Egzamin A2 na drony

Egzamin A2 na drony pozwala uzyskać Certyfikat Kompetencji Pilota BSP, który umożliwia wykonywanie lotów VLOS w kategorii otwartej, do wysokości 120m AGL. Po zaliczonym egzaminie w profilu pilota na stronie drony.ulc.gov.pl uprawnienia A2 zostaje podświetlone na zielono co oznacza, że jest aktywne. Certyfikat Kompetencji Pilota BSP a co za tym idzie uprawnienia są ważne przez 5 lat.

Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP

Aby uzyskać Certyfikat Kompetencji kandydat na Pilota BSP musi spełnić następujące warunki:

 1. ukończyć szkolenie online oraz zaliczyć egzamin online z wiedzy teoretycznej dla podkategorii A1, dostępny po zarejestrowaniu się na stronie: https://drony.ulc.gov.pl/
 2. ukończyć praktyczne szkolenie w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3, które są określone w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2 Rozporządzenia 947
 3. złożyć oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia
 4. zaliczyć nadzorowany egzamin online z wiedzy teoretycznej przeprowadzany przez WYZNACZONEGO OPERATORA

Proces uzyskania uprawnienia dla podkategorii A2 wygląda następująco:

 • zakup udziału w egzaminie A2
 • przesłanie potwierdzenia o wpłacie zawierające wzór oświadczenie wraz z instrukcją podpisania elektronicznie
 • odesłanie przez kandydata na Pilota BSP podpisanego oświadczenia
 • ustalenie z kandydatem terminu egzaminu (sesje są organizowane w poniedziałki i piątki od godziny 18:00)
 • przesłanie zaproszenia do spotkania w Goggle Meet
 • weryfikacja tożsamości kandydata
 • podanie kodu dostępu do systemu egzaminacyjnego
 • rozpoczęcie nadzorowanego egzaminu online (czas trwania 30 minut)
 • omówienie ewentualnych błędów, które pojawiły się podczas egzaminu
 • wypełnienie dokumentów i przesłanie ich do ULC
 • aktywacja uprawnienia A2 w profilu Pilota BSP (czas do 30 dni – zazwyczaj nie dłużej niż 3)

Udział w nadzorowanym egzaminie online dla A2

Egzamin A2

Udział w nadzorowanym egzaminie online dla A2 można kupić przez bezpieczny i szybki system płatności elektronicznych Przelewy24. Po jej zaksięgowaniu na adres e-mail podany przez uczestnika wysyłane jest potwierdzenie zakupu zawierającą dalsze instrukcje z adresu egzamin@drony.pl. Jeśli potwierdzenie nie przyjdzie w ciągu 24h od wpłaty, uczestnik egzaminu powinien skontaktować się z organizatorem.

Udział w EGZAMINIE A2
Kupuję:

[ 49,00 zł ]

Naciskając przycisk Udział w EGZAMINIE A2 oświadczasz,
że zapoznałeś się i akceptujesz regulamin.


Egzamin online do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP dla podkategorii A2

Egzamin A2 na drony

jest realizowany w systemie egzaminacyjnym. Dla każdego uczestnika system losuje z bazy minimum 30 pytań z odpowiedziami, wielokrotnego wyboru. Każdy kandydat odpowiada na pytania samodzielnie pod nadzorem INStruktora KursNaDrony.pl. Pytania egzaminacyjne związane są z trzema wymaganymi dziedzinami:

 1. Meteorologia
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Egzamin jest zaliczony po uzyskaniu 75% prawidłowych odpowiedzi. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby prawidłowych odpowiedzi należy powtórzyć proces samokształcenia i ponownie zgłosić się na egzamin A2. Każde podejście jest osobno płatne. Do kolejnego egzaminu można podejść tego samego dnia. Więcej o wykorzystaniu uprawnienia A2 na stronie: latanie dronami w kategorii otwartej.

Dokładny opis wymagań można znaleźć w pliku przygotowanym przez ULC: Jak prowadzić egzamin z wiedzy teoretycznej do uzyskania kompetencji pilota A2, przeprowadzanego przez podmiot wyznaczony przez właściwy organ.

Egzamin A2 na drony » pobierz Kompendium wiedzy

Aby ułatwić nowym pilotom wejście w dronową tematykę przygotowaliśmy materiały do samodzielnej nauki. W jednym pliku PDF znajduje się kompendium wiedzy potrzebnej do rozpoczęcia przygody z dronami i samodzielnego przygotowania się do egzaminu dla podkategorii A2.

Zawartość kompendium jest rozwijana i uzupełniana, więc co jakiś czas zalecamy pobrać najnowszą wersję! Zapoznanie się kompendium oraz przejście szkolenie online dla podkategorii A2 przygotowane przez ULC, pozwala przygotować się do egzaminu.

» Pobierz Kompendium wiedzy dla podkategorii A2
Materiały są udostępnione BEZPŁATNIE!

Podkategoria A2 » idź do szkolenia online

W procesie samokształcenia warto przejść szkolenie A2 na stronie ULC. Znajduję się tam materiały wyjaśniające różne aspekty związane z BSP. Po zalogowaniu się na stronie należy wcisnąć przycisk Rozpocznij/kontynuuj szkolenie A2:

Strona ULC

dostępny po zalogowaniu do systemu:

drony.ulc.gov.pl

A co jeśli przeszedłem szkolenie A2 na stronie ULC i nie mogę go powtórzyć? Zawsze jest sposób – zastosuj DroneHack #1!

Dane osobowe

Kandydat zgłaszający się na egzamin A2 jest zobowiązany do podania:

 • imienia
 • nazwiska
 • adresu e-mail
 • numeru operatora

Na podstawie przesłanych danych osobowych WYZNACZONY OPERATORA wypełnia: Potwierdzenie ukończenia egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu A2, które wysyłane jest do Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych ULC.

Formalności przed egzaminem

Zgodnie z wymogami rozporządzenia 2019/947 uczestnik egzaminu przesyła do organizatora podpisane „Oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia”. Wzór oświadczenie przesyłamy pocztą elektroniczną. Z umiejętnościami praktycznymi, które powinieneś opanować jako pilot w kategorii otwartej A2 zapoznasz się tutaj.

Informacje techniczne

Nadzorowany egzamin online realizujemy we własnym systemie egzaminacyjnym TestNaDrony.pl. Aby rozpocząć egzamin potrzebne będą: przeglądarka internetowa (np.: Chrome) i kamera video oraz zanonimizowany dowód osobisty do okazania (zasłonięte wszystko poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem). Nie trzeba instalować ŻADNEGO dodatkowego oprogramowania! Słuchawki z mikrofonem na pewno poprawią komfort pracy.

O ustalonej wcześniej godzinie, w przeglądarce internetowej, będzie dostępne spotkanie Google Meet. Spotkanie należy uruchomić przy pomocy linku przesłanego na adres e-mail, podany przy realizacji płatności. Po egzaminie zostaną INDYWIDUALNIE omówione ewentualne błędy. Jest to metodyka stosowana tylko przez nas, dlatego warto na egzamin zarezerwować 30 minut, choć samo jego rozwiązanie zajmuje około 10 minut.

Oferujemy JAKOŚĆ a nie jakoś. Dlatego zacznij z NAMI lot na wysokim poziomie ;-).

Egzamin A2 na drony

nadzoruje Egzaminator BSP, dlatego też kandydat musi dysponować kamerą internetową, włączoną przez cały czas trwania egzaminu. Na początku sprawdzana jest tożsamość z użyciem tzw. zanonimizowanego dowodu osobistego. Na dowodzie powinno być widoczne jedynie zdjęcie oraz imię i nazwisko kandydata.

Egzaminy A2 organizujemy dwa razy w miesiącu, według terminarza na stronie głównej. Sesje egzaminacyjne są realizowane w godzinach: 18:00 – 20:00.

Termin i godzinę egzaminu uzgadniamy z uczestnikiem INDYWIDUALNIE!

Egzaminy A2 organizowane dla grupy pracowników danej firmy prowadzimy w osobno ustalonych terminach i godzinach.

Uzyskanie uprawnienia A2

Na zakończenie dnia przesyłamy do ULC zbiorczy raport egzaminacyjny zawierający dokumenty wszystkich uczestników egzaminu. Czas aktualizacja danych w Profilu Pilota BSP na stronie drony.ulc.gov.pl może trwać do 30 dni roboczych. Jak zapewnia Dyrektor Departamentu BSP, dane będą aktualizowane tak szybko jak to możliwe. Zazwyczaj nie przekracza to 3 dni roboczych od dnia egzaminu. Działamy sprawnie!

Wyznaczony operator

Kandydat na pilota BSP musi zdać egzamin dla A2 na drona u WYZNACZONEGO OPERATORA. Procedura wyznaczenia operatora ma charakter upoważnienia firmy (dawnego podmiotu szkolącego) do prowadzenia nadzorowanego egzaminu online w zakresie podkategorii A2 przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W dniu 7 stycznia 2021 jako jedna z pierwszych szkół latania dronami w Polsce zostaliśmy WYZNACZONYM OPERATOREM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od tego dnia KursNaDrony.pl, wpisany do rejestru ULC pod nr: 203RPS-12/2016 prowadzi nadzorowane egzaminy online dla podkategorii A2.