Informacje wstępne

Jak zacząć latać dronem?

KursNaDrony_1

Jak zacząć latać dronem? Nie jest to trudne i w wielkim skrócie wygląda następująco:

 • Zarejestruj się w ULC
 • Naklej na drona numer operatora.
 • Uzyskaj kwalifikacje pilota BSP w kategorii otwartej dla podkategorii A1/A3
 • Przeczytaj instrukcję obsługi systemu BSP
 • Wybierz przestrzeń bez przeszkód, koniecznie z dala od osób postronnych
 • Pobierz aplikację Drone Radar
 • Zarejestruj się w niej
 • Ustaw parametry analizowanego lotu
 • Sprawdź czy sygnalizator aplikacji Drone Radar świeci się na zielono
 • Oznacz miejsce swojego lotu przez wykonanie „Check-in”
 • Wystartuj
 • Obserwuj przestrzeń powietrzną, obszar na ziemi nad którym latasz i parametry drona
 • Nie leć wyżej niż 120m AGL
 • Nie leć dalej niż zasięg wzroku
 • Wyląduj
 • Odznacz miejsce lotu w aplikacji przez wykonania „Skasuj Check-in”

Pamiętaj, żeby Twój lot nie stwarzał zagrożenia dla osób postronnych znajdujących się pod obszarem lotu a także dla osób które mogą znajdować się w powietrzu. Loty w przestrzeni powietrznej są dozwolone na pewnych warunkach, a pilot BSP powinien je znać i respektować. Przede wszystkim należy znać zasady obowiązujące w przestrzeni powietrznej w której lot się odbywa. Znajomość zjawisk fizycznych, dzięki którym dron lata również jest konieczna.

Jak zacząć latać dronem?
Photo by Ian Baldwin on Unsplash

Jak zacząć latać dronem? Najlepiej krok po kroku!

Poniżej podstawowa lista czynności które należy wykonać po zakupie drona i przed pierwszym lotem:

Krok 1: uzyskanie numeru operatora

Na początku konieczne jest uzyskanie numeru operatora, który nadawany jest przez nadzór lotniczy, czyli w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego. numer operatora można uzyskać po zarejestrowania się na stronie: drony.ulc.gov.pl

Numer operatora zarejestrowanego w Polsce składa się z liter POL oraz 13 znaków alfanumerycznych, np.: POL1234567890xyz. Ten numer należy umieścić na dronach posiadanych przez operatora. Zastępuję on tabliczkę wymaganą w nieobowiązujących już przepisów tzw. rozporządzenia wyłączającego (rozdział 5 załącznika 6a).

Numeru operatora nie należy ujawniać, ponieważ może być on używany do identyfikacji właściciela drona. Numer ten potrzebny jest również w procesie składania dokumentów wymaganych przez ULC i podczas egzaminu.

Krok 2: aktywacja profilu pilota

Kolejnym krokiem w procesie uzyskiwania uprawnień lotniczych jest zrobienie szkolenia online a potem egzaminu online dla podkategorii A1/A3, który aktywuje podstawowe uprawienia pozwalające na loty w kategorii otwartej. Dzięki temu profil pilota będzie natychmiast aktywowany.

Krok 3: uzyskanie numeru pilota

Po aktywacji profilu pilota operator otrzyma numer pilota. Numer ten jest inny od numeru operatora i składa się z liter POL, następnie znaków -RP- które są skrótem od angielskich słów Remote Pilot i 12 znaków alfanumerycznych. Na przykład: POL-RP-abcdefghijkl. Tego numeru również nie należy ujawniać.

Krok 4: pierwszy lot w kategorii otwartej

Kategoria otwarta pozwala na wykonywanie lotów o małym ryzyku dla osób postronnych, dlatego ma liczne ograniczenia. Pierwszym z nich jest maksymalna wysokości lotu ograniczona do 120m AGL (czyli 120m nad poziomem ziemi). Nie znaczy to jednak, że w każdym miejscu można latać do 120m AGL! są takie miejsca przestrzeni powietrznej (strefy geograficzne) w których można latać maksymalnie do 30m AGL a nawet niżej. Loty w kategorii otwartej mogą być wykonywane tylko w warunkach VLOS, które ograniczają odległość poziomą między dronem a pilotem (konsolą sterującą).

Krok 5: uzyskanie uprawnienia A2

Żeby móc zbliżyć się do osób postronnych dronem, który waży więcej niż 500g należy uzyskać uprawnienie do wykonywania lotów w podkategorii A2. W tym celu należy spełnić pewne formalności oraz wziąć udział w nadzorowanym egzaminie dla podkategorii A2. Więcej na stronie: Loty w kategorii OPEN i egzamin dla podkategorii A2.

Krok 6: formalności w przypadku posiadania UAVO

Jeśli przed wejściem nowych przepisów Pilot BSP uzyskał Świadectwo Kwalifikacji UAVO a uprawnienia podstawowe i co najmniej jedno dodatkowe jest w nim ważne musi złożyć do Prezesa ULC oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym: NSTS-xy, dla każdego starego uprawnienia podlegającego konwersji. Dla przykładu jeśli ktoś miał w świadectwie kwalifikacji uprawnienia: BVLOS, UAV<5kg, UAV(MR)<25kg to wysyła do ULC 4 oddzielne oświadczenia dla:

 1. NSTS-01 (VLOS i FPV przy pomocy BSP do 4kg)
 2. NSTS-02 (VLOS przy pomocy BSP typu MR do 25kg)
 3. NSTS-05 (BVLOS przy pomocy BSP do 4kg)
 4. NSTS-06 (BVLOS przy pomocy BSP typu MR do 25kg)

Każde z oświadczeń musi być zapisane w formie pliku PDF i podpisane elektronicznie np.: przy pomocy profilu zaufanego dostępnego przez ePUAP. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie ULC.

Jak zacząć latać dronem świadomie i bezpiecznie?

Jeśli zaczynasz swoją przygodę z dronami na pewno masz sporo wątpliwości i szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. WEBINARY DRONOWE ™ to szkolenia na których poruszamy różne aspekty związane z pracą pilota bezzałogowych statków powietrznych.

Dziedziny, składające się na UAVO

Drony to inaczej Bezzałogowe Statki Powietrzne, które podlega różnorakim ograniczeniom, wpływom czynników zewnętrznych oraz zakłóceń. Nieznajomość tych zjawisk może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej a nawet do wypadku.

Lotnictwo, to piękna dyscyplina, pod warunkiem, że piloci wszystkich statków latających, również bezzałogowych, przestrzegają zasad, które gwarantują bezpieczeństwo. Zasady wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej trzeba dobrze znać.

Człowiek sterujący lub nadzorujący lot drona, musi skupić uwagę, podejmować właściwe decyzje i radzić sobie ze stresem. Znajomość psychofizycznych ograniczeń zwiększa bezpieczeństwo innych użytkowników ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej.

Czytam dalej

KursNaDrony_1
KursNaDrony_2
KursNaDrony_3
Logo_KursNaDronyPL

Dodaj komentarz