Zawodowe szkolenia dla pilotów BSP skierowane są do osób, które chcą uzyskać uprawnienia do lotów:

Jeśli wchodzisz w branżę dowiedź się jak zostać pilotem BSP, przejrzyj ofertę i wybierz odpowiednie szkolenie. Skorzystaj z naszego doświadczenia i poszerz swoje horyzonty, korzystając z konsultacji.

Co na pewno musisz zrobić?

Przed oderwaniem drona od ziemi musisz się zarejestrować na stronie: drony.ulc.gov.pl. Tam zaliczysz pierwszy egzamin i uzyskasz uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (ang. OPEN) dla podkategorii A1/A3.

Zasady lotów w kategorii otwartej

Zapoznaj się z przygotowanymi przez nas zasadami lotów w kategorii otwartej oraz zerknij na strony:

Do latania dronami o masie powyżej 500g oraz bliżej niż 150m od ludzi, będziesz potrzebował uprawnienia A2. Żeby je zdobyć musisz posiadać wiedzę z trzech dodatkowych dziedzin opisanych w Kompendium i zaliczyć nadzorowany Egzaminu A2.

Egzaminy dla podkategorii A2

Skontaktuj się z nami, aby ustalić termin nadzorowanego Egzaminu A2. Po uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP możesz latać dronami o masie do 2kg i zbliżać się do ludzi na 50m.

Nadzorowany egzamin online dla A2

Zasady lotów w kategorii szczególnej

Zapoznaj się z zasadami lotów w kategorii szczególnej na stronach:

Szkolenia do scenariuszy standardowych

Jeśli chcesz latać w bezpiecznej odległości od ludzi lub wyżej niż 120m AGL potrzebujesz uprawnień do lotów w kategorii szczególnej. Można je wykonywać w jednym z ośmiu narodowych scenariuszy standardowych NSTS-xy:

  1. NSTS-01 dla lotów VLOS lub z widokiem z pierwszej osoby FPV z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg
  2. NSTS-02 dla lotów VLOS bezzałogowym wielowirnikowcem (MR) do 25 kg
  3. NSTS-03 dla lotów VLOS bezzałogowym samolotem (A) do 25 kg
  4. NSTS-04 dla lotów VLOS bezzałogowym śmigłowcem (H) do 25 kg
  5. NSTS-05 dla lotów BVLOS z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
  6. NSTS-06 dla lotów BVLOS bezzałogowym wielowirnikowcem (MR) do 25 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
  7. NSTS-07 dla lotów BVLOS bezzałogowym samolotem (A) do 25 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
  8. NSTS-08 dla lotów BVLOS bezzałogowym śmigłowcem (H) do 25 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
Szkolenia do uzyskania uprawnień w kategorii szczególnej

Narodowe scenariusze standardowe obowiązuję przez cały okres przejściowy. Zgodnie z zapewnieniem ULC po tym okresie będą konwertowane na scenariusze standardowe, nie stracisz więc czasu ani pieniędzy robiąc je teraz.

Proces szkolenia

Zawodowe szkolenia dla pilotów BSP do uzyskania uprawnień lotniczych w kategorii szczególnej składa jest z części teoretycznej i praktycznej. Każda z części zakończona jest egzaminem wewnętrznym.

Operacja lotnicza z użyciem BSP w kategorii szczególnej to złożony proces, choć samo latanie współczesnym dronem wydaję się łatwe. Żeby latać na pewno trzeba mieć wiedzę i umiejętności! To właśnie przekazujemy na szkoleniach.

Część teoretyczna

Szkolenie teoretyczne zrobisz bez wychodzenia z domu przy pomocy e-learningu w systemie TestNaDrony.pl, oraz biorąc udział w WEBINARACH DRONOWYCH ™. Jeśli do tego dodasz pracą własną z materiałami źródłowymi staniesz się ekspertem!

Część praktyczna

Sterowanie dronem to umiejętność manualna. Jeśli nie latałeś wcześniej dronami będziesz musiał nauczyć się prawidłowych odruchów. Ten proces zależy od możliwości Twojego mózgu i nie da się go przyspieszyć.

Szkolenie praktyczne dzielimy na sesje treningowe tak aby były są dopasowane do Twoich potrzeb, możliwości i predyspozycji psychofizycznych. Każdy człowiek uczy się we własnym tempie!

W zależności od Twoich predyspozycji psychofizycznych potrzebne Ci będzie kilka sesji praktycznych. Podczas nauki z całego wachlarza ćwiczeń wybierzemy takie, które pozwolą Ci szybko opanować wymagane umiejętności.

Egzamin i certyfikat

Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz Certyfikat Kompetencji Pilota BSP.

Ciągły rozwój

W lotnictwie jedno jest pewne – przyciąganie ziemskie, które działa zawsze! Żeby się mu przeciwstawiać nie wystarczy zakup najdroższego drona w hipermarkecie… potrzebny jest ciągły trening!

Niezależnie od przepisów, które się wciąż zmieniają, każdy pilot BSP, musi znać, rozumieć i stosować pewne zasady. Dlaczego? Bo jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w powietrzu.

Dziedziny BSP
Ważne dziedziny dla Pilota BSP

System on-line

Nasz autorski system TestNaDrony.pl, pomoże Ci powtórzyć i rozszerzyć wiedzę ze wszystkich wymaganych dziedzin. System jest dostępny H24, jak strefy stałe w FIR Warszawa. Ten sposób nauki to uzupełnienie procesu szkolenia teoretycznego.

Dzięki modułowi egzaminacyjnemu zaliczysz w nim: nadzorowany egzamin online dla podkategorii A2 oraz wymagane egzaminy dla narodowych scenariuszy standardowych NSTSxy.

Autorski system nauki on-line

Nasz cel

to budowanie Twojej świadomości w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Pracujemy nad rozwojem kluczowych umiejętności Pilota BSP na etapie szkolenia lotniczego. Pomagamy również podczas wdrożenia BSP, analiz ryzyka, zezwoleń.
Indywidualnie, profesjonalnie i kompleksowo!

Atrakcyjne i cenione szkolenia lotnicze:


UWAGA!

Nowe przepisy obowiązują od 31 grudnia 2020. Wciąż jest sporo niewiadomych dla pilotów BSP i INStruktorów. Dotyczy to również pracowników ULC, odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów w Polsce. A także pracowników PAŻP, którzy odpowiadają między innymi za strefy geograficzne. Bez wątpienia wszyscy potrzebują czasu, żeby uruchomić procesy w nowych realiach.

Niektóre informacje na stronie KursNaDrony.pl są nieaktualne, proces zmian potrwa do końca maja 2021r. Obecnie pracujemy nad materiałami szkoleniowymi dla krajowych scenariuszy NSTS-xy.

Serdecznie prosimy o cierpliwość!

PozDRONY śle,
Piotr Kleczyński