RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Nieaktualne informacje

Jak zrobić konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO do uprawnień UE?

Każdy kto będzie robił konwersję, powinien znać nowe przepisy UE zawarte w rozporządzeniu 947. To w nim są zawarte np.: zasady wykonywania lotów w nowych strefach wprowadzonych na potrzeby dronów. Warto niezależnie od samej konwersji poświęcić odrobinę czasu i zapoznać się z nowościami. Minimalnie Pilot BSP powinien:

 1. Przeczytać Co to są strefy geograficzne?
 2. Przejść bezpłatne szkolenie online dla podkategorii A1/A3 na stronie: drony.ulc.gov.pl
 3. Zaliczyć bezpłatny egzamin online dla podkategorii A1/A3 na stronie drony.ulc.gov.pl
  (choć nie jest potrzebne jeśli ktoś konwertuje uprawnienia UAVO, jest to jednak sposób na zapoznanie się z nowymi przepisami)
 4. Przejść bezpłatne szkolenie online dla podkategorii A2 na stronie: drony.ulc.gov.pl
 5. Zapoznać się z Kompendium wiedzy dla podkategorii A2 udostępnionymi BEZPŁATNIE na stronie: https://testnadrony.pl/kompendium
 6. Zaliczyć egzamin online pod nadzorem dla podkategorii A2 na stronie: https://testnadrony.pl/egzaminA2
  (choć nie jest potrzebne jeśli ktoś konwertuje uprawnienia UAVO, jest to jednak sposób na zapoznanie się z nowymi przepisami)

Michał Zawadzak redaktor serwisu ŚwiatDronów.pl przygotował wyczerpującą instrukcję: Jak zrobić konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO do uprawnień UE? Zachęcam do lektury.

Nieaktualne informacje

Załącznik 6

Osoby latające modelami RC (samolotami, szybowcami, śmigłowcami) również podlegają pod przepisy dronowe. Loty w celach hobbystycznych podlegają pod definicję rekreacji. Zasady lotów wykonywanych w celach rekreacyjnych lub sportowych określa załącznik 6 do tzw. rozporządzenia wyłączającego. Przepisy te będę obowiązywać do 31 grudnia 2020. Od 1 stycznia 2021 zaczynają obowiązywać przepisy unijne, które sporo zmienią.

AKTUALNY tekst załącznika 6, który określa przepisy dla: BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 150 KG, UŻYWANE W OPERACJACH W ZASIĘGU WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ VLOS, ORAZ BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2 KG, UŻYWANE W OPERACJACH Z WIDOKIEM Z PIERWSZEJ OSOBY FPV, UŻYWANE W CELACH REKREACYJNYCH LUB SPORTOWYCH
>> Pobierz tekst

Nieaktualne informacje

Przelew za nowe uprawnienie UAVO

Opłata za egzamin praktyczny w przypadku nowego uprawnienia dodatkowego wpisywanego w świadectwo kwalifikacji UAVO, które dodaje typ BSP lub podnosi jego masę startową TOM wynosi 155 zł.

Opłatę należy przelać na numer rachunek ULC:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02–247 Warszawa

Jeśli dodawanym uprawnieniem jest UAV(MR)<25KG w tytule płatności należy podać:

 • Imię Nazwisko / EGZAMIN PRAKTYCZNY UAVO DLA UPRAWNIENIA: UAV(MR)<25KG

Jeśli dodawanym uprawnieniem jest UAV(A)<150KG w tytule płatności należy podać:

 • Imię Nazwisko / EGZAMIN PRAKTYCZNY UAVO DLA UPRAWNIENIA: UAV(A)<150KG

Nieaktualne informacje

Komunikat ULC o przesunięciu terminu ważności uprawnień w świadectwach kwalifikacji UAVO

W dniu 2 kwietnia 2020 na stronie ULC pojawił się komunikat o przesunięciu terminu ważności uprawnień w świadectwach kwalifikacji UAVO w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce przez koronowirusa COVID-19:
https://www.ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/4992-informacja-o-terminach-waznosci-uprawnien-w-swiadectwach-kwalifikacji-uavo

Wymagane jest jednak pewne wyjaśnienie w związku z procesem przedłużania/wznawiania uprawnień UAVO.

Zgodnie z brzmieniem przytoczonych przepisów, można latać i wykonywać pracę operatora BSP, jeśli termin ważności uprawnienia wygaśnie w trakcie epidemii. Ale pierwszego dnia po zakończeniu epidemii uprawnienia wygasną i potrzebna będzie już procedura wznowienia, a nie przedłużenia.

Przeprowadzenie procedury przedłużenia terminu ważności uprawnień UAVO jest możliwe w okresie ważności uprawnienia. Procedura ta jest prostsza i działa już w momencie wpisania nowej daty uprawnienia do ŚK przez egzaminatora. Dzieje się to bez udziału pracowników ULC. W takim przypadku dalsze latanie nie wymaga oczekiwania na wydanie ŚK z nowym wpisem.

Natomiast procedura wznowienia ważności uprawnień UAVO w praktyce powoduje „brak uprawnień” do momentu otrzymania ŚK, czyli minimum 30 dni od dnia spotkania z egzaminatorem. Ponieważ wznowienie uprawnień jest realizowane poprzez wydanie decyzji administracyjnej przez pracowników ULC, na podstawie wniosku 5/LBSP złożonego przez operatora (egzaminatora).

Podobna sytuacja jest wtedy kiedy operator przedłuża ŚK z jednoczesną wymianą uprawnień „starych” na „nowe” na podstawie wniosku 7/LBSP.

Problem został opisany i zgłoszony dzisiaj do Dyrektora Departamentu BSP w ULC. Dziękuję za zauważenie problemu i pomoc: Rafałowi Wojtyniakowi (operator BSP) i Bartłomiejowi Mroczkowi (egzaminator UAVO). Walczymy o praktyczne rozwiązanie problemu dla środowiska dronowego w Polsce, dające możliwość zachowania ciągłości pracy – taki element „dronowej tarczy antykryzysowej” :).

Więcej o procesie przedłużania uprawnień UAVO w rozdziale: https://kursnadrony.pl/przedluzenie-uprawnien-uavo/

Piotr Kleczyński
egzamin@drony.pl

Nieaktualne informacje

Załącznik 6b

AKTUALNY tekst załącznika 6b, który określa przepisy dla: BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 25 KG, UŻYWANE W OPERACJACH POZA ZASIĘGIEM WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ BVLOS, Z WYŁĄCZENIEM BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2 KG, UŻYWANYCH W OPERACJACH Z WIDOKIEM Z PIERWSZEJ OSOBY FPV
>> Pobierz tekst

Nieaktualne informacje

Załącznik 6a

AKTUALNY tekst załącznika 6a, który określa przepisy dla: BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 150 KG, UŻYWANE W OPERACJACH W ZASIĘGU WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ VLOS, ORAZ BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2 KG, UŻYWANE W OPERACJACH Z WIDOKIEM Z PIERWSZEJ OSOBY FPV, UŻYWANE W CELACH INNYCH NIŻ REKREACYJNE LUB SPORTOWE
>> Pobierz tekst

Nieaktualne informacje

Wznowienie uprawnień UAVO

Jeśli uprawnienia w Twoim świadectwie kwalifikacji utraciły ważność musisz je wznowić. Jest to procedura, która nieznacznie różni się od przedłużenia uprawnień, ponieważ osoba, która zgłasza się na egzamin musi dodatkowo wypełnić wniosek: 5/LBSP. Wniosek ten jest składany w ULC.

Sprawy formalne

W przypadku wznowienia uprawnień: VLOS, UAV<5kg, egzaminator sprawdza następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo kwalifikacji
 • ubezpieczenie OC
 • potwierdzenie wpłaty 101 zł (57 zł za egzamin praktyczny + 44 zł za wznowienie uprawnień)
 • wniosek 5/LBSP w dwóch egzemplarzach
 • INOP do wglądu

W przypadku wznowienia uprawnień: BVLOS, UAV(MR)<25kg, egzaminator sprawdza następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo kwalifikacji
 • ubezpieczenie OC
 • potwierdzenie wpłaty 101 zł (57 zł za egzamin praktyczny + 44 zł za wznowienie uprawnień)
 • wniosek 5/LBSP w dwóch egzemplarzach
 • INOP do wglądu
 • aktualne badania lekarskie
KursNaDrony_4

Nieaktualne informacje

Jak przedłużyć uprawnienia bezzałogowe UAVO

UWAGA!
Poniższy tekst jest nieaktualny. Ma znaczenie historyczne. Świadectwo kwalifikacji UAVO można było przedłużać do 30 grudnia 2020. Od tego dnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy, wspólne dla wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Uprawnienia w świadectwie kwalifikacji mają termin ważności. W polskim prawie zdefiniowane zostały dwa rodzaje uprawnień, które mogą być wpisane do świadectwa kwalifikacji UAVO:

 • Podstawowe ważne 5 lat { VLOS, BVLOS }
 • Dodatkowe ważne 3 lata { UAV<5kg, UAV(A)<25kg, UAV(A)<150kg, UAV(H)<25kg, UAV(H)<150kg, UAV(MR)<25kg, UAV(MR)<150kg, UAV(AS)<25kg, UAV(AS)<150kg, INS }

Najpopularniejszymi uprawnieniami UAVO są:

 • VLOS uprawniający do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku
 • UAV<5kg, które uprawnia do wykonywania lotów wszystkimi typami BSP (A, H, MR, AS) do 5kg masy startowej TOM.

Dlaczego należy mieć ważne uprawnienia?

Pilot BSP może latać dronami w ramach posiadanych uprawnień, które są ważne. W przypadku jakiegoś zdarzenia lub wypadku lotniczego z udziałem BSP, świadectwo kwalifikacji to pierwszy element, który podlega kontroli.

Dlatego należy sprawdzać termin ważności i pamiętać o przedłużeniu uprawnień UAVO. W tym celu należy zgłosić się na egzamin państwowy. Można to zrobić już na 12 miesięcy przez upływem terminu a najpóźniej w dniu wygaśnięcia uprawnień.

Czy warto przedłużać uprawnienia przed 31.12.2020?

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą przepisy unijne w zakresie dronów, do których Polska jako kraj członkowski musi się dostosować. ULC będzie musiał obecne uprawnienia UAVO skonwertować do uprawnień, które będę obowiązywać w całej UE. Konwersja będzie realizowana przez wydanie decyzji administracyjnej. Żeby decyzja administracyjna mogła zostać wydana, uprawnienia UAVO na dzień 1.01.2021 będą musiały być ważne. W przeciwnym wypadku uprawnienia zostaną utracone i będzie można je odzyskać tylko i wyłącznie na podstawie nowych przepisów, które wejdą w życie od 1 lipca 2020. Może to oznaczać konieczność odbycia pełnego szkolenia w zakresie VLOS lub BVLOS. Warto więc przedłużyć uprawnienia i nie zwlekać do czerwca, ponieważ przy ograniczonej liczbie egzaminatorów i ponad 14’000 operatorów, może być problem z terminami egzaminów.

Czy należy przedłużać uprawnienia tracące ważność po 1.01.2021?

Nie ponieważ na mocy przepisów zostaną one automatycznie skonwertowane, ale muszę być ważne. To jest jedyny warunek.

Nieaktualne informacje

Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS

Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS

Można wyróżnić 3 główne grupy lotów przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych BSP:
1) Loty w zasięgu wzroku VLOS
2) FPV, czyli lot w trybie widoku z „fotela” pilota
3) Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS

Świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem na loty poza zasięgiem wzroku BVLOS to dokument uprawniający do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Uprawnienie BVLOS zawiera więc w sobie VLOS.

Jeśli lot bezzałogowego statku powietrznego (skrót: BSP, nazwa potoczna dron) jest wykonywany w taki sposób, że BSP znajduje się poza zasięgiem wzroku pilota, to znaczy że jest to lot BVLOS. W chwili obecnej (styczeń 2020), zgodnie z polskimi przepisami, loty takie są możliwe tylko dla osób posiadających świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem BVLOS.

Są wykonywane zgodnie z przepisami załącznika 6b do tzw. rozporządzenia wyłączającego. Lotu BVLOS nie można wykonywać w celach sportowych lub rekreacyjnych – co jest pewnym niedociągnięciem.

Świadectwo kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji UAVO jest wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Uprawnienie BVLOS wymaga szkolenia, badań lekarskich i egzaminu państwowego. Szkolenie, musi być zgodne w programem UAVO BVLOS opublikowanym przez ULC.

Szkolenie takie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Może być również prowadzone w trybie ITS. Jest to indywidualny tok szkolenia przeznaczony dla osób, które nie potrzebują pełnego szkolenia UAVO BVLOS.

Świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem BVLOS można uzyskać po zaliczeniu szkolenia lotniczego i zdaniu egzaminu państwowego w zakresie teorii i praktyki, który jest przeprowadzony przez Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

Opowiedzialność

Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS a odpowiedzialność operatora
Odpowiedzialność pilota w lotach BVLOS

Nieaktualne informacje

Loty w zasięgu wzroku VLOS

Loty w zasięgu wzroku VLOS

Można wyróżnić 3 główne grupy lotów bezzałogowych:
1) Loty w zasięgu wzroku VLOS
2) FPV, czyli lot w trybie widoku z „fotela” pilota
3) Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS

Cel lotu

Jeśli lot bezzałogowego statku powietrznego (skrót: BSP, nazwa potoczna dron) jest wykonywany w taki sposób, że BSP znajduje się w zasięgu wzroku pilota, to znaczy, że jest to lot VLOS. W chwili obecnej (sierpień 2020), zgodnie z polskimi przepisami, możliwe są:

 1. loty w celach sportowych lub rekreacyjnych
 2. loty w celach innych niż sportowe lub rekreacyjne

W pierwszym przypadku obowiązują przepisy załącznika 6 do tzw. rozporządzenia wyłączającego, a w drugim załącznika 6a. Załączniki te można znaleźć w tekście jednolitym zamieszczonym w OBWIESZCZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2019r.

Świadectwo kwalifikacji UAVO

Loty w celach innych niż sportowe lub rekreacyjne wymagają posiadania uprawnień wpisanych w świadectwo kwalifikacji UAVO. Jest ono wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Loty można wykonywać tylko w ramach posiadanych uprawnień.

Najpopularniejszym uprawnieniem jest VLOS do 5 kg. To uprawnienie nie wymaga egzaminu państwowego ani badań lekarskich. Żeby je uzyskać trzeba zgłosić się na szkolenie, które jest zgodne z programem UAVO VLOS zatwierdzonym przez ULC.

Szkolenie takie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Może być również prowadzone w trybie ITS. Jest to indywidualny tok szkolenia, przeznaczony dla osób, które nie potrzebują pełnego szkolenia, ponieważ są np: paralotniarzami, baloniarzami czy modelarzami.

Uprawnienie VLOS

Świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem VLOS uprawniające do lotów wszystkimi typami BSP do 5 kg można uzyskać po zaliczeniu teoretycznego i praktycznego egzaminu wewnętrznego, przeprowadzonego przez podmiot szkolący wpisany do rejestru ULC.

Lot VLOS jest określony przepisami w następujący sposób:

„w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS operator lub przynajmniej jeden obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu określenia jego położenia względem operatora i w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienia bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt;”

Niezależnie od tego jaki jest cel lotu, pilot drona musi znać aktualne przepisy. To one określają odpowiedzialność pilota za wykonanie lotu. W jego trakcie nikomu kto znajduje się na ziemi i w powietrzu nie można wyrządzić krzywdy. To znaczy, że musi latać bezpiecznie.

Loty w zasięgu wzroku VLOS a odpowiedzialność operatora
Odpowiedzialność pilota w lotach VLOS

Żeby latać bezpiecznie trzeba posiadać wiedzę dotyczącą bezzałogowców, które wbrew pozorom same nie latają. Potrzebne są też umiejętności praktyczne, pozwalające wykorzystać potencjał technologii. Co ważne wiedza i umiejętności powinny być adekwatne do miejsca w którym wykonywane są loty! Loty w mieście powinny być wykonywane przez pilotów BSP, którzy mają odpowiednie doświadczenie i są świadomi ograniczeń technologii bezzałogowej. Tylko wtedy można ją dobrze wykorzystać do własnych celów.

Szkolenia

Dobrze taką wiedzę pozyskać od doświadczonych INStruktów. Dlatego nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział w szkoleniu PODSTAWOWYM lub ZAAWANSOWANYM. Jeśli dzięki szkoleniu tylko raz unikniesz rozbicia swojego drona to znaczy, że było ono warte co najmniej tyle ile jego naprawa. Tymczasem szkolenia kosztują ułamek tej kwoty. Dlatego warto się szkolić korzystając z wiedzy doświadczonych INStruktorów.

Od 1.01.2021r. ważne uprawnienia VLOS będą przez ULC konwertowane do Certyfikatów kompetencji pilota BSP. Będą one pozwalać wykonywać loty w kategorii otwartej (OPEN) – kategoria podobna do obecnych lotów w celach rekreacyjnych lub sportowych oraz do lotów VLOS w kategorii szczególnej (SPECIFIC). W kategorii szczególnej będzie można latać z wykorzystaniem scenariuszy standardowych (STS), które określają loty VLOS (STS-01) i BVLOS (STS-02) przygotowanych przez EASA. A w dwuletnim okresie przejściowym na podstawie Narodowych Scenariuszy NS-01 (VLOS) i NS-02 BVLOS), które będą podobne do obecnych zasad wykonywania lotów bezzałogowych określonych przez załączniki 6a (VLOS) i 6b (BVLOS).

Czy warto teraz robić szkolenie aby uzyskać uprawnienia UAVO? Warto!

Czy warto przedłużać uprawnienia w swoim świadectwie kwalifikacji? Warto!