RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

KnowHow

Sprawność psychofizyczna

Osoba wykonująca loty BSP musi mieć odpowiednią sprawność psychofizyczną. Oznacza to między innymi, że osoba wykonująca obowiązki pilota BSP, przed, w trakcie i po wykonaniu lotu, musi być trzeźwy i nie może być pod wpływem środków psychoaktywnych.

Źródła ograniczeń sprawności psychofizycznej człowieka:

  • pamięć
  • motywacja
  • zmysły – wzrok, słuch, dotyk, węch, smak
  • czynności poznawcze – koncentracja, percepcja
  • świadomość sytuacyjna – zdolność postrzegania otoczenia, zrozumienia sytuacji i konsekwencji działania

Czynniki wpływające na sprawność psychofizyczną człowieka i jego wydolność:

  • zdrowie
  • stres
  • zmęczenie
  • warunki pracy

W przypadku utraty sprawności psychofizycznej pilot BSP nie może wykonywać żadnych lotów dronami. Co więcej, jeśli wykonuje loty dronami bez wymaganej sprawności psycho-fizycznej, zgodnie z art. 211 ustawy prawo lotnicze ponosi odpowiedzialność karną.

Dodaj komentarz