RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Szkolenie lotnicze NSTS-06 PREMIUM

5 800,00 

Szkolenie lotnicze NSTS-06 pozwala uzyskać uprawnienie do latania wielowirnikowymi dronami (MR) o masie: do 25kg w lotach BVLOS, w kategorii szczególnej na terenie Polski. PREMIUM to szkolenie z którego korzystają między innymi służby mundurowe.

Opis

Szkolenie lotnicze NSTS-06 PREMIUM do uzyskania uprawnienia pozwalającego latać wielowirnikowymi dronami (MR) o masie do 25kg w operacjach BVLOS. Posiadanie uprawnienia NSTS-06 daje Pilotowi BSP możliwość latania w kategorii szczególnej z wykorzystaniem narodowego scenariusza standardowego o numerze 06.

Cel szkolenia lotniczego NSTS-06

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności, potwierdzonych Certyfikatem Kompetencji Pilot BSP, na podstawie którego Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje uprawnienie lotnicze w zakresie BSP. Posiadanie certyfikatu otwiera drogę do lotów na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Pilot posiadający uprawnienie NSTS-06 może wykonywać operację z użyciem BSP w zakresie scenariusza standardowego NSTS-06, który uprawnia do wykonywania lotów wielowirnikowymi dronami o masie startowej mniejszej niż 25kg, używanych w operacjach BVLOS w zasięgu i poza zasięgiem wzroku Pilota BSP.

Szkolenie lotnicze według scenariusza NSTS-06 jest przeznaczone dla osób, którym nie wystarczają możliwości jakie dają loty VLOS w kategorii otwartej (A1/A3, A2) lub szczególnej (NSTS-01,02,03,04). Np. potrzebują:

 • wykonywać loty BVLOS w odległości do 1km od miejsca startu bez udziału obserwatora,
 • wykonywać loty BVLOS w odległości do 2km od miejsca startu z udziałem obserwatora lub obserwatorów,
 • wnioskować do Prezesa ULC o loty wyżej niż 120m AGL lub dalej niż 2km.

Uprawnienie NSTS-06 będzie umożliwiało wykonywania lotów w innych krajach Unii Europejskiej. Krajowe uprawnienie NSTS-06 na wniosek Pilota BSP będzie konwertowane przez ULC na europejskie prawnienie STS-02.

Przebieg szkolenia lotniczego NSTS-05

Szkolenie lotnicze do scenariusza NSTS-06 składa się z części teoretycznej i praktycznej, zgodnie z wytycznymi nr 20 Prezesa ULC, które zawierają:

 1. Program szkolenia teoretycznego NSTS-06
 2. Program szkolenia praktycznego NSTS-06

Część teoretyczna jest zakończona egzaminem, zaś praktyczna oceną umiejętności Pilota BSP.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o narodowy scenariusz standardowy przygotowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikowany w dzienniku urzędowym w formie wytycznych nr 20 Prezesa ULC, a także wytycznych nr 25 i 24, które wdrażają w Polsce rozporządzenia przygotowane przez agencję EASA. Do aktualnych dokumentów należą między innymi:

 1. Wytyczne nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
 2. Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych
 3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
 4. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

Ważne informacje organizacyjne

Dla uzyskania jakości szkolenia teoretycznego konieczna jest praca samodzielna uczestników na dokumentach źródłowych i przygotowanych materiałach dydaktycznych, wspomaga przy pomocy dedykowanego i dostępnego online oprogramowania edukacyjnego TestNaDrony.pl.

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości szkolenia praktycznego zajęcia w locie są rozciągnięte w czasie, ponieważ mózg dorosłego człowieka zaczyna uzyskiwać podświadomą kompetencję np.: w zakresie orientacji BSP w przestrzeni dopiero po kilku dniach ćwiczeń.

W przypadku szkolenia grupy uczestnicy będą podzieleni na kilku osobowe grupy. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał przerwy na odpoczynek między ćwiczeniami i będzie trenować z dwoma różnymi INStruktorami.

Praktyczny egzamin wewnętrzny (choć nie ma takiego wymogu ze strony ULC) będzie przeprowadzony przez osobę niezaangażowaną w proces szkolenia uczestników z doświadczeniem egzaminacyjnym.

Kurs jest dedykowane dla funkcjonariuszu służb mundurowych. Czas trwania szkolenia praktycznego jest zwiększony z minimalnej liczby 11 godzin wymaganej przez ULC do 16. Szkolenie praktyczne jest realizowowane w czasie 7 sesji szkoleniowych. Część lotów praktyczne jest realizowana w trybie wyłączonego systemu pozycjowania, aby skuteczniej rozwijać umiejętności potrzebne w sytuacjach rzeczywistych. W zależności od rodzaju służby mundurowej dla której realizowane jest szkolenie trenowane są różne elementy, np.:

 • loty patrolowe i podążenie za ruchomym obiektem
 • loty z użyciem wielowirnikowców FPV
 • loty w ograniczonej przestrzeni
 • loty poszukiwawcze
 • loty nocne

Informacje dodatkowe

 1.  Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu szkolenia NSTS-06 PREMIUM o dodatkowe specjalistyczne moduły szkoleniowe np.: zarządzanie flotą dronów, realizacja misji lotniczych w zespołach dwuosobowych – pilot BSP i operator urządzeń wykonawczych noszonych przez BSP, loty i nawigacja BVLOS i FPV w trybach manualnych (na wypadek awarii lub konieczności wyłączenia systemu GPS), działania na poligonie i inne do ustalenia.
 2. Zakres szkolenia może być dowolnie przygotowany pod wymagania Zamawiającego. Reprezentujemy grupę specjalistów. Mamy odpowiednie doświadczenie i zaplecze techniczno-organizacyjno-operacyjne do realizacji szkoleń lotniczych.
 3.  Świadczymy konsultacje w zakresie wdrażania technologii bezzałogowych, zawierających również systemy antydronowe, w tym budowę kompletnego procesu zawierającego środki techniczne, organizacyjne i prawne.
 4. Wśród kadry tworzącej zespół KursNaDrony.pl są osoby, które pełniły funkcję Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 5. KursNaDrony.pl jest operatorem szkolącym, zarejestrowanym w rejestrze ULC pod numerem S001, który prowadzi szkolenia lotnicze dla kategorii otwartej i szczególnej według scenariuszy NSTS-01/02/03/04/05/06/07/08. Szkolenia lotnicze BSP prowadzimy od 2010 r.
 6. KursNaDrony.pl jest podmiotem egzaminującym E001, wyznaczonym i upoważnionym przez Prezesa ULC, do prowadzenia egzaminów w zakresie narodowych scenariuszy standardowych NSTS.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie lotnicze NSTS-06 PREMIUM”