PDRA – predefiniowana analiza ryzyka

Agencja EASA, na dzień przygotowania tego opracowania, opublikowała kilka predefiniowanych oceny ryzyka, które można wykorzystać w celu uzyskania zezwolenie na operacje z użyciem BSP, nie mieszczące się w scenariuszach standardowych. Skorzystanie z PDRA ułatwia proces
otrzymania zezwolenia, ponieważ operatora nie musi wykonywać we własnym zakresie całej analizy ryzyka.

Podstawowe parametry opublikowanych PDRA przedstawiono w tabeli nr 2:

Dodaj komentarz