Akty prawne (krajowe)

Prawo lotnicze Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze>> Pobierz tekst Tzw. rozporządzenie wyłączające AKTUALNY tekst jednolity tzw. rozporządzenia „wyłączającego”, czyli: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów … Czytaj dalej Akty prawne (krajowe)