RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

FAQ

Czy jest jakaś aplikacja zamiast DroneRadar?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw opisać czym była aplikacja DronaRadar. Była to jedyna aplikacja dopuszczona do użytku operacyjnego przez Prezesa ULC, która współpracowała z systemem PansaUTM. Od strony informatycznej precyzyjniej byłoby napisać, że była częścią systemu PansaUTM. PansaUTM to system do zarządzania lotów dronami w Polsce. Pilot BSP korzysta z niego wtedy kiedy chce:

  1. wykonać lot w niektórych sektorach stref CTR
  2. wykonać lot poza zasięgiem wzroku BVLOS

Ad. 1.
Wniosek trzeba wysłać tylko, jeśli dla zakładanych parametrów lotu (masa BSP, wysokość lotu) wymaga tego sektor strefy CTR w którym planowany jest lot. Wniosek wysyła się przez system PansaUTM (dostępny pod adresem: utm.pansa.pl), co najmniej na 24 godziny przed planowanym lotem. PAŻP analizuje wniosek i wydaję warunki jego wykonania. Pilot musi postępować zgodnie z wydanymi warunkami, jeśli chce wykonać zgłoszony lot.

Ad. 2.
Aby można było wykonywać loty BVLOS trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje pilota BSP. Należą do nich: NSTS-05/06/07/08 oraz STS-02. Lotów BVLOS nie można wykonywać w kategorii otwartej.
W przypadku lotu BVLOS wniosek o wydanie warunków należy złożyć w systemie PansaUTM na co najmniej na trzy dni przed planowanym lotem, zgodnie z opisem na stronie: https://www.pansa.pl/loty-bvlos/.

Aplikacja DroneRadar

Aplikacja DroneRadar służyła do zgłaszania zamiaru wykonania lotu. Jeśli pilot wykonał w niej check-in to jego pozycja pojawiała się na stanowiskach operacyjnych służb lotniczych takich jak: kontrolerzy wieżowi TWR (w strefach CTR lub w strefach MCTR), informatorzy FIS (w pozostałych miejscach dostępnych dla pilotów BSP).

Aktualne narzędzie do zgłaszania lotów

Warto wiedzieć, że zgłoszenie zamiaru wykonania lotu jest w Polsce obowiązkowe. Do zgłaszania loty PAŻP przygotował narzędzie checkin.pansa.pl.

Dla pilotów, którzy nie znają struktur przestrzeni powietrznej (stref stałych i elastycznych), konwersji stref lotniczych na strefy geograficzne, korzystanie z narzędzi przygotowanych przez PAŻP może być niejednoznaczne. Dlatego warto zapoznać się z aplikacją przygotowaną przez Marka Artemiuka:

Aplikacja DRONX.pl

Aplikacja DRONX.pl analizuje przestrzeń powietrzną w miejscu planowanego lotu i wyświetla podpowiedzi dotyczące zasad wykonywania lotów.