RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Kryteria walidacji kwalifikacji pilotów BSP

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, definiuje sposób walidacji wiedzy pilotów BSP w następujący sposób:

  • dla podkategorii A2:

„zaliczenie dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej przeprowadzanego przez właściwy organ lub w podmiocie wyznaczonym przez właściwy organ państwa członkowskiego, uzyskując co najmniej 75 % całkowitej liczby punktów. Egzamin musi obejmować co najmniej 30 pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi, dotyczących, w odpowiednich proporcjach, następujących dziedzin: (i) meteorologia; (ii) osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie; (iii) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi”
  • dla kategorii szczególnej według scenariuszy standardowych:

1. „Egzamin, o którym mowa w sekcji UAS.STS-01.020 pkt 2 lit. b), musi obejmować co najmniej 40 pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko, dotyczących, w odpowiednich proporcjach, następujących dziedzin: (i) przepisy lotnicze; (ii) ograniczenia możliwości człowieka; (iii) procedury operacyjne; (iv) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi; (v) ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych; (vi) meteorologia; (vii) osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie; oraz (viii) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu.

2. W przypadku, gdy uczeń-pilot bezzałogowego statku powietrznego posiada już certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego, o którym mowa w sekcji UAS.OPEN.030 pkt 2, egzamin składa się z co najmniej 30 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących, w odpowiednich proporcjach, dziedzin określonych w pkt 1 lit. a) ppkt (i)–(v).

3. Aby zdać egzamin z wiedzy teoretycznej, uczeń-pilot bezzałogowego statku powietrznego musi uzyskać co najmniej 75 % całkowitej liczby punktów.

Wiedza posiada przez pilota BSP, która może być zdobyta przez niego na różne sposoby (kursy stacjonarne, szkolenia on-line, samokształcenie) powinna być w wymaganym zakresie kompletna. Tylko kompletna wiedza gwarantuje bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych z użyciem BSP.

Dlatego dla osób, które są w branży BSP od początku (również wśród Egzaminatorów Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego), niezrozumiały jest zapis mówiący o konieczności uzyskania 75% prawidłowych odpowiedzi w całym teście walidacyjnym, zamiast 75% odpowiedzi w każdej dziedzinie – tak jak to było systemie egzaminowania kandydatów na pilotów BSP, obowiązującym do 30 grudnia 2020 r.

Kryterium zaliczenia egzaminu składającego się z trzech przedmiotów określone w rozporządzeniu 2019/947 jako: co najmniej 75 % całkowitej liczby punktów wydaje się zupełnie niewłaściwe i błędne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej. Możliwa jest sytuacja w której kandydat na pilota BSP, który będzie latał w podkategorii A2 (A2 umożliwia wykonywanie lotów w newralgicznej strefie CTR w której prowadzone są operacje startów i lądowań lotnictwa załogowego) zalicza egzamin teoretyczny choć z jednej dziedziny nie posiada wymaganej wiedzy.