RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Szkolenie lotnicze NSTS-06 PREMIUM

4 800,00 

Szkolenie lotnicze NSTS-06 pozwala uzyskać uprawnienie do latania wielowirnikowymi dronami (MR) o masie: do 25kg w lotach BVLOS, w kategorii szczególnej na terenie Polski. PREMIUM to szkolenie z którego korzystają między innymi służby mundurowe.

Opis

Szkolenie lotnicze NSTS-06 do uzyskania uprawnienia pozwalającego latać wielowirnikowymi dronami (MR) o masie: do 25kg BVLOS. Posiadanie uprawnienia NSTS-06 daje Pilotowi BSP możliwość latania w kategorii szczególnej z wykorzystaniem narodowego scenariusza standardowego o numerze 06.

Cel szkolenia lotniczego NSTS-06

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności, potwierdzonych Certyfikatem Kompetencji Pilot BSP, na podstawie którego Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje uprawnienie lotnicze w zakresie BSP. Posiadanie certyfikatu otwiera drogę do lotów na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Pilot posiadający uprawnienie NSTS-06 może wykonywać operację z użyciem BSP w zakresie scenariusza standardowego NSTS-06, który uprawnia do wykonywania lotów wielowirnikowymi dronami o masie startowej mniejszej niż 25kg, używanych w operacjach BVLOS w zasięgu i poza zasięgiem wzroku Pilota BSP.

Szkolenie lotnicze według scenariusza NSTS-06 jest przeznaczone dla osób, którym nie wystarczają możliwości jakie dają loty VLOS w kategorii otwartej (A1/A3, A2) lub szczególnej (NSTS-01,02,03,04). Np. potrzebują:

 • wykonywać loty BVLOS w odległości do 1km od miejsca startu bez udziału obserwatora,
 • wykonywać loty BVLOS w odległości do 2km od miejsca startu z udziałem obserwatora lub obserwatorów,
 • wnioskować do Prezesa ULC o loty wyżej niż 120m AGL lub dalej niż 2km.

Uprawnienie NSTS-06 będzie umożliwiało wykonywania lotów w innych krajach Unii Europejskiej. Krajowe uprawnienie NSTS-06 na wniosek Pilota BSP będzie konwertowane przez ULC na europejskie prawnienie STS-02.

Przebieg szkolenia lotniczego NSTS-05

Szkolenie lotnicze do scenariusza NSTS-06 składa się z części teoretycznej i praktycznej, zgodnie z wytycznymi nr 20 Prezesa ULC, które zawierają:

 1. Program szkolenia teoretycznego NSTS-06
 2. Program szkolenia praktycznego NSTS-06

Część teoretyczna jest zakończona egzaminem, zaś praktyczna oceną umiejętności Pilota BSP.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o narodowy scenariusz standardowy przygotowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikowany w dzienniku urzędowym w formie wytycznych nr 20 Prezesa ULC, a także wytycznych nr 25 i 24, które wdrażają w Polsce rozporządzenia przygotowane przez agencję EASA. Do aktualnych dokumentów należą między innymi:

 1. Wytyczne nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
 2. Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych
 3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
 4. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

Ważne informacje organizacyjne

Dla uzyskania jakości szkolenia teoretycznego konieczna jest praca samodzielna uczestników na dokumentach źródłowych i przygotowanych materiałach dydaktycznych, wspomaga przy pomocy dedykowanego i dostępnego online oprogramowania edukacyjnego TestNaDrony.pl.

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości szkolenia praktycznego zajęcia w locie są rozciągnięte w czasie, ponieważ mózg dorosłego człowieka zaczyna uzyskiwać podświadomą kompetencję np.: w zakresie orientacji BSP w przestrzeni dopiero po kilku dniach ćwiczeń.

W przypadku szkolenia grupy uczestnicy będą podzieleni na kilku osobowe grupy. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał przerwy na odpoczynek między ćwiczeniami i będzie trenować z dwoma różnymi INStruktorami.

Praktyczny egzamin wewnętrzny (choć nie ma takiego wymogu ze strony ULC) będzie przeprowadzony przez osobę niezaangażowaną w proces szkolenia uczestników z doświadczeniem egzaminacyjnym.

Informacje dodatkowe

 1.  Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu szkolenia podstawowego NSTS-06 o dodatkowe specjalistyczne moduły szkoleniowe np.: zarządzanie flotą dronów, realizacja misji lotniczych w zespołach dwuosobowych – pilot BSP i operator urządzeń wykonawczych noszonych przez BSP, loty i nawigacja BVLOS i FPV w trybach manualnych (na wypadek awarii lub konieczności wyłączenia systemu GPS), działania na poligonie i inne do ustalenia.
 2. Zakres szkolenia może być dowolnie przygotowany pod wymagania Zamawiającego. Reprezentuję grupę specjalistów. Mamy na koncie odpowiednie doświadczenia i zaplecze techniczno-organizacyjno-operacyjne.
 3.  Świadczymy konsultacje w zakresie wdrażania technologii bezzałogowych, zawierających również systemy antydronowe, w tym budowę kompletnego procesu zawierającego środki techniczne, organizacyjne i prawne.
 4. Wśród kadry tworzącej zespół wyznaczonego operatora szkolącego KursNaDrony.pl są osoby, które pełniły funkcję Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 5. KursNaDrony.pl jest operatorem szkolącym wyznaczonym przez Prezesa ULC, upoważnionym do prowadzenia egzaminów i szkoleń lotniczych dla kategorii otwartej i szczególnej (NSTS-01/02/03/04/05/06/07/08). Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze podmiotów szkolących pod nr: 203RPS-12/2016. Szkolenia lotnicze BSP prowadzimy od 2010 r.

Kurs jest dedykowane dla funkcjonariuszu służb mundurowych. Czas trwania szkolenia praktycznego jest zwiększony z minimalnej liczby 11 godzin wymaganej przez ULC do 22. Szkolenie praktyczne jest realizowowane w czasie 7 sesji szkoleniowych.Część lotów praktyczne jest realizowana w trybie wyłączonego systemu pozycjowania, aby skuteczniej rozwijać umiejętności potrzebne w sytuacjach rzeczywistych. W zależności od rodzaju służby mundurowej dla której realizowane jest szkolenie trenowane są różne elementy, np.:

 • loty patrolowe i podążenie za ruchomym obiektem
 • loty z użyciem wielowirnikowców FPV
 • loty w ograniczonej przestrzeni
 • loty poszukiwawcze
 • loty nocne

Cena szkolenie lotniczego NSTS-06 PREMIUM

4800 zł od osoby

Oferujemy również szkolenia NSTS-06 w wersji BASIC i OPTIMAL. Ostateczna cena jest zależna od ilości osób oraz faktycznego zakresu szkolenia.

Z lotniczym pozdrowieniem,
Piotr Kleczyński

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie lotnicze NSTS-06 PREMIUM”