Przestrzeń powietrzna w lotach BSP

Webinar Dronowy Moduł M2: Przestrzeń powietrzna w lotach BSP
Przestrzeń powietrzna w lotach BSP. Zapraszamy!

Przestrzeń powietrzna w lotach BSP jest omawiana w module M2 naszych autorskich WEBINARÓW DRONOWYCH ™, a na zajęcia poruszamy następujące tematy:

 • podział przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa
 • służby ruchu lotniczego
 • lotnicze strefy stałe i elastyczne
 • granice poziome i pionowe stref lotniczych oraz czas ich aktywności
 • konwersja stref lotniczych w strefy geograficzne
 • strefy geograficzne, które nie mają odpowiedników w strefach lotniczych
 • zasady korzystania z przestrzeni powietrznej przez BSP
 • aplikacja DroneRadar
 • system PansaUTM
 • loty w strefach kontrolowanych lotnisk CTR
 • i inne...

Przestrzeń powietrzna w lotach BSP

Przestrzeń powietrzna z punktu widzenia lotnictwa nie jest jednolita, występują w niej pewne trójwymiarowe struktury. Dwa wymiary określone są współrzędnymi punktów określającymi granicę poziomą danej strefy na mapie, a trzeci określa wysokość stref względem poziom morza. We wspomniane strukturach obowiązują ustalone zasady lotów. Nie we wszystkie struktury przestrzeni powietrznej można wlecieć dronem. Pilot BSP musi rozróżniać strefy, ponieważ definiują one przestrzeń w której można latać dronem i taką w której loty są zabronione.

Przepisy wprowadzające strefy geograficzne

W dniu 31 grudnia 2020 roku w Polsce oraz krajach należących do Unii Europejskiej zostały wprowadzone strefy geograficzne, które obowiązuje Pilotów BSP. Strefy geograficzne zostały wprowadzone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na mocy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/947. W Polsce strefy geograficzne zostały wprowadzone na mocy wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 24. Podczas zajęć analizujemy dokumenty źródłowe – a nie opinie „pseudo ekspertów” z mediów społecznościowych! Jeśli przed zajęciami chcesz się zapoznać z dokumentami, ściągnij je wprost z poniższych stron:

 1. Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych
 2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych

Dla kogo?

Jeśli zajmujesz się dronami i szukasz rzetelnych informacji, to właśnie trafiłeś na zajęcia przygotowane dla Ciebie. Materiał podajemy w przystępny sposób przez sterylne i szybkie łącza optyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego!

Co dalej?

WEBINARY DRONOWE ™ to cykliczne, tematyczne, on-linowe zajęcia przygotowane dla zawodowych pilotów BSP przez profesjonalistów z branży. Zapraszamy na pozostałe moduły:

Webinar Dronowy Moduł M1: Aktualne przepisy dla BSP
Webinar Dronowy Moduł M2: Przestrzeń powietrzna w lotach BSP
Webinar Dronowy Moduł M3: DRONY eksploatowane świadomie i bezpiecznie