Egzamin A2 na drony

Egzamin A2 na drony

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie dla podkategorii A2 kandydat uzyskuje uprawnienia lotnicze. W okresie przejściwowym (trwającym do 1 stycznia 2024r.), pozwalają one wykonywać loty dronami o masie startowej do 2kg (np.: Mavic 2S, Mavic 3, Phantom 4 PRO), w operacjach VLOS, do wysokości 120m AGL i nie bliżej niż 50m od osób postronnych. Uprawnienia dla podkategorii A2 są ważne przez 5 lat, zgodnie z datą w profilu pilota na stronie drony.ulc.gov.pl.

Terminu egzaminów dla podkategorii A2 znajdziesz na na stronie głównej.

Uzyskanie certyfikatu kompetencji pilota BSP

Aby uzyskać certyfikat kompetencji kandydat na pilota BSP musi spełnić następujące warunki:

 1. ukończyć szkolenie online oraz zaliczyć egzamin online z wiedzy teoretycznej dla podkategorii A1, dostępny po zarejestrowaniu się na stronie: drony.ulc.gov.pl
 2. ukończyć praktyczne szkolenie w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3, które są określone w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2 Rozporządzenia 947
 3. złożyć oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia
 4. zaliczyć nadzorowany egzamin online z wiedzy teoretycznej przeprowadzany przez WYZNACZONEGO OPERATORA

Proces uzyskania kwalifikacji dla podkategorii A2 wygląda następująco:

 • zakup udziału w egzaminie A2
 • przesłanie potwierdzenia o wpłacie zawierające wzór oświadczenie wraz z instrukcją podpisania elektronicznie
 • odesłanie przez kandydata na Pilota BSP podpisanego oświadczenia
 • ustalenie z kandydatem terminu egzaminu (sesje są organizowane w poniedziałki od godziny 18:00)
 • przesłanie zaproszenia do spotkania w Goggle Meet
 • weryfikacja tożsamości kandydata
 • podanie kodu dostępu do systemu egzaminacyjnego
 • rozpoczęcie nadzorowanego egzaminu online (czas trwania 30 minut)
 • omówienie ewentualnych błędów, które pojawiły się podczas egzaminu
 • wypełnienie dokumentów i przesłanie ich do ULC
 • aktywacja uprawnienia A2 w profilu Pilota BSP (czas do 30 dni – zazwyczaj nie dłużej niż 3)

Egzamin A2 na drony

jest realizowany w systemie egzaminacyjnym. Dla każdego uczestnika system losuje z bazy minimum 30 pytań z odpowiedziami, jednokrotnego wyboru. Każdy kandydat odpowiada na pytania samodzielnie pod nadzorem egzaminatora wyznaczonego przez KursNaDrony.pl. Pytania egzaminacyjne związane są z trzema wymaganymi dziedzinami:

 1. Meteorologia
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Egzamin jest zaliczony po uzyskaniu 75% prawidłowych odpowiedzi. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby prawidłowych odpowiedzi należy powtórzyć proces samokształcenia i ponownie zgłosić się na egzamin A2. Każde podejście jest osobno płatne. Do kolejnego egzaminu można podejść tego samego dnia. Więcej o wykorzystaniu uprawnienia A2 na stronie: latanie dronami w kategorii otwartej.

Dokładny opis wymagań można znaleźć w pliku przygotowanym przez ULC: Jak prowadzić egzamin z wiedzy teoretycznej do uzyskania kompetencji pilota A2, przeprowadzanego przez podmiot wyznaczony przez właściwy organ.

» Pobierz Kompendium wiedzy A2

Aby ułatwić nowym pilotom wejście w dronową tematykę przygotowaliśmy materiały do samodzielnej nauki. W jednym pliku PDF znajduje się kompendium wiedzy potrzebnej do rozpoczęcia przygody z dronami i samodzielnego przygotowania się do egzaminu dla podkategorii A2.

Zawartość kompendium jest rozwijana i uzupełniana, więc co jakiś czas zalecamy pobrać najnowszą wersję! Zapoznanie się kompendium oraz przejście szkolenie online dla podkategorii A2 przygotowane przez ULC, pozwala przygotować się do egzaminu.

» Pobierz Kompendium wiedzy dla podkategorii A2
Materiały są udostępnione BEZPŁATNIE!

» Przejdź szkolenie online A2

W procesie samokształcenia warto przejść szkolenie A2 na stronie ULC. Znajduję się tam materiały wyjaśniające różne aspekty związane z BSP. Po zalogowaniu się na stronie drony.ulc.gov.pl należy wcisnąć przycisk Rozpocznij/kontynuuj szkolenie A2:

Strona ULC

A co jeśli przeszedłem szkolenie A2 na stronie ULC i nie mogę go powtórzyć? Zawsze jest sposób – zastosuj DroneHack #1!

Dane osobowe

Kandydat zgłaszający się na egzamin A2 jest zobowiązany do podania:

 • imienia
 • nazwiska
 • adresu e-mail
 • numeru operatora
 • numeru pilota

Na podstawie przesłanych danych osobowych WYZNACZONY OPERATOR wypełnia: Potwierdzenie ukończenia egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu A2, które wysyłane jest do Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych ULC.

Formalności przed egzaminem

Zgodnie z wymogami rozporządzenia 2019/947 uczestnik egzaminu przesyła do organizatora podpisane „Oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia”. Wzór oświadczenie przesyłamy pocztą elektroniczną. Z umiejętnościami praktycznymi, które powinieneś opanować jako pilot w kategorii otwartej A2 zapoznasz się tutaj.

Informacje techniczne

Nadzorowany egzamin online realizujemy we własnym systemie egzaminacyjnym TestNaDrony.pl. Aby rozpocząć egzamin potrzebne będą: przeglądarka internetowa (np.: Chrome) i kamera video oraz zanonimizowany dokument tożsamości do okazania (zasłonięte wszystko poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem). Nie trzeba instalować ŻADNEGO dodatkowego oprogramowania! Słuchawki z mikrofonem na pewno poprawią komfort pracy.

O ustalonej wcześniej godzinie, w przeglądarce internetowej, będzie dostępne spotkanie Google Meet. Spotkanie należy uruchomić przy pomocy linku przesłanego na adres e-mail, podany przy realizacji płatności. Po egzaminie zostaną INDYWIDUALNIE omówione ewentualne błędy. Jest to metodyka stosowana w KursNaDrony.pl, dlatego warto na egzamin zarezerwować 30 minut, choć samo jego rozwiązanie zajmuje około 10 minut.

Przebieg egzaminu A2 na drony

Każdy egzamin dla podkategorii A2 jest nadzorowany przez egzaminatora pilotów BSP, dlatego też uczestnik zgłaszający się na egzamin on-line musi dysponować kamerą internetową, włączoną przez cały czas trwania egzaminu. Na początku sprawdzana jest tożsamość uczestnika z użyciem tzw. zanonimizowanego dokumentu. Na dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie stałego pobytu powinno być widoczne jedynie zdjęcie oraz imię i nazwisko uczestnika.

Terminy sesji egzaminacyjnych

Egzaminy A2 dla pilotów BSP organizujemy, według terminarza na stronie głównej, w godzinach: 18:00 – 20:00.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu egzaminu A2, np.: dla pilotów potrzebujących uzyskać szybciej kwalifikację A2. W takim wypadku należy kupić udział w egzaminie A2 z terminem ustalanym indywidualnie.

Egzaminy A2 organizowane dla grupy pracowników danej firmy lub instytucji prowadzimy w odrębnie ustalonych terminach.

Uzyskanie uprawnienia A2

Na zakończenie dnia przesyłamy do ULC zbiorczy raport egzaminacyjny zawierający dokumenty wszystkich uczestników egzaminu. Czas aktualizacja danych w Profilu Pilota BSP na stronie drony.ulc.gov.pl może trwać do 30 dni roboczych. Jak zapewnia Dyrektor Departamentu BSP, dane będą aktualizowane tak szybko jak to możliwe. Zazwyczaj nie przekracza to 3 dni roboczych od dnia egzaminu. Działamy sprawnie!

Wyznaczony operator

Kandydat na pilota BSP musi zdać egzamin dla A2 na drona u WYZNACZONEGO OPERATORA. Procedura wyznaczenia operatora ma charakter upoważnienia firmy (dawnego podmiotu szkolącego) do prowadzenia nadzorowanego egzaminu online w zakresie podkategorii A2 przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W dniu 7 stycznia 2021 jako jedna z pierwszych szkół latania dronami w Polsce zostaliśmy WYZNACZONYM OPERATOREM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od tego dnia KursNaDrony.pl, wpisany do rejestru ULC pod nr: 203RPS-12/2016 prowadzi nadzorowane egzaminy online dla podkategorii A2.