RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Przestrzeń powietrzna w lotach BSP

149,00 

Znajomość zagadnień związanych z przestrzenią powietrzną jest konieczna w lotach BSP. Jest to jedna z głównych kompetencji świadomego pilota BPS. Pozwala latać w miejscach, które aplikacja Drone Radar pokazuje na czerwono lub pamarańczowo.

Kategoria:

Opis

Przestrzeń powietrzna w lotach BSP

 • podział przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa
 • służby ruchu lotniczego
 • lotnicze strefy stałe i elastyczne
 • granice poziome i pionowe stref lotniczych oraz czas ich aktywności
 • konwersja stref lotniczych w strefy geograficzne
 • strefy geograficzne, które nie mają odpowiedników w strefach lotniczych
 • zasady korzystania z przestrzeni powietrznej przez BSP
 • aplikacja DroneRadar
 • system PansaUTM
 • loty w strefach kontrolowanych lotnisk CTR
 • i inne...

Przestrzeń powietrzna w lotach BSP

Przestrzeń powietrzna z punktu widzenia lotnictwa nie jest jednolita, występują w niej pewne trójwymiarowe struktury. Dwa wymiary określone są współrzędnymi punktów określającymi granicę poziomą danej strefy na mapie, a trzeci określa wysokość stref względem poziom morza. We wspomniane strukturach obowiązują ustalone zasady lotów. Nie we wszystkie struktury przestrzeni powietrznej można wlecieć dronem. Pilot BSP musi rozróżniać strefy, ponieważ definiują one przestrzeń w której można latać dronem i taką w której loty są zabronione.

Przepisy wprowadzające strefy geograficzne

W dniu 31 grudnia 2020 roku w Polsce oraz krajach należących do Unii Europejskiej zostały wprowadzone strefy geograficzne, które obowiązuje Pilotów BSP. Strefy geograficzne zostały wprowadzone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na mocy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/947. W Polsce strefy geograficzne zostały wprowadzone na mocy wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 24. Podczas zajęć analizujemy dokumenty źródłowe – a nie opinie „pseudo ekspertów” z mediów społecznościowych! Jeśli przed zajęciami chcesz się zapoznać z dokumentami, ściągnij je wprost z poniższych stron:

 1. Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych
 2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych