Przedłużenie uprawnień UAVO

Aby przedłużyć uprawnienie w świadectwie kwalifikacji UAVO należy podejść do państwowego egzaminu praktycznego na przedłużenie uprawnień. W celu zapisania się na egzamin należy wysłać wiadomość e-mail na adres egzamin@drony.pl ze skanem fragmentu świadectwa kwalifikacji na którym są wypisane uprawnienia wraz z ich terminem ważności. Proszę nie przysyłać skanu całego świadectwa kwalifikacji ze względu na dane osobowe które nie są potrzebne do określenia zakresu egzaminu.

Egzamin praktyczny

Składa się on z:

 1. Przygotowania operacyjnego przed lotem
 2. Lotu egzaminacyjnego

Ad.1. W ramach „Przygotowania operacyjnego do lotu” operator powinien wykazać się znajomością aktualnych przepisów „dronowoych” oraz zasad bezpiecznego i świadomego użytkowania BSP. Ta część ma formę ustną.

Głównym materiałem źródłowym jest tzw. rozporządzenie wyłączające. Dla operatora UAVO najważniejsze są załączniki:

 • 6: Zasady lotów wykonywanych w celach rekreacyjnych lub sportowych VLOS
 • 6a: Zasady lotów wykonywanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe VLOS
 • 6b: Zasady lotów BVLOS
 • 7: Ubezpieczenie OC operatora BSP

Przypomnienie wiedzy potrzebnej do zaliczenie egzaminu na przedłużenie uprawnień UAVO ułatwia system nauki online:

TestNaDrony.pl to szybki, skuteczny i przyjemny sposób uzupełnienia informacji w zakresie UAVO, szczególnie jeśli ktoś miał przerwę w lataniu.

Ad. 2. Lot egzaminacyjny składa się ze standardowych elementów lotu dla danego typu bezzałogowego statku powietrznego.

Egzamin praktyczny na przedłużenie uprawnień jest podobny do praktycznego egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień UAVO. Więcej informacji poniżej: https://kursnadrony.pl/egzamin-panstwowy-uavo-vlos/

Jeśli operator potrzebuje przedłużyć uprawnienie na większą kategorię wagową np: UAV(MR)<25kg, ale nie posiada takiej platformy latającej możliwe jest praktyczne doszkolenie pod okiem INStruktora oraz wypożyczenie BSP na egzamin.

Koszt przedłużenia uprawnień

Egzamin praktyczny na przedłużenie uprawnień UAVO jest płatny bezpośrednio na konto ULC. Więcej informacji w rozdziale: Przelew za przedłużenie uprawnień UAVO.

Sprawy formalne

W przypadku przedłużenia uprawnień: VLOS, UAV<5kg, egzaminator sprawdza następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo kwalifikacji
 • ubezpieczenie OC
 • potwierdzenie wpłaty 55zł za egzamin praktyczny
 • INOP do wglądu

W przypadku przedłużenia uprawnień: BVLOS, UAV(MR)<25kg, egzaminator sprawdza następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo kwalifikacji
 • ubezpieczenie OC
 • potwierdzenie wpłaty 55zł za egzamin praktyczny
 • INOP do wglądu
 • aktualne badania lekarskie

Jeśli data uprawnienia dodatkowego UAV<5kg, kończy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy a operator potrzebuje podnieść kategorię wagową BSP, nie musi robić przedłużenia tylko podchodzi do egzaminu praktycznego na nową kategorię wagową np: UAV(MR)<25kg, UAV(A)<25kg. W takim wypadku ULC przedłuża bez dodatkowych kosztów uprawnienia UAV<5kg. W takim przypadku egzaminator sprawdza następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo kwalifikacji
 • ubezpieczenie OC
 • potwierdzenie wpłaty 151zł za egzamin praktyczny i wpis nowego uprawnienia
 • INOP do wglądu
 • aktualne badania lekarskie
 • wniosek 2/LBSP (2 wydrukowane dwustronnie wypełnione i podpisane egzemplarze)

Wniosek 2/LBSP należy pobrać ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Aktualne wzory wniosków znajdują się w sekcji: „Świadectwa kwalifikacji/egzaminy”.

Po egzaminie

Po zaliczeniu egzaminu praktycznego, egzaminator wpisuje datę przedłużonego uprawnienia bezpośrednio w świadectwo kwalifikacji UAVO operatora. Wypełnia także protokół przedłużenia uprawnienia i jeden egzemplarz przekazuje operatorowi.