RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Szkolenie lotnicze NSTS-02

2 500,00 

Szkolenie lotnicze NSTS-02, pozwalające uzyskać uprawnienie do latania wielowirnikowcami bezzałogowymi (MR) o masie: do 25kg w zasięgu wzroku VLOS Pilota BSP, w kategorii szczególnej na terenie Unii Europejskiej.

Opis

Szkolenie lotnicze NSTS-02 do uzyskania uprawnienia pozwalającego latać wielowirnikowcami bezzałogowymi o masie: do 25kg VLOS. Posiadanie uprawnienia NSTS-02 daje Pilotowi BSP możliwość latania w kategorii szczególnej z wykorzystaniem narodowego scenariusza standardowego o numerze 02.

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności, potwierdzonych Certyfikatem Kompetencji Pilot BSP, na podstawie którego Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje uprawnienie lotnicze w zakresie BSP. Posiadanie certyfikatu otwiera drogę do lotów na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Pilot posiadający uprawnienie NSTS-02 może wykonywać operację z użyciem BSP w zakresie scenariusza standardowego NSTS-02, który uprawnia do wykonywania lotów wielowirnikowcami bezzałogowymi (MR) o masie startowej mniejszej niż 25kg, używanych w operacjach VLOS w zasięgu wzroku pilota BSP.

Szkolenie lotnicze według scenariusza NSTS-02 jest przeznaczone dla osób, którym nie wystarczają możliwości jakie daje kategoria otwarta. Np.: potrzebują wykonywać lotu blisko ludzi (bliżej niż 50m w podkategorii A2), wnioskować do Prezesa ULC o laty wyżej niż 120m AGL.

Szkolenie lotnicze według scenariusza NSTS-02 składa się z części teoretycznej i praktycznej:

Każda z części jest zakończona egzaminem.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o narodowy scenariusz standardowy przygotowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikowany w dzienniku urzędowym w formie wytycznych nr 16 Prezesa ULC, a także wytycznych nr 25 i 24, które wdrażają w Polsce rozporządzenia przygotowane przez agencję EASA. Do aktualnych dokumentów należą między innymi:

  1. Wytyczne nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
  2. Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych
  3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
  4. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

Loty wielowirnikowcami bezzałogowymi (MR) o masie startowej większej niż 4kg są realizowane w strefie TRA138 wydzielonej z ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej FIR Warszawa.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie lotnicze NSTS-02”