RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Egzaminy

Egzaminy A2 i NSTS

Egzaminy

Egzaminy

organizujemy w każdy poniedziałek od godziny 18:00. Każdy uczestnik zaczyna egzamin o wyznaczonej godzinie. Pierwszy o 18:00, drugi o 18:15, trzeci o 18:30, itd. Istnieje możliwość organizacji egzaminu w innych terminach. Cena takiego egzaminu jest nieznacznie wyższa.

W trakcie egzaminu w zakresie krajowych scenariuszy standardowych można uzyskać kwalifikacje dla podkategorii A2. Warto je zrobić ponieważ niejako przy okazji choćby dlatego że latając w A2 nie trzeba zakładać kamizelki odblaskowej.

Pozytywne zaliczenie nadzorowanego egzaminu w wybranym zakresie, powoduje uzyskanie uprawnień lotniczych do wykonywania lotów w podkategorii A2 lub w kategorii szczególnej według scenariuszy standardowych NSTS (01…08). Daty planowanych egzaminów można znaleźć w terminarzu.

Na stronie ULC można znaleźć więcej informacji o przeprowadzaniu egzaminów teoretycznych.

Zapisy na egzamin

Aby zapisać się na egzamin wystarczy kupić udział w egzaminie i przesłać wymagane dokumenty. Po ich weryfikacji ustalany jest termin egzaminu. Komunikacja pomiędzy egzaminatorem a uczestnikiem jest prowadzona przez pocztę elektroniczną e-mail: egzamin@drony.pl.

Egzamin A2

Test egzaminacyjny składa się z 36 pytań jednokrotnego wyboru po 12 pytań w każdej z trzech dziedzin:

 1. Meteorologia
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Więcej informacji na stronie: KursNaDrony.pl » Egzamin A2.

Egzamin NSTS

Test egzaminacyjny składa się z minimum 80 pytań jednokrotnego wyboru minimalnie po 10 pytań w każdej z ośmiu dziedzin:

 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 6. Meteorologia
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Więcej informacji na stronie: KursNaDrony.pl » Egzamin NSTS.

Forma egzaminu

KursNaDrony.pl realizuje egzaminy z wykorzystaniem systemu egzaminowania on-line dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu stacjonarnie w dowolnym miejscu Polski, ale tylko dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób.

Warunki zaliczenia egzaminu

Aby egzamin został zaliczony uczestnik musi pracować samodzielnie bez pomocy osób trzecich, materiałów szkoleniowych lub stron internetowych. Egzaminator zwraca uwagę na zachowanie uczestnika i po trzecim zwróceniu uwagi przerywa egzamin ze skutkiem negatywnym.

Egzamin będzie niezaliczony w przypadku osiągnięcia mniej niż 75% prawidłowych odpowiedzi lub przekroczenia maksymalnego czasu trwania egzaminu. W takim przypadku ponowne podejście do egzaminu jest możliwe po 3 dniach od poprzedniego egzaminu i samodzielnym uzupełnieniu brakującej wiedzy.

Procedura prowadzenia egzaminów

Skrócona procedura prowadzenia nadzorowanych egzaminów on-line przez KursNaDrony.pl:

 1. Zakup udziału w egzaminie: A2, NSTS, NSTS+A2, do odzyskania zawieszonych uprawnień
 2. Przesłanie potwierdzenia i wzoru oświadczenia lub innych wymaganych dokumentów na adres e-mail podany w pkt. 1.
 3. Podpisanie i przesłanie oświadczenia lub innych wymaganych dokumentów przez uczestnika egzaminu
 4. Ustalenie terminu egzaminu (standardowy termin to każdy poniedziałek od godziny 18:00)
 5. Przesłanie linku do spotkania Google MEET
 6. Weryfikacja tożsamości uczestnika egzaminu
 7. Rozpoczęcie nadzorowanego egzaminu online
 8. Omówienie błędów, które pojawiły się w testach
 9. Przesłanie dokumentów do ULC – maksymalnie 14 dni robocze po egzaminie (zazwyczaj następnego dnia)
 10. Aktywacja kwalifikacji A2 w profilu pilota (uczestnika egzaminu) – maksymalnie po 30 dniach od przesłania dokumentów

Aby wziąć udział w nadzorowanym egzaminie on-line nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania. Potrzebna będzie przeglądarka internetowa (np.: Chrome), kamera internetowa, system audio (mogą to być słuchawki z mikrofonem) i zanonimizowany dowód osobisty lub paszport. Zanonimizowany dokument tożsamości musi mieć zasłonięte wszystkie informacje poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Dokument służy do weryfikacji tożsamości uczestnika egzaminu przez egzaminatora, przez okazanie w kamerze internetowej przed rozpoczęciem egzaminu.

Test egzaminacyjny składa się pytań losowanych z bazy. Maksymalny czas trwania egzaminu jest ilorazem liczby pytań i 90 sekund przeznaczonych na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie.

Po każdym egzaminie egzaminator omawia z uczestnikiem błędy, które pojawiły się w jego teście. Jest to wartość dodana, której nie oferują żadne inne podmioty egzaminujące w Polsce. Daje to możliwość uzupełnienia brakującej wiedzy i uzyskania dodatkowych informacji.

Warto zapoznać się z wpisem: Jak wygląda proces egzaminowania pilotów BSP?

Egzamin do odzyskania zawieszonych kwalifikacji

Każdy pilot BSP może mieć odebrane lub zawieszone kwalifikację. Może to mieć miejsce np.: w sytuacji naruszenie zasad wykonywania lotów w danej strefie geograficznej. Pilot BSP nie jest anonimowy, ponieważ dron emituje w eter dane, które można odczytać przy pomocy specjalizowanych skanerów. Warto przeczytać artykuł: Czy można namierzyć Twojego drona?.

W takich przypadkach organizujemy egzaminy pod nadzorem ULC.

Podmiot egzaminujący

W dniu 24 stycznia 2022 roku KursNaDrony.pl, na mocy decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr LBSP-1.545.2.2022.ULC.1, został podmiotem wyznaczonym przez do realizacji nadzorowanych egzaminów w zakresie podkategorii A2 oraz wszystkich narodowych scenariuszy standardowych NSTS01/2/3/4/5/6/7/8, zgodnie z poniższym wpisem:

Zapraszam na egzaminy A2 i NSTS
Egzaminator pilotów BSP
Piotr Kleczyński