RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Kategoria certyfikowana

Kategoria certyfikowana

Kategoria certyfikowana to kategoria przeznaczona do wykonywania operacji o dużym ryzyku. Zgodnie z zapisami rozporządzenia 2019/947 operacje klasyfikuje się jako operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii „certyfikowanej” wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. Bezzałogowy system powietrzny jest certyfikowany na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945.
  2. Operację wykonuje się w którychkolwiek z następujących warunków:
  • nad zgromadzeniami osób
  • wiąże się ona z przewozem osób
  • wiąże się ona z przewozem materiałów niebezpiecznych, które – w razie wypadku – mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób trzecich

Jest to kategoria która wymaga certyfikowanych systemów BSP, a co za tym idzie jest zarezerwowana dla dużych graczy. Na razie trudno sobie wyobrazić, żeby z tej kategorii mogli chcieć korzystać operatorzy systemów BSP, którzy wykorzystują drony do robienia ujęć z powietrza. Dla niech dedykowana jest kategoria otwarta lub kategoria szczególna. Jeśli chcesz latać dronami i zaczynasz z nimi przygodę przeczytaj: Jak zacząć latać dronem?