RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Kategoria szczególna, KnowHow

Oświadczenie operatora

Wykonywanie lotów BSP w kategorii szczególnej jest możliwe po złożeniu przez operatora systemu BSP oświadczenia o wykonywania operacji zgodnie z jednym lub kilkoma scenariuszami standardowymi. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe w profilu operatora na stronie drony.ulc.gov.pl.

Generowanie oświadczenia

Jeśli loty mają być wykonywane według scenariusza NSTS-01 (pilot ma kwalifikacje NSTS-01) to należy wygenerować oświadczenie dla scenariusza NSTS-01:

Więcej scenariuszy

Jeśli pilot ma kwalifikacje NSTS-01, NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04 to generuje oświadczenie dla scenariuszy NSTS-01/02/03/04:

Złożenie oświadczenia

Procedura złożenie oświadczenie jest opisana na stronie ULC, który pełni rolę nadzoru nad lotnictwem cywilnym, również bezzałogowym. Można też skorzystać z instrukcji wysłania oświadczenia przygotowanej przez KursNaDrony.pl.

UWAGA!
Oświadczenie jest przyjmowane przez ULC poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Żeby mogła ona być wydana: wygenerowane wcześniej oświadczenie musi być podpisane podpisem zaufanym, podpisane oświadczenie musi być wysłane do ULC przez ePUAP.

Inne możliwości lotów w kategorii szczególnej

Innymi sposobami pozwalającymi na wykonywanie operacji przy pomocy systemów BSP w kategorii szczególnej jest:

  • zezwolenie Prezesa ULC na loty wykraczające poza scenariusze standardowe
  • posiadania certyfikatu LUC

Żeby uzyskać zezwolenie wcześniej trzeba mieć złożone oświadczenie. Zaś certyfikat LUC to opcja przeznaczona dla operatorów, posiadających osobowość prawną. Dla osoby latającej sprzętem DJI podstawowym sposobem jest złożenie w ULC podpisanego oświadczenia.

Termin ważności oświadczenia

Oświadczenie o wykonywaniu operacji w kategorii szczególnej zgodnie ze scenariuszem standardowym jest ważne 2 lata. Po tym czasie operator jest zobowiązany złożyć kolejne oświadczenie.

Jak sprawdzić czy oświadczenie jest przyjęte?

Numer operatora należy wpisać w pole „Numer” na stronie: https://drony.ulc.gov.pl/search

Jeśli oświadczenie nie zostało złożone lub zostało złożone, ale nie jest jeszcze zatwierdzone przez ULC na stronie pojawi się strona z brakiem danych dotyczących scenariuszy NSTS:

Jeśli oświadczenie zostało przyjęte przez ULC na stronie pojawią się numery NSTSów z datami ważności oświadczenia:

Treść oświadczenia

Ważne, żeby mieć świadomość co zawiera podpisane oświadczenie. Każdy operator przesyłają dokument do ULC oświadcza, że:

  • będzie przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 oraz przepisów krajowych i stosować się do: NSTS 0x (gdzie: x to numer wykorzystywanego scenariusza),
  • każdy lot wykonywany w ramach oświadczenia będzie objęty odpowiednią ochroną ubezpieczeniową, jeżeli wymaga tego prawo unijne lub krajowe.

To znaczy, że operator/pilot dopełni:

Dodaj komentarz