RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

KnowHow

Obowiązki operatora korzystającego z NSTS-01

UAS.NSTS-01.070 Obowiązki operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego

Oprócz obowiązków określonych w sekcji UAS.SPEC.050 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947 operator systemu bezzałogowego statku powietrznego:

  1. Zapewnia adekwatność procedur bezpieczeństwa i procedur awaryjnych.
  2. Opracowuje plan działania w sytuacjach awaryjnych odpowiedni dla operacji, obejmujący co najmniej:
    1) plan ograniczenia eskalacji skutków sytuacji awaryjnej;
    2) warunki powiadamiania właściwych organów i organizacji;
    3) kryteria identyfikacji sytuacji awaryjnej;
    4) określenie obowiązków pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz wszelkich innych członków personelu odpowiedzialnych za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego.

UWAGA!
Jeśli operator wykorzystuje pozostałe narodowe scenariusze standardowe ma inne obowiązki.

Dodaj komentarz