Loty w zasięgu wzroku VLOS

Można wyróżnić 3 główne grupy lotów bezzałogowych:
1) Loty w zasięgu wzroku VLOS
2) FPV, czyli lot w trybie widoku z „fotela” pilota
3) Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS

Cel lotu

Jeśli lot bezzałogowego statku powietrznego (skrót: BSP, nazwa potoczna dron) jest wykonywany w taki sposób, że BSP znajduje się w zasięgu wzroku pilota, to znaczy, że jest to lot VLOS. W chwili obecnej (styczeń 2020), zgodnie z polskimi przepisami, możliwe są:

  1. loty w celach sportowych lub rekreacyjnych
  2. loty w celach innych niż sportowe lub rekreacyjne

W pierwszym wypadku obowiązuję przepisy załącznika 6 do tzw. rozporządzenia wyłączającego, a w drugim załącznika 6a. Załączniki te można znaleźć w tekście jednolitym zamieszczonym w OBWIESZCZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2019r.

Świadectwo kwalifikacji UAVO

Loty w celach innych niż sportowe lub rekreacyjne wymagają posiadania uprawnień wpisanych w świadectwo kwalifikacji UAVO. Jest ono wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Loty można wykonywać tylko w ramach posiadanych uprawnień.

Najpopularniejszym uprawnieniem jest VLOS do 5 kg. To uprawnienie nie wymaga egzaminu państwowego ani badań lekarskich. Żeby je uzyskać trzeba zgłosić się na szkolenie, które jest zgodne z programem UAVO VLOS opublikowanym przez ULC.

Szkolenie takie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Może być również prowadzone w trybie ITS. Jest to indywidualny tok szkolenia, przeznaczony dla osób, które nie potrzebuję pełnego szkolenia, ponieważ są np: paralotniarzami, baloniarzami czy modelarzami.

Uprawnienie VLOS

Świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem VLOS uprawniające do lotów wszystkimi typami BSP do 5 kg można uzyskać po zaliczeniu teoretycznego i praktycznego egzaminu wewnętrznego, przeprowadzonego przez podmiot szkolący wpisany do rejestru ULC.

Lot VLOS jest określony przepisami w następujący sposób:

„w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS operator lub przynajmniej jeden obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu określenia jego położenia względem operatora i w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienia bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt;”

Niezależnie od tego jaki jest cel lotu, pilot drona musi znać aktualne przepisy. To one określają odpowiedzialność pilota za wykonanie lotu. W jego trakcie nikomu kto znajduje się na ziemi i w powietrzu nie można wyrządzić krzywdy. To znaczy, że musi latać bezpiecznie.

Loty w zasięgu wzroku VLOS a odpowiedzialność operatora
Odpowiedzialność pilota w lotach VLOS

Żeby latać bezpiecznie trzeba posiadać wiedzę dotyczącą bezzałogowców, które wbrew pozorom same nie latają. Potrzebne są też umiejętności praktyczne, pozwalające wykorzystać potencjał technologii. Co ważne wiedza i umiejętności powinny być adekwatne do miejsca w którym wykonywane są loty! Loty w mieście powinny być wykonywane przez pilotów BPS, którzy mają odpowiedniego doświadczenie i są świadomi ograniczeń technologii bezzałogowej. Tylko wtedy można ją dobrze wykorzystać do własnych celów.

Szkolenia

Dobrze taką wiedzę pozyskać od doświadczonych INStruktów. Dlatego nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział w szkoleniu PODSTAWOWYM lub ZAAWANSOWANYM. Jeśli dzięki szkoleniu tylko raz unikniesz rozbicia swojego drona to znaczy, że było ono warte co najmniej tyle ile jego naprawa. Tymczasem szkolenia kosztują ułamek tej kwoty. Dlatego warto się szkolić korzystając z wiedzy doświadczonych INStruktorów.

Na szkoleniach można się również dowiedzieć, że uprawnienie VLOS pozwala wykonywać nie tylko loty w zasięgu wzroku VLOS ale również loty FPV. Jednak wykorzystanie lotu FPV w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe jest mocny dyskusyjne, gdyż loty w takim celu wykonywane są w miastach, bo tam są klienci czyli zlecenia. Tymczasem ustawodawca zdefiniował dla lotów FPV następujące zasady ograniczające:

„w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV lot jest wykonywany:

a) do wysokości nie większej niż 50 m nad poziomem terenu,
b) w odległości poziomej nie większej niż 200 m od operatora,
c) w odległości poziomej nie mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;”

Od 1.07.2020r. uprawnienia VLOS będą przez ULC konwertowane do Certyfikatów kompetencji pilota BSP. Będą one pozwalać wykonywać loty w kategorii otwartej (OPEN) – kategoria podobna do obecnych lotów w celach rekreacyjnych lub sportowych.

A co ważniejsze, z punktu widzenia obecnych operatorów ze świadectwem kwalifikacji UAVO, w kategorii szczególnej (SPECIFIC) z wykorzystaniem scenariuszy standardowych (STS), które określają loty VLOS (STS-01) i BVLOS (STS-02) podobnie do obecnych przepisów.

1 komentarz do wpisu “Loty w zasięgu wzroku VLOS”

Dodaj komentarz