RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Informacje ogólne

Zalecenie ULC w związku z epidemią koronowirusa

Szanowni Panowie Egzaminatorzy,
mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) zwracam się do Was z prośbą o ograniczenie przyjmowania kandydatów na egzaminy do niezbędnego minimum lub całkowite zrezygnowanie z ich przeprowadzania przez najbliższe 2 tygodnie. Jeżeli zdecydujecie się na przeprowadzenie egzaminu (wiadomo, że są sytuacje wymagające terminowego działania) to proszę o zachowanie szczególnej ostrożności (dzielenie kandydatów na małe grupy, bezpieczna odległość od innych, ograniczony kontakt fizyczny, mycie / dezynfekowanie rąk po kontakcie z dronem / aparaturą / dokumentami).
Proces wydawania świadectw będzie znowu wydłużony, pozostają kwestie 'terminowych’ egzaminów na uzyskanie świadectwa lub uprawnień i przedłużenia ważności uprawnień. Rozważcie czy planowane w ciągu najbliższych dwóch tygodni na pewno muszą się odbyć.

Z poważaniem,

Urząd Lotnictwa Cywilnego/ Civil Aviation Authority
Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych
ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
tel.: 22 520 75 54
http://www.ulc.gov.pl


W dniu 20 marca 2020 ogłoszony został w Polsce stan pandemii. Jednym z aspektów wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej było przedłużenie terminu ważności uprawnień operatorów UAV na mocy której:

Uprawnienia automatycznie przedłużane są od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz o 90 dni od odwołania tego stanu, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty terminu ważności. Link do komunikatu:

https://www.ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/4999-komunikat-dla-posiadaczy-wszystkich-krajowych-swiadectw-kwalifikacji-z-wylaczeniem-swiadectw-fis-i-afis


Do odwołania wprowadzam następujący sposób egzaminowania na przedłużenie lub wznowienie uprawnień wpisywanych do świadectwa kwalifikacji UAVO:

  1. przyjmuje na egzamin tylko operatorów, którzy muszą przedłużyć lub wznowić uprawnienia (nie przyjmuje osób, którym uprawnienia kończą się np.: za dwa miesiące)
  2. poszczególne osoby umawiam na konkretne godziny ustalane drogą telefoniczną lub e-mailową w przeddzień planowanego egzaminu
  3. przygotowanie operacyjne do lotu jest realizowane tylko i wyłącznie w trybie testu online z wykorzystaniem systemu TestNaDrony.pl – aby do minimum skrócić czas rozmowy podczas egzaminu
  4. każda egzaminowana osoba czeka w samochodzie na moje podejście i nie wysiada z niego bez wezwania – osoba która nie zastosuje się do tego punktu jest od razu skreślana z listy
  5. egzaminowane osoby przekazują mi do sprawdzenia wszystkie dokumenty w teczce lub koszulce – wymagane dokumenty opisane są w rozdziale: Przedłużenie uprawnień UAVO
  6. program lotu egzaminacyjnego zostanie ustalony pocztą elektroniczną, tak aby skrócić czas weryfikacji umiejętności do niezbędnego minimum
  7. każdy egzamin zostanie przeze mnie odwołany jeśli prędkości wiatru będzie równa lub większa niż 10m/s – wiatr określam z prognozy pogody dostępnej pod adresem: http://warszawa.infometeo.pl/.

Piotr Kleczyński
Egzaminator LKE
Nr up.: PL/28218

Dodaj komentarz