudnia 2020 roku obowiązują w Polsce europejskie przepisy regulujące loty bezzałogowymi statkami powietrznymi, zwanymi potocznie dronami. Na mocy tych przepisów każdy Pilot BSP, musi się zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego po to, żeby uzyskać numer rejestracyjny operatora oraz zdać egzamin w celu potwierdzenie kompetencji.

Do 1 stycznia 2023 branża dronowa znajduje się w okresie przejściowym. Jest to spowodowane koniecznością dopasowania przepisów krajowych do przepisów europejskich a także oraz czasem wymaganym przez producentów dronów do spełnienia wymogów kategorii otwartej z którą związane są klasy dronów C0-C4. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze BSP, które spełniają wymagania poszczególnych klas. W okresie przejściowym można używać dronów które nie spełniają wymogów klas C0-C4.

KategoriaOpenDo1stycznia2023

Źródło: https://ulc.gov.pl/_download/Drony/Mam_starego_drona.pdf

Rejestracja operatora

Proces rejestracji operatora zajmie kilka minut. Bez numeru operatora nie można przystąpić do egzaminu, ponieważ numer ten jest konieczny do przygotowanie dokumentów przesyłanych do ULC przez WYZNACZONEGO OPERATORA. Rejestrację należy przeprowadzić na stronie:

drony.ulc.gov.pl

Uwaga! Nie każdy operator musi być pilotem. Ale każdy pilot musi być operatorem. Ponieważ każdy jego dron musi być oznakowany numerem operatora. Wystarczy dopisać ten numer do tabliczki znamionowej znanej ze starych przepisów.

Po uzyskaniu numeru operatora należy przejść szkolenie online w zakresie kategorii OTWARTEJ na podkategorię A1/A3 i zdać egzamin online.

1. Co daje podkategoria A2 w okresie przejściowym?

Zaliczenie egzaminu online dla podkategorii A2 pozwala Pilotowi BSP uzyskać Certyfikat Kompetencji Pilota BSP, który do 1 stycznia 2023r. w okresie przejściowym umożliwia:

 • latanie dronami o masie startowej do 2kg (dla A1 do 500g)
 • wykonywanie lotów dronami do 2kg w bezpiecznej odległości poziomej od ludzi nie mniejszej niż 50m
 • wykonywanie lotów w strefach CTR poniżej 6km od granicy lotniska (w niektórych sektorach CTR za zgoda PAŻP)

2. Co daje podkategoria A2 po okresie przejściowym?

A po 1 stycznia 2023 Certyfikat Kompetencji Pilota BSP będzie umożliwiał:

 • latanie dronami o masie startowej do 4kg (dla A1 do 900g)
 • wykonywanie lotów dronami do 4 kg w bezpiecznej odległości poziomej od ludzi 30m lub 5m w trybie ograniczonej prędkości drona (dla A3 150m od ludzi)
 • wykonywanie lotów w strefach CTR poniżej 6km od granicy lotniska (w niektórych sektorach CTR za zgoda PAŻP)

Posiadanie przez pilota potwierdzonych kompetencji dla podkategorii A2 rozszerza możliwości wykorzystania posiadanych dronów, dlatego warto zaliczyć EGZAMIN dla A2 i zyskać Certyfikat Kompetencji Pilota BSP!

Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP

Aby uzyskać Certyfikat kandydat na Pilota BSP musi spełnić warunki podanej niżej:

 1. ukończyć szkolenie online oraz zaliczyć egzamin online z wiedzy teoretycznej dla podkategorii A1, dostępny po zarejestrowaniu się na stronie: https://drony.ulc.gov.pl/
 2. ukończyć praktyczne szkolenie w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3, które są określone w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2 Rozporządzenia 947
 3. złożyć oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia
 4. zaliczyć dodatkowy egzamin z wiedzy teoretycznej przeprowadzany przez WYZNACZONEGO OPERATORA

Dokładny opis wymagań można znaleźć w pliku przygotowanym przez ULC: Jak prowadzić egzamin z wiedzy teoretycznej do uzyskania kompetencji pilota A2, przeprowadzanego przez podmiot wyznaczony przez właściwy organ.

Szkolenie z wiedzy teoretycznej w trybie samokształcenia

Jeśli komuś nie wystarczają ograniczenia dla podkategorii A1/A3 może przejść szkolenie online na stronie ULC dla podkategorii A2. Materiałami pomocniczymi przy samokształceniu może być szkolenie online opublikowane na stronie ULC > przycisk Rozpocznij/kontynuuj szkolenie A2

dostępny po zalogowaniu do systemu:

drony.ulc.gov.pl

A co jeśli przeszedłem szkolenie A2 na stronie ULC i nie mogę go powtórzyć? Zawsze jest jakiś sposób. Zastosuj DroneHack #1!

Szkolenie dla A2

Aby ułatwić nowym pilotom wejście w dronową tematykę przygotowaliśmy materiały do nauki. W jednym pliku PDF znajduje się kompendium wiedzy potrzebnej do rozpoczęcia przygody z dronami i samodzielnego przygotowania się do egzaminu dla podkategorii A2. Zawartość tego kompendium będzie stale rozwijana i uzupełniana. Dlatego co jakiś czas pobierz plik, żebyś miał najświeższą wersję!

Materiały te są udostępnione BEZPŁATNIE!

Jeśli zapoznasz się z informacjami w nim zawartymi oraz przejdziesz szkolenie online dla podkategorii A2 przygotowane przez ULC, to nie powin/ieneś/naś mieć problemu z odpowiedzią na pytania egzaminacyjne.

» Pobierz Kompendium wiedzy dla podkategorii A2

Egzamin dla A2

Egzamin dla podkategorii A2 kandydat na Pilota BSP musi zdać u WYZNACZONEGO OPERATORA. Procedura wyznaczenia operatora ma charakter upoważnienia firmy (dawnego podmiotu szkolącego) do prowadzenia egzaminu w zakresie podkategorii A2 przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Miło nam poinformować, że 7 stycznia 2021 jako jedna z pierwszych szkół latania w Polsce zostaliśmy WYZNACZONYM OPERATOREM. Od tego dnia KursNaDrony.pl, wpisany do rejestru ULC pod nr: 203RPS-12/2016 prowadzi egzaminy dla podkategorii A2.

Egzamin ten składa się z pytań związanych z trzema dziedzinami:

 1. Meteorologia
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Egzamin dla podkategorii A2 jest realizowany w systemie TestNaDrony.pl. Dla każdego uczestnika system losuje z bazy minimum 30 pytań z odpowiedziami, wielokrotnego wyboru. Każdy kandydat odpowiada na pytania samodzielnie pod nadzorem pracowników KursNaDrony.pl. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na 75% pytań. Jeśli nie uda się zaliczyć egzaminu należy powtórzyć proces samokształcenia i ponownie podejść do egzaminu A2.

Gdzie kupić udział w egzaminie A2?

Udział w egzamin dla podkategorii A2 jest płatny przez bezpieczny i szybki system płatności elektronicznych Przelewy24:

» Kupuję udział w egzaminie A2

O kolejności udziału w EGZAMINIE dla A2 decyduje kolejność wpłat. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres poczty elektronicznej podany w systemie płatności elektronicznych Przelewy24 zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca zakup i zawierająca dalsze instrukcje. Jeśli nie przyjdzie ona w ciągu 24h od dokonania wpłaty, uczestnik egzaminu powinien sprawdzić folder SPAM, a następnie skontaktować się z organizatorem. Wiadomość będzie wysłana z adresu egzamin@drony.pl.

Dane osobowe

Każdy kandydat zgłaszający się na EGZAMIN A2 jest zobowiązany do podania:

 • imienia
 • nazwiska
 • adresu e-mail
 • numeru rejestracyjnego operatora

Na podstawie przesłanych danych osobowych WYZNACZONY OPERATORA wypełnia:

Potwierdzenie ukończenia egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu A2

które wysyłane jest do Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych ULC.

Formalności przed egzaminem

Zgodnie z wymogami rozporządzenia 947 uczestnik egzaminu przesyła do organizatora podpisane „Oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia”. Wzór oświadczenie zostanie przesłany pocztą elektroniczną. Zakres umiejętności praktycznych które powinien opanować kandydat na Pilota wykonującego loty dronami w kategorii OPEN A2 jest podany tutaj.

Przebieg egzaminu

Sesje egzaminacyjne rozpoczynają się w godzinach:

 • 10:00 – 14:00
 • 18:00 – 20:00

Termin i godzina egzaminu jest uzgadniana z uczestnikiem INDYWIDUALNIE!

Każda sesja egzaminacyjna prowadzona jest pod nadzorem INStruktora. Kandydat musi dysponować kamerą internetową, która jest włączona przez cały czas trwania egzaminu online. Na początku egzaminu A2 sprawdzana jest tożsamość kandydata. W tym celu konieczny jest tzw. zanonimizowany dowód osobisty z zasłoniętymi danymi osobowymi które są zbędne w procesie identyfikacji kandydata. Na dowodzie osobistym widoczne powinno być jedynie zdjęcie kandydata oraz jego imię i nazwisko.

Przesłanie dokumentów do ULC

Na zakończenie dnia przygotowywany jest zbiorczy raport egzaminacyjny przesyłany do ULC.

Uwaga! Na dzień dzisiejszy nie jest znany czas zatwierdzania dokumentacji egzaminacyjnej i aktualizacja danych w Profilu Pilota BSP na stronie drony.ulc.gov.pl. Mamy jednak zapewnienia Dyrektora Departamentu BSP, że będzie to zrobione tak szybko jak to tylko będzie możliwe ;-).

Zaczynasz dopiero przygodę z dronami?

Jeśli zastanawiasz się nad podkategoria A2 i będzie to pierwszy egzamin, który będziesz zdawał pod nadzorem Egzaminatora BSP, to znaczy że dopiero zaczynasz karierę Pilota BSP. W takim wypadku koniecznie przeczytaj artykuł: Co to są strefy geograficzne?

Ograniczone zasoby

Mamy ograniczone zasoby kadrowe a także techniczne (przepustowość łącza). Temat egzaminowania nie jest nam obcy – Piotr Kleczyński 3 lata pełnił funkcję Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC. Za wszelkie niedociągnięcia oraz literówki w tekstach przepraszamy i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, żeby proces uzyskiwania Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP był, merytoryczny, szybki i przyjemny. Dziękujemy za wyrozumiałość!

PozDRONY śle
Piotr Kleczyński
i KursNaDrony.pl


Zerkaj w niebo… DRONY.pl latają wszędzie! ™