RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Kategoria szczególna

Kategoria szczególna jest jedną z trzech kategorii lotów BSP opracowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Możliwości lotów BSP

Każdy narodowy scenariusz pozwala wykonywać loty z użyciem BSP, jednak rodzaj loty (VLOS lub BVLOS) oraz typ i masa startowa BSP zależą od rodzaju scenriusza:

 1. NSTS-01 dla lotów VLOS lub z widokiem z pierwszej osoby FPV z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg
 2. NSTS-02 dla lotów VLOS bezzałogowym wielowirnikowcem (MR) do 25 kg
 3. NSTS-03 dla lotów VLOS bezzałogowym samolotem (A) do 25 kg
 4. NSTS-04 dla lotów VLOS bezzałogowym śmigłowcem (H) do 25 kg
 5. NSTS-05 dla lotów BVLOS z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
 6. NSTS-06 dla lotów BVLOS bezzałogowym wielowirnikowcem (MR) do 25 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
 7. NSTS-07 dla lotów BVLOS bezzałogowym samolotem (A) do 25 kg, nie dalej niż 2 km od pilota
 8. NSTS-08 dla lotów BVLOS bezzałogowym śmigłowcem (H) do 25 kg, nie dalej niż 2 km od pilota

Podstawowe zasady lotów w tej kategorii to:

 1. rejestracja operatora w ULC
 2. zakaz wlatywania dronem nad zgromadzenia osób
 3. możliwość wykonywania lotów FPV bez pomocy obserwatora
 4. możliwość decydowanie o bezpiecznej odległości drona od osób postronnych
 5. maksymalna wysokość lotu 120m AGL lub wyżej, jeśli operator posiada zezwolenie Prezesa ULC
 6. loty w zasięgu wzroku (VLOS) lub poza zasięgiem wzroku (BVLOS) w zależności od posiadanych uprawnień
 7. możliwość wykonywania lotów różnymi rodzajami BSP o różnych masach startowych, zależnych od posiadanych uprawnień

Uprawnienia w kategorii szczególnej

Aby latać w poszczególnych podkategoriach należy mieć aktywne uprawnienia NSTS w profilu pilota. Aby je uzyskać należy pozytwnie rozwiazać test egzaminacyjny w zakresie narodowych scenariszy standardowych NSTS. Więcej na stronie „KursNaDrony.pl » Egzamin NSTS„. Więcej informacji o kategorii szczególnej można znaleźć na stronie ULC: „Kategoria szczególna – informacje„.

Zasady lotów w kategorii szczególnej

Aktualne i zweryfikowane zasady wykonywania lotów w kategorii szczególnej można znaleźć na stronie PAŻP: „ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW W KATEGORII SZCZEGÓLNEJ„. Na uwagę zasługuje rysunek określający możliwość lotów BSP w strefie CTR, dla posiadaczy uprawnień w kategorii szczególnej:

Żródło: https://www.pansa.pl/zasady-wykonywania-lotow-bsp-w-kategorii-szczegolnej/

Analizując powyższy schemat można zauważyć, dlaczego warto jest posiadać uprawnienia NSTS? Otóż wysokość lotu BSP, w strefie CTR dalej niż 1km od granicy lotniska (płot odgradzający pas startowy), dla posiadaczy NSTS jest podwyższona do 120m AGL. Dodatkowo latając w kategorii szczególnej można zbliżyć się do osób postronnych na bezpieczną odległość w poziomie, o której samodzielnie decyduje pilot BSP.

Egzamin NSTS

Jeśli chcesz zwiększyć swoje możliwości ukończ szkolenie lotnicze, uzyskaj pozytywną ocenę umiejętności praktycznych i zapisz się na egzamin NSTS. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uzyskasz uprawnienia do wykonywania lotów BSP w kategorii szczególnej. W zależności od rodzaju szkolenia praktycznego otrzymasz uprawnienia do lotów VLOS (NSTS-01/2/3/4) lub BVLOS (NSTS-05/6/7/8).