RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Akty prawne (krajowe)

Prawo lotnicze

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
>> Pobierz tekst

Tzw. rozporządzenie wyłączające

AKTUALNY tekst jednolity tzw. rozporządzenia „wyłączającego”, czyli: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
>> Pobierz tekst

AKTUALNA trzecia nowelizacja tzw. rozporządzenia „wyłączającego”, czyli: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
>> Pobierz tekst

Druga nowelizacja tzw. rozporządzenia „wyłączającego”, czyli: OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
>> Pobierz tekst

Załącznik 6

AKTUALNY tekst załącznika 6, który określa: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 150 KG, UŻYWANE W OPERACJACH W ZASIĘGU WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ VLOS, ORAZ BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2 KG, UŻYWANE W OPERACJACH Z WIDOKIEM Z PIERWSZEJ OSOBY FPV, UŻYWANE W CELACH REKREACYJNYCH LUB SPORTOWYCH
>> Pobierz tekst

Załącznik 6a

AKTUALNY tekst załącznika 6a, który określa: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 150 KG, UŻYWANE W OPERACJACH W ZASIĘGU WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ VLOS, ORAZ BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2 KG, UŻYWANE W OPERACJACH Z WIDOKIEM Z PIERWSZEJ OSOBY FPV, UŻYWANE W CELACH INNYCH NIŻ REKREACYJNE LUB SPORTOWE
>> Pobierz tekst

Załącznik 6b

AKTUALNY tekst załącznika 6b, który określa: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 25 KG, UŻYWANE W OPERACJACH POZA ZASIĘGIEM WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ BVLOS, Z WYŁĄCZENIEM BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2 KG, UŻYWANYCH W OPERACJACH Z WIDOKIEM Z PIERWSZEJ OSOBY FPV
>> Pobierz tekst

Załącznik 7

AKTUALNY tekst załącznika 7, który określa: WYMAGANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB EKSPLOATUJĄCYCH STATKI POWIETRZNE, O KTÓRYCH MOWA W § 2 ROZPORZĄDZENIA, ORAZ MINIMALNE WYSOKOŚCI SUM GWARANCYJNYCH TEGO UBEZPIECZENIA
>> Pobierz tekst

Rozporządzenie w sprawie świadectw

Świadectwa kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji >> Pobierz tekst

Nowe przepisy UE

Od 1 lipca będą obowiązywały w Polsce przepisy przygotowane przez Komisję Europejską. Są to dwa dokumenty 945 i 947.

Rozporządzenie wykonawcze 2019/945

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich – określa np.: zasady notyfikacji jednostek certyfikujących BSP, obowiązki dystrybutorów, wymogi dotyczące BSP w poszczególnych kategoriach i wiele innych. Jest to rozporządzenie bazowe z którego w przyszłości będą wynikały inne dokumenty. Można to rozporządzenie porównać do dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej z której wynikają normy zharmonizowane rożne dla poszczególnych grup urządzeń elektronicznych. Jak to mawiają Indianie: „Dobrze już było i łatwiej też już było”.

>> Pobierz tekst. Więcej na stronie ULC.

Rozporządzenie wykonawcze 2019/947

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych – określa sposób wykonywania lotów w trzech kategoriach:

  1. Otwartej
  2. Szczególnej
  3. Certyfikowanej

>> Pobierz tekst. Więcej na stronie ULC.