RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

U-Space

W artykule 2 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/664 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących U-space są zawarte następujące definicje:

  1. przestrzeń powietrzna U-space” oznacza wyznaczoną przez państwa członkowskie strefę geograficzną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą być prowadzone wyłącznie przy wsparciu usług U-space
  2. usługa U-space” oznacza usługę opartą na usługach cyfrowych i automatyzacji funkcji, przeznaczoną do wspierania bezpiecznego, pewnego i skutecznego dostępu dużej liczby systemów bezzałogowych statków powietrznych do przestrzeni powietrznej U-space
  3. ocena ryzyka w przestrzeni powietrznej” oznacza ocenę ryzyka operacyjnego oraz ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, która uwzględnia wymagane poziomy skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa określone w europejskim planie bezpieczeństwa lotniczego i krajowym programie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 6 i 7 rozporządzenia (UE) 2018/1139, rodzaj, złożoność i natężenie ruchu, lokalizację, wysokości bezwzględne lub względne oraz klasyfikację przestrzeni powietrznej
  4. centralna usługa informacyjna” oznacza usługę polegającą na rozpowszechnianiu statycznych i dynamicznych danych w celu umożliwienia świadczenia usług U-space na potrzeby zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych
  5. główne miejsce prowadzenia działalności” oznacza siedzibę główną lub siedzibę statutową instytucji świadczącej usługi U-space lub centralne usługi informacyjne w państwie członkowskim, w którym wykonywane są główne funkcje finansowe i sprawowana jest kontrola operacyjna w przypadku danej instytucji świadczącej usługi
  6. dynamiczna rekonfiguracja przestrzeni powietrznej” oznacza tymczasową modyfikację przestrzeni powietrznej U-space w celu uwzględnienia krótkoterminowych zmian zapotrzebowania na załogowy ruch lotniczy poprzez dostosowanie granic geograficznych tej przestrzeni powietrznej U-space

Do celów rozporządzenia 2021/664 stosuje się również definicje określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 923/2012, rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/373, rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/945 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/947.