Egzaminy

Egzaminy A2 i NSTS

Egzaminy

Kupuję udział w EGZAMINIE

Egzaminy

Pozytywne zaliczenie nadzorowanego egzaminu on-line w wybranym zakresie, daje możliwość uzyskania uprawnień lotniczych do wykonywania lotów w podkategorii A2 lub w kategorii szczególnej według scenariuszy standardowych NSTS (01…08). Daty planowanych egzaminów można znaleźć w terminarzu.

Więcej informacji na stronie ULC o przeprowadzaniu egzaminów teoretycznych.

Zapisy na egzamin

Aby zapisać się na egzamin wystarczy kupić udział w egzaminie i przesłać wymagane dokumenty. Po ich weryfikacji ustalany jest termin egzaminu. Komunikacja pomiędzy egzaminatorem a uczestnikiem jest prowadzona przez pocztę elektroniczną e-mail: egzamin@drony.pl.

Egzamin A2

Test egzaminacyjny składa się z 36 pytań jednokrotnego wyboru po 12 pytań w każdej z trzech dziedzin:

 1. Meteorologia
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Więcej informacji na stronie: KursNaDrony.pl » Egzamin A2.

Egzamin NSTS

Test egzaminacyjny składa się z minimum 80 pytań jednokrotnego wyboru minimalnie po 10 pytań w każdej z ośmiu dziedzin:

 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 6. Meteorologia
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Więcej informacji na stronie: KursNaDrony.pl » Egzamin NSTS.

Forma egzaminu

KursNaDrony.pl realizuje egzaminy z wykorzystaniem systemu egzaminowania on-line dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu stacjonarnie w dowolnym miejscu Polski, ale tylko dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób.

Przebieg egzaminu

Do wzięcia udziału w nadzorowanym egzaminie on-line nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania. Potrzebna będzie przeglądarka internetowa (np.: Chrome), kamera internetowa, słuchawki z mikrofonem i zanonimizowany dowód osobisty lub paszport.

Dowód osobisty lub paszport musi być zanonimizowany, czyli mieć zasłonięte wszystkie informacje poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Dokument służy do weryfikacji tożsamości kandydata i musi być okazany egzaminatorowi w kamerze internetowej przed rozpoczęciem egzaminu.

Test egzaminacyjny składa się pytań losowanych bazy. Maksymalny czas trwania egzaminu jest ilorazem liczby pytań i 90 sekund przeznaczonych na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie.

Po każdym egzaminie egzaminator omawia z uczestnikiem błędy, które pojawiły się w jego teście. Jest to wartość dodana, której nie oferują żadne inne podmioty egzaminujące w Polsce. Daje to możliwość uzupełnienia brakującej wiedzy i uzyskania dodatkowych informacji.

Warto zapoznać się z wpisem: Jak wygląda proces egzaminowania pilotów BSP?

Warunki zaliczenia egzaminu

Aby egzamin został zaliczony uczestnik musi pracować samodzielnie bez pomocy osób trzecich, materiałów szkoleniowych lub stron internetowych. Egzaminator zwraca uwagę na zachowanie uczestnika i po trzecim zwróceniu uwagi przerywa egzamin ze skutkiem negatywnym.

Egzamin będzie niezaliczony w przypadku osiągnięcia mniej niż 75% prawidłowych odpowiedzi lub przekroczenia maksymalnego czasu trwania egzaminu. W takim przypadku ponowne podejście do egzaminu jest możliwe po 3 dniach od poprzedniego egzaminu i samodzielnym uzupełnieniu brakującej wiedzy.

Egzamin do odzyskania zawieszonych kwalifikacji

Każdy pilot BSP może mieć odebrane lub zawieszone kwalifikację. Może to mieć miejsce np.: w sytuacji naruszenie zasad wykonywania lotów w danej strefie geograficznej. Pilot BSP nie jest anonimowy, ponieważ dron emituje w eter dane, które można odczytać przy pomocy specjalizowanych skanerów. Warto przeczytać artykuł: Czy można namierzyć Twojego drona?.

W takich przypadkach organizujemy egzaminy pod nadzorem ULC.

Podmiot egzaminujący

W dniu 24 stycznia 2022 roku KursNaDrony.pl został podmiotem wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do realizacji nadzorowanych egzaminów w zakresie podkategorii A2 oraz wszystkich narodowych scenariuszy standardowych NSTS01/2/3/4/5/6/7/8:

Zapraszam na egzaminy A2 i NSTS
Egzaminator pilotów BSP
Piotr Kleczyński