Zawodowe szkolenia dla pilotów BSP skierowane są do osób, które chcą uzyskać uprawnienia do lotów:

Jeśli wchodzisz w branżę dowiedź się jak zostać pilotem BSP, przejrzyj ofertę i wybierz odpowiednie szkolenie. Skorzystaj z naszego doświadczenia i poszerz swoje horyzonty, korzystając z konsultacji.

Co na pewno musisz zrobić?

Przed oderwaniem drona od ziemi musisz się zarejestrować na stronie: drony.ulc.gov.pl. Tam zaliczysz pierwszy egzamin i uzyskasz uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (ang. OPEN) dla podkategorii A1/A3.

Zasady lotów w kategorii otwartej

Zapoznaj się z przygotowanymi przez nas zasadami lotów w kategorii otwartej oraz zerknij na strony:

Do latania dronami o masie powyżej 500g oraz bliżej niż 150m od ludzi, będziesz potrzebował uprawnienia A2. Żeby je zdobyć musisz posiadać wiedzę z trzech dodatkowych dziedzin opisanych w Kompendium i zaliczyć nadzorowany Egzaminu A2.

Egzaminy dla podkategorii A2

Skontaktuj się z nami, aby ustalić termin nadzorowanego Egzaminu A2. Po uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP możesz latać dronami o masie do 2kg i zbliżać się do ludzi na 50m.

Nadzorowany egzamin online dla A2

Zasady lotów w kategorii szczególnej

Zapoznaj się z zasadami lotów w kategorii szczególnej na stronach:

Szkolenia do scenariuszy standardowych

Jeśli chcesz latać w bezpiecznej odległości od ludzi lub wyżej niż 120m AGL potrzebujesz uprawnień do lotów w kategorii szczególnej. Można je wykonywać w jednym z ośmiu narodowych scenariuszy standardowych NSTS-xy:

  1. NSTS-01 dla lotów VLOS lub z widokiem z pierwszej osoby FPV z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg
  2. NSTS-02 dla lotów VLOS bezzałogowym wielowirnikowcem (MR) do 25 kg
  3. NSTS-03 dla lotów VLOS bezzałogowym samolotem (A) do 25 kg
  4. NSTS-04 dla lotów VLOS bezzałogowym śmigłowcem (H) do 25 kg
  5. NSTS-05 dla lotów BVLOS z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
  6. NSTS-06 dla lotów BVLOS bezzałogowym wielowirnikowcem (MR) do 25 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
  7. NSTS-07 dla lotów BVLOS bezzałogowym samolotem (A) do 25 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
  8. NSTS-08 dla lotów BVLOS bezzałogowym śmigłowcem (H) do 25 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
Szkolenia do uzyskania uprawnień w kategorii szczególnej

Narodowe scenariusze standardowe obowiązuję przez cały okres przejściowy. Zgodnie z zapewnieniem ULC po tym okresie będą konwertowane na scenariusze standardowe, nie stracisz więc czasu ani pieniędzy robiąc je teraz.

Proces szkolenia

Zawodowe szkolenia dla pilotów BSP do uzyskania uprawnień lotniczych w kategorii szczególnej składa jest z części teoretycznej i praktycznej. Każda z części zakończona jest egzaminem wewnętrznym.

Operacja lotnicza z użyciem BSP w kategorii szczególnej to złożony proces, choć samo latanie współczesnym dronem wydaję się łatwe. Żeby latać na pewno trzeba mieć wiedzę i umiejętności! To właśnie przekazujemy na szkoleniach.

Szkolenia teoretyczne

Szkolenie teoretyczne zrobisz bez wychodzenia z domu, wybierając cykliczne, tematyczne WEBINARY DRONOWE ™ uzupełnione pracą własną w systemie TestNaDrony.pl. Po zaliczenie egzaminu otrzymasz certyfikat.

Moduły cyklicznych zajęć prowadzonych online

Szkolenia praktyczne

Sterowanie dronem to umiejętność manualna. Jeśli nie latałeś wcześniej dronami będziesz musiał nauczyć się prawidłowych odruchów. Ten proces zależy od możliwości Twojego mózgu i nie da się go przyspieszyć.

W zależności od Twoich predyspozycji psychofizycznych potrzebne Ci będzie kilka sesji praktycznych. Podczas nauki z całego wachlarza ćwiczeń wybierzemy takie, które pozwolą Ci szybko opanować wymagane umiejętności.

Szkolenia on-line

Nasz autorski system TestNaDrony.pl, pomoże Ci powtórzyć i rozszerzyć wiedzę ze wszystkich wymaganych dziedzin. System jest dostępny H24, jak strefy stałe w FIR Warszawa. Ten sposób nauki to uzupełnienie procesu szkolenia teoretycznego.

Dzięki funkcji egzaminacyjnej zaliczysz w tym systemie: nadzorowany egzamin online dla podkategorii A2 oraz wymagane egzaminy wewnętrzne dla scenariuszy narodowych.

Autorski system nauki on-line

Nasz cel

to budowanie Twojej świadomości i rozwój kluczowych umiejętności pilota BSP. Szkolenia są dopasowane do Twoich potrzeb i predyspozycji psychofizycznych, bo każdy uczy się w swoim tempie!
Indywidualne Kursy Bezzałogowe
Indywidualnie, profesjonalnie i kompleksowo!

Niezależnie od przepisów, które się wciąż zmieniają, każdy pilot BSP, musi znać, rozumieć i stosować pewne zasady. Dlaczego? Bo jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w powietrzu.

W lotnictwie jedno jest pewne – przyciąganie ziemskie, które działa zawsze! Żeby się mu przeciwstawiać nie wystarczy zakup najdroższego drona w hipermarkecie…


Gdzie kupić szkolenia BSP?


UWAGA!

Nowe przepisy obowiązują od 31 grudnia 2020. Wciąż jest sporo niewiadomych dla pilotów BSP i INStruktorów. Dotyczy to również pracowników ULC, odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów w Polsce. A także pracowników PAŻP, którzy odpowiadają między innymi za strefy geograficzne. Bez wątpienia wszyscy potrzebują czasu, żeby uruchomić procesy w nowych realiach.

Niektóre informacje na stronie KursNaDrony.pl są nieaktualne, proces zmian potrwa do końca kwietnia 2021r. Na ten moment pracujemy nad materiałami szkoleniowymi i uruchamiamy szkolenia dla scenariuszy standardowych NSTS-xy.

Serdecznie prosimy o cierpliwość!

PozDRONY śle,
Piotr Kleczyński