RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Egzamin pod nadzorem ULC

W jakich sytuacjach może dojść do zawieszenia kwalifikacji?

Zawieszenie kwalifikacji może nastąpić w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników ULC. Każdym przypadek, który nosi znamiona łamania przepisów lotniczych obowiązujących operatora SBSP lub pilota BSP, jest analizowany przez pracowników ULC.

Kompetencje pilota BSP, na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, mogą zostać zawieszone. Decyzja jest wydawana w procesie postępowania wyjaśniającego naruszenie przepisów lotniczych. Odwieszenie kwalifikacji będzie możliwe po ponownym zaliczeniu egzaminu pod nadzorem ULC.

Najczęstszymi powodami zawieszenie kwalifikacji przez nadzór lotniczy jest:

  • wykonywanie lotu niezgodne z zasadami danej strefy geograficznej
  • latanie zbyt blisko osób postronnych w kategorii otwartej
  • przekroczenie maksymalnej dozwolonej wysokości lotu
  • wykonywanie lotu bez wymaganych kwalifikacji
  • latanie nad zgromadzeniami osób

Warto zapoznać się z artykułem: Czy można namierzyć Twojego drona?

Jak odzyskać kwalifikacje?

„Odzyskanie” kwalifikacji, jest możliwe po pozytywnym zaliczeniu przez pilota BSP, egzaminu w zakresie zawieszonych uprawnień. W celu rozpoczęcia procedury należy przysłać skan decyzji administracyjnej na adres: egzamin@drony.pl. Egzamin taki należy zgłosić do ULC, minimum 14 dni przed terminem, ustalonym z podmiotem egzaminującym. W imieniu uczestnika egzaminu ustalamy termin egzaminu z Inspektorem ULC.

Egzamin pod nadzorem ULC

Pilot BSP, aby odzyskać „zawieszone kwalifikacje, musi zaliczyć powtórnie egzamin w którym bierze udział Inspektor ULC. Nadzoruje on proces egzaminacyjny.

Zapisy na egzamin NSTS pod nadzorem ULC

Udział w egzaminie online NSTS pod nadzorem ULC można kupić przez system płatności elektronicznych Przelewy24. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany przez uczestnika, wysyłane będzie potwierdzenie z dalszymi informacjami. Jeśli nie przyjdzie ono w ciągu 24h od wpłaty, należy skontaktować się z organizatorem pod adresem egzamin@drony.pl.