RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Kategoria otwarta

Zakres wiedzy Pilota BSP przystępującego do egzaminu dla podkategorii A2

Egzamin z wiedzy teoretycznej do uzyskania kompetencji Pilota BSP w podkategorii A2, ma na celu ocenę jego wiedzy w zakresie technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi, składających się z następujących dziedzin:

 1. Meteorologia
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Kandydat na Pilota BSP zdając nadzorowany egzamin z wiedzy teoretycznej powinien wykazać, że:

 • rozumie ryzyko dla bezpieczeństwa związane z operacjami bezzałogowymi statkami powietrznymi w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób lub z operacjami z użyciem cięższych statków powietrznych;
 • potrafi ocenić ryzyko naziemne związane ze środowiskiem, w którym odbywa się operacja, a także z lataniem w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób
 • posiada podstawową wiedzę na temat planowania lotu i definiowania procedur awaryjnych
 • rozumie, jak warunki pogodowe mogą wpływać na działanie BSP

Egzamin z wiedzy teoretycznej powinien obejmować aspekty z następujących dziedzin:

Ad. 1) Meteorologia:

 • (i) wpływ pogody na operacje z użyciem BSP:
 • (A) wiatr (np.: skutki miejskie, turbulencje)
 • (B) temperatura
 • (C) widzialność
 • (D) gęstość powietrza
 • (ii) uzyskiwanie prognoz pogody

Ad. 2) Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie:

 • (i) typowa obwiednia operacyjna wiropłatów, stałopłatów i konstrukcji hybrydowych
 • (ii) masa i wyważenie oraz środek ciężkości:
 • (A) świadomość ogólnej równowagi podczas mocowania gimbali i ładunków
 • (B) rozumienie, że ładunki mogą mieć różne właściwości, co może mieć wpływ na stabilność lotu
 • (C) zrozumienie, że każdy inny typ BSP ma inny środek ciężkości

 • (iii) zabezpieczenie ładunku;
 • (iv) akumulatory:
 • (A) zrozumienie źródła zasilania, aby zapobiec potencjalnym niebezpiecznym sytuacjom
 • (B) zapoznanie się z istniejącymi różnymi typami baterii
 • (C) rozumienie terminologii używanej w odniesieniu do baterii (np.: efekt pamięci, pojemność, współczynnik c)
 • (D) zrozumienie jak działa bateria (np. ładowanie, użytkowanie, niebezpieczeństwo, przechowywanie)

Ad. 3) Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi:

 • (i) funkcje trybu niskiej prędkości
 • (ii) ocena odległości od ludzi
 • (iii) zasada 1:1

Materiały do nauki

Materiały do samodzielnej nauki w zakresie egzaminu dla podkategorii A2 są udostępnione BEZPŁATNIE w postaci: Kompendium wiedzy dla podkategorii A2.

Udział w egzaminie

Certyfikat kompetencji Pilota BSP uprawnia do wykonywania lotów w podkategorii A2. Uzyskuje się go po zaliczeniu nadzorowanego egzaminu online. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po wykupieniu w nim udziału.

Dodaj komentarz