RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Szkolenie lotnicze NSTS-05 PREMIUM

4 200,00 

Szkolenie lotnicze NSTS-05 PREMIUM jest dedykowane dla osób, które szukają w pełni indywidulnego szkolenia z powiększoną liczbą godzin praktycznych, aby móc wykonywać operację BVLOS w kategorii szczególnej. Szkolenie to często jest wybierane przez osoby w procesie rekonwersji kompetencji zawodowych. Uprawnienie NSTS-05, pozwala wykonywać loty poza zasięgiem wzroku pilota, na terenie Polski, dronami o masie do 4kg.

Opis

Szkolenie lotnicze NSTS-05 PREMIUM jest dedykowane dla osób, które szukają w pełni indywidulnego szkolenia z powiększoną liczbą godzin praktycznych, aby móc wykonywać operację BVLOS w kategorii szczególnej. Szkolenie to często jest wybierane przez osoby w procesie rekonwersji kompetencji zawodowych.

Szkolenie lotnicze NSTS-05 PREMIUM jest przeznaczone dla tych pilotów BSP, którym nie wystarczają możliwości jakie dają loty VLOS w kategorii otwartej lub szczególnej według NSTS-01,02,03,04. Np.: potrzebują wykonywać loty poza zasięgiem wzroku, wnioskować do Prezesa ULC o loty BVLOS wyżej niż 120m AGL lub dalej niż 2km od  miejsce startu, itp.

Pilot posiadający uprawnienie NSTS-05 może wykonywać operację z użyciem systemów BSP w zakresie scenariusza standardowego NSTS-05, który uprawnia do wykonywania lotów dronami o masie startowej mniejszej niż 4kg, używanych w operacjach BVLOS w zasięgu i poza zasięgiem wzroku pilota BSP. Uprawnienie NSTS-05 daje możliwość latania w Polsce . Uprawnienie NSTS-05 będzie najprawdopodobniej konwertowane przez ULC na uprawnienie STS-02 pozwalające wykonywać loty dronami na terenie Unii Europejskiej. Posiadanie uprawnienia NSTS-02 otwiera więc drogę do lotów na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Celem szkolenia jest uzyskanie wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych przez uczestnika. Po zakończeniu szkolenia lotniczego operator szkolący wystawia „Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych do celów NSTS”. Potwierdzenie to jest „przepustką” do wzięcia udziału w egzaminie, który musi być przeprowadzony przez podmiot egzaminujący, którego personel nie był zaangażowany w proces szkolenia uczestnika. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje uprawnienie lotnicze NSTS.

Szkolenie lotnicze według scenariusza NSTS-05 składa się z części teoretycznej i praktycznej:

Szkolenie teoretyczne jest wspierane samodzielną nauką on-line w systemie TestNaDrony.pl. Daje to doskonałe efekty dydaktyczne dzięki szybkiemu opanowaniu nomenklatury używanej podczas lotów BVLOS. Uczestnik szkolenia PREMIUM ma też indywidualne zajęcia teoretyczne w wymiarze 8 godzin podzielone na dwie niezależne 4-o godzinne sesje. Szkolenie teoretyczne jest zakończone testem weryfikującym, a szkolenie praktyczne zawiera ocenę umiejętności praktycznych. Zaliczenie obu części szkolenia jest warunkiem od otrzymania

Czas trwania szkolenia praktycznego jest zwiększony z 9 godzin wymaganych przez ULC do 12. Szkolenie praktyczne podzielone jest na pięć niezależnych sesji szkoleniowych. Loty praktyczne są realizowane również w trybach manualnych (z wyłączonym autopilotem). W trakcie szkolenia realizowane są loty FPV z użyciem dedykowanych dronów. Każdy uczestnik szkolenia realizuje zajęcia praktyczne z dwoma różnymi instruktorami. Szkolenie praktyczne jest realizowane również w strefie lotniczej TRA138, dedykowanej do lotów BVLOS.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o narodowy scenariusz standardowy NSTS-05, przygotowany przez Departament BSP Urzędu Lotnictwa Cywilnego i opublikowany w dzienniku urzędowym w formie wytycznych nr 19 Prezesa ULC. Na szkoleniu teoretycznym analizowane są akty prawne, między innymi:

  1. Wytyczne nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
  2. Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych
  3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
  4. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie lotnicze NSTS-05 PREMIUM”