RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Przedłużenie uprawnień UAVO

UWAGA!
Poniższe informacje są nieaktualne i mają charakter historyczny!

UWAGA! Zanim zdecydujesz się na egzamin przeczytaj:

Jak przedłużyć uprawnienia UAVO?

Aby przedłużyć uprawnienie w świadectwie kwalifikacji UAVO należy pozytwynie zaliczyć państwowy egzamin praktyczny w zakresie VLOS lub BVLOS poprzez wykonanie lotu odpowiednim typem BSP, którego masa startowa TOM mieści w przedłużanym uprawnieniu. Jeśli uprawnieniem dodatkowym jest UAV<5kg lot może być wykonany wielowirnikowcem z trybem stabilizacji wysokości (ALH, ATTI) i możliwością wyłączenia utrzymywania pozycji GSP (np.: Phantom 3, Phantom 4, Hornet Trainer). Jeśli uprawnieniem dodatkowym jest UAV(MR)<25kg lot musi być wykonany przy pomocy wielowirnikowca którego masa startowa TOM przekracza 5kg i jest nie większa niż 25kg (np.: Matrice 600, Hornet T600). Jeśli uprawnieniem dodatkowym jest UAV(A)<25kg lot musi być wykonany przy pomocy samolotu o masie TOM<5kg i >25kg.

Harmonogram egzaminów

Egzamin w podanym terminie może zostać odwołany, przede wszystkim ze względu na warunki atmosferyczne (zbyt duży wiatr, opad deszczu lub śniegu). Dlatego dzień przed egzaminem należy sprawdzić pogodę w serwisie:

http://warszawa.infometeo.pl/

Terminy egzaminów planowanych w III kwartale 2020

Zapisy na egzamin

W celu zapisania się na egzamin należy wysłać wiadomość e-mail ze skanem fragmentu świadectwa kwalifikacji na którym są wypisane uprawnienia wraz z ich terminem ważności na adres:

egzamin@drony.pl

Prosimy nie przysyłać skanu całego świadectwa kwalifikacji ze względu na dane osobowe, które nie są potrzebne do określenia zakresu egzaminu. Przykładowy skan:

Przykładowy scan terminów uprawnień UAVO

A co jeśli uprawnienia utraciły ważność?

Jeśli pilot UAV nie zdążył zdać egzaminu przed upłynięciem terminu ważności uprawnień konieczne jest wznowienie uprawnień. Odbywa się to w ten sam sposób co przedłużenie, jednak różni się od strony formalnej. Różnice zostały opisane w rozdziale: Wznowienie uprawnień UAVO.

Egzamin praktyczny

Składa się on z:

  1. Przygotowania operacyjnego do lotu
  2. Lotu egzaminacyjnego

Przygotowanie operacyjne do lotem

W ramach „Przygotowania operacyjnego do lotu” operator powinien wykazać się znajomością aktualnych przepisów „dronowych” oraz zasad bezpiecznego i świadomego użytkowania BSP. Ta część ma formę rozmowy z operatorem lub testu online w systemie TestNaDrony.pl.

Na KAŻDYM egzaminie powtarzają się standardowe pytania: o zasady lotów w CTR, inne przepisy obowiązujące operatora BSP wynikające z przepisów dronowych, ograniczenia w przestrzeni powietrznej, odpowiedzialność karną, źródła zakłóceń wpływających na BSP na ziemi i w powietrzu. Dlatego też przed egzaminem konieczne jest poświęcenie czasu aby się przygotować. Egzaminu na przedłużenie można nie zdać!

TestNaDrony.pl to szybki i skuteczny sposób uzupełnienia, powtórzenie i przypomnienia informacji wymaganych na egzaminie przedłużającym uprawnienia UAVO, szczególnie jeśli ktoś miał przerwę w lataniu a wiedzę zdobył kilka lata temu, bo przepisy się zmieniły.

Lot egzaminacyjny

Lot egzaminacyjny składa się ze standardowych elementów lotu dla danego typu bezzałogowego statku powietrznego.

Egzamin praktyczny na przedłużenie uprawnień jest podobny do praktycznego egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień UAVO. Więcej informacji w rozdziale: Egzamin państwowy UAVO.

Jeśli operator potrzebuje przedłużyć uprawnienie na większą kategorię wagową np: UAV(MR)<25kg, ale nie posiada takiej platformy latającej możliwe jest doszkolenie praktyczne pod okiem INStruktora oraz wypożyczenie BSP na egzamin.

Koszt przedłużenia uprawnień

Egzamin praktyczny na przedłużenie uprawnień UAVO jest płatny bezpośrednio na konto ULC. Więcej informacji w rozdziale: Przelew za przedłużenie uprawnień UAVO.

Sprawy formalne

W przypadku przedłużenia uprawnień: VLOS i UAV<5kg, egzaminator sprawdza następujące dokumenty:

W przypadku przedłużenia uprawnień: BVLOS lub UAV(MR)<25kg, egzaminator sprawdza dodatkowo:

  • badania lekarskie (czy są aktualne na dzień egzaminu)

Masa startowa TOM

W zależności od uprawnień które operator chce przedłużyć lot egzaminacyjny musi być wykonany przy pomocy BSP o odpowiedniej masie startowej TOM (ang. Take Of Mass). Dla uprawnienia UAV<5kg, lot może być wykonany dronem o masie startowej nie przekraczającej 5kg (np.: P3, P4, M2, Hornet T330). Dla uprawnienia UAV(MR)<25kg, lot musi być wykonany donem o masie startowej większej niż 5kg (np.: S800, S1000, H920, Hornet T600).

Ubezpieczenie OC

Uwaga! Zgodnie z opinią pracowników Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego obowiązkowe ubezpieczenie OC może być dowolnym ubezpieczeniem które daję ochronę ubezpieczeniową w zakresie lotów przy pomocy BSP. Może to być ubezpieczenie jedno dniowe wykupione tylko na dzień egzaminu. Nie musi to być ubezpieczenie wymagane przepisami do wykonywania lotów w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 3000SDR, które określa załącznik 7 to tzw. rozporządzenia wyłączającego.

Przedłużenie a może podniesienie kategorii wagowej?

Jeśli data uprawnienia dodatkowego UAV<5kg, kończy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy a operator potrzebuje podnieść kategorię wagową BSP, nie musi robić przedłużenia tylko podchodzi do egzaminu praktycznego na nową kategorię wagową np: UAV(MR)<25kg, UAV(A)<25kg. W takim wypadku ULC przedłuża bez dodatkowych kosztów uprawnienie UAV<5kg. Egzaminator sprawdza wówczas następujące dokumenty:

Wniosek 2/LBSP należy pobrać ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Aktualne wzory wniosków znajdują się w sekcji: „Świadectwa kwalifikacji/egzaminy”.

Po egzaminie

Po zaliczeniu egzaminu praktycznego, egzaminator wpisuje datę przedłużonego uprawnienia bezpośrednio w świadectwo kwalifikacji UAVO operatora. Wypełnia także protokół przedłużenia uprawnienia i jeden egzemplarz przekazuje operatorowi.

Nowa data ważności

Data ważności przedłużonego uprawnienia jest liczona do ostatniego dnia miesiąca w którym uprawnienie traci ważność. Dla przykładu: w dniu 17 stycznia 2020 przedłużane jest uprawnienie dodatkowe UAV<5kg, którego data ważności kończy się 5 marca 2020. Uprawnienia dodatkowe mają ważność 3 lata. W takim przypadku nową datą ważności uprawnienia UAV<5kg będzie 31 marca 2023 rok.