Inne

Organizacje lotnicze

Z punktu widzenie operatora lub pilota systemu BSP ważne jest rozróżnianie i znajomość dwóch organów lotniczych w Polsce z którymi będzie miał on styczność podczas wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (dronami):

  1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  2. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Ad. 1) Prezes ULC zajmuje się nadzorem na rynkiem lotniczym w Polsce (również bezzałogowym), kwalifikacjami pilotów BSP, rejestrem operatorów SBSP, inspekcjami doraźnymi z użyciem aparatury skanującej (np.: AeroScope), kontrolami planowanymi i nieplnowanymi: operatorów, pilotów, podmiotów szkolących i wyznaczonych operatorów egzaminujących.

Ad. 2) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zajmuje się szeroko pojętą polską przestrzenią powietrzną, która nazywa się w lotnictwie FIR Warszawa (w skrócie: FIR EPWW). To z pracownikami PAŻP pilot BSP ma do czynienia po zrobieniu obowiązkowego check-inu w aplikacji Drone Radar.

Dodaj komentarz