Państwowy egzamin teoretyczny

Egzamin państwowy UAVO – część teoretyczna. Osoba przystępująca do egzaminu musi mieć ze sobą: potwierdzenie wpłaty na konto ULC za egzamin teoretyczny zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego dowód osobisty wiedzę 😉 Po zdaniu egzaminu teoretycznego kandydat na operatora ma 12 miesięcy na zaliczenie egzaminu praktycznego.