RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

KnowHow

Bezpieczna odległość

Loty w kategorii otwartej mają zdefiniowaną minimalną odległość poziomą od osób postronnych, który wynosi dla podkategorii:

  • A2 – w okresie przejściowym 50m od osób postronnych, a po okresie przejściowym BSP klasy C2 30m w poziomie od osób postronnych lub 5m, jeżeli BSP ma włączony tryb niskiej prędkości z uwzględnieniem zasady 1:1
  • A3 150m od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych

Są to niewątpliwie ograniczenia dla wykonywanych lotów. W kategorii szczególnej loty VLOS wykonywane według scenariuszy NSTS-01/02/03/04, a także loty BVLOS wykonywane według scenariuszy NSTS-05/06/07/08, nakazują pilotowi BSP zachować bezpieczną odległość.

Bezpieczna odległość jest zdefiniowana w aktualnych wytycznych Prezesa ULC, które dotyczą sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Ustawodawca zdefiniował ją następująco:

bezpieczna odległość – odległość bezzałogowego statku powietrznego od innych statków powietrznych, przeszkód, osób postronnych lub zwierząt, umożliwiającą uniknięcie kolizji, wynikającą z analizy panujących warunków meteorologicznych, otoczenia i przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania operacji oraz rodzaju używanego bezzałogowego statku powietrznego i kwalifikacji pilota

Warto zapoznać się z innymi definicjami.

Dodaj komentarz