RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Kategoria szczególna, KnowHow

Oświadczenie operatora

Możliwości lotów w kategorii szczególnej

Wykonywanie operacji przy pomocy systemów BSP w kategorii szczególnej jest możliwe po:

  • złożeniu w ULC oświadczenie o operacji NSTS/STS
  • uzyskania zezwolenie Prezesa ULC na loty wykraczające poza scenariusze standardowe
  • posiadania przez operatora systemu BSP posiadającego osobowość prawny certyfikatu LUC

Złożenie oświadczenia

Wykonywanie lotów przy pomocy BSP, takich jak np. DJI Mavic, DJI Phantom, Autel EVO w kategorii szczególnej jest możliwe po złożeniu przez operatora systemu BSP oświadczenia o wykonywania operacji zgodnie z jednym lub kilkoma scenariuszami standardowymi. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe w profilu operatora na stronie drony.ulc.gov.pl.

Termin na złożenie oświadczenia

Zgodnie z przyjętymi terminami ULC przyjmuje oświadczenia o NSTS tylko do 31.12.2023. Ponieważ będą mieli dużo operatorów – oświadczenie trzeba złożyć wcześniej. Złożenie oświadczenia NSTS po nowym roku spowoduje jego odrzucenie. Od 1.01.2024 ULC będzie przyjmował tylko oświadczenia STS.

Dlaczego NSTS są ważne?

W treści NSTS jest następujący zapis: „3. W ramach niniejszego scenariusza mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych nieopatrzonych etykietą identyfikacyjną klasy…”.

Scenariusz NSTS-01

Jeśli loty mają być wykonywane według scenariusza NSTS-01 (operator/pilot ma kwalifikacje NSTS-01) to należy wygenerować oświadczenie dla scenariusza NSTS-01:

Więcej scenariuszy

Jeśli operator/pilot ma kwalifikacje NSTS-01, NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04 to generuje oświadczenie dla scenariuszy NSTS-01/02/03/04:

Złożenie oświadczenia

Procedura złożenie oświadczenie jest opisana na stronie ULC, który pełni rolę nadzoru nad lotnictwem cywilnym, również bezzałogowym. Można też skorzystać z instrukcji wysłania oświadczenia przygotowanej przez KursNaDrony.pl.

UWAGA!
Oświadczenie jest przyjmowane przez ULC poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Żeby mogła ona być wydana: wygenerowane wcześniej oświadczenie musi być podpisane elektronicznie np. podpisem zaufanym. Podpisane oświadczenie musi być wysłane do ULC przez ePUAP. Można też podpisać oświadczenie odręcznie i dostarczy do ULC samodzielnie lub drogą pocztową.

Termin ważności oświadczenia

Oświadczenie o wykonywaniu operacji w kategorii szczególnej zgodnie ze scenariuszem standardowym jest ważne 2 lata. Po tym czasie operator jest zobowiązany złożyć kolejne oświadczenie.

Jak sprawdzić czy oświadczenie jest przyjęte?

Numer operatora należy wpisać w pole „Numer” na stronie: https://drony.ulc.gov.pl/search

Jeśli oświadczenie nie zostało złożone lub zostało złożone, ale nie jest jeszcze zatwierdzone przez ULC na stronie pojawi się strona z brakiem danych dotyczących scenariuszy NSTS:

Jeśli oświadczenie zostało przyjęte przez ULC na stronie pojawią się numery NSTSów z datami ważności oświadczenia:

Treść oświadczenia

Ważne, żeby mieć świadomość co zawiera podpisane oświadczenie. Każdy operator przesyłają dokument do ULC oświadcza, że:

  • będzie przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 oraz przepisów krajowych i stosować się do: NSTS 0x (gdzie: x to numer wykorzystywanego scenariusza),
  • każdy lot wykonywany w ramach oświadczenia będzie objęty odpowiednią ochroną ubezpieczeniową, jeżeli wymaga tego prawo unijne lub krajowe.

To znaczy, że operator/pilot dopełni:

Dodaj komentarz