RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

FAQ

Czy dronem z klasą C1 mogę latać w A2?

Czy jeśli mam drona oznaczonego klasą C1 (np. DJI Mavic Air 2S), to mogę nim latać w podkategorii A2?

Odpowiedź Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest następująca:
Aby latać w podkategorii A2 należy używać drona z nadaną klasą zgodności C2.

To znaczy, że dronem danej klasy można wykonywać loty jedynie w kategorii przeznaczonej dla tej klasy.

FAQ

Czy kategoria A2 da mi coś, jeśli latam DJI Mini 2?

Nie. Kategoria A2 jest przeznaczona dla dronów oznaczonych klasą C2. DJI Mini 2, Mini 3 PRO, Mini 4 PRO nie posiadają klasy C2, więc nie mogą być używane w podkategorii A2.

Źródło: https://ulc.gov.pl/pl/drony/5305-kategoria-otwarta

Drony klasy C2

Drony o masie startowej poniżej 250g (np. DJI Mavic Mini 2, Mini 3 PRO, Mini 4 PRO) mogą wykonywać loty w kategorii otwartej. Należy pamiętać, że podkategoria A1 od 1 stycznia 2024 r. jest przeznaczona dla dronów oznaczonych klasą C0 (o masie <250g) i C1 (<900g). To znaczy, że Mavic Mini 2 nie może wykonywać lotów w A1, ponieważ nie ma klasy C0.

Wyższe loty w CTR

Od 1 stycznia 2024 r. w podkategorii A2 można wykonywać loty dronami, których masa startowa nie przekracza 4kg i są oznaczone klasą C2. Posiadają kwalifikację pilota BSP dla podkategorii A2 można wnioskować do PAŻP o loty w sektorach CTR bliżej niż 6km od granicy lotniska do 50m AGL. Przedstawia to schemat na stronie PAŻP: https://www.pansa.pl/zasady-wykonywania-lotow-bsp-w-kategorii-otwartej/

Źródło: https://www.pansa.pl/zasady-wykonywania-lotow-bsp-w-kategorii-otwartej/

Jeśli pilot planuje loty w sektorze strefy CTR, króra znajduje się bliżej niż 6km od granicy lotniska objętego daną strefą CTR i dalej niż 1km – na powyższym schemacie oznaczone kolorem żółtym – na wysokość 50m AGL to musi mieć co najmniej kwalifikacje A2 i złożyć wniosek z planem lotu w systemie PansaUTM. W Warszawie jest sporo miejsc objętych takimi sektorami. Np. taka lokalizacja: https://dronx.pl/index.php?wgs=52.20371,20.92887, która znajduje się w sektorze RPA13 strefy CTR EPWA – czyli lotniska im. Fryderyka Chopina (Okęcie).

FAQ

Czy jest jakaś aplikacja zamiast DroneRadar?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw opisać czym była aplikacja DronaRadar. Była to jedyna aplikacja dopuszczona do użytku operacyjnego przez Prezesa ULC, która współpracowała z systemem PansaUTM. Od strony informatycznej precyzyjniej byłoby napisać, że była częścią systemu PansaUTM. PansaUTM to system do zarządzania lotów dronami w Polsce. Pilot BSP korzysta z niego wtedy kiedy chce:

  1. wykonać lot w niektórych sektorach stref CTR
  2. wykonać lot poza zasięgiem wzroku BVLOS

Ad. 1.
Wniosek trzeba wysłać tylko, jeśli dla zakładanych parametrów lotu (masa BSP, wysokość lotu) wymaga tego sektor strefy CTR w którym planowany jest lot. Wniosek wysyła się przez system PansaUTM (dostępny pod adresem: utm.pansa.pl), co najmniej na 24 godziny przed planowanym lotem. PAŻP analizuje wniosek i wydaję warunki jego wykonania. Pilot musi postępować zgodnie z wydanymi warunkami, jeśli chce wykonać zgłoszony lot.

Ad. 2.
Aby można było wykonywać loty BVLOS trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje pilota BSP. Należą do nich: NSTS-05/06/07/08 oraz STS-02. Lotów BVLOS nie można wykonywać w kategorii otwartej.
W przypadku lotu BVLOS wniosek o wydanie warunków należy złożyć w systemie PansaUTM na co najmniej na trzy dni przed planowanym lotem, zgodnie z opisem na stronie: https://www.pansa.pl/loty-bvlos/.

Aplikacja DroneRadar

Aplikacja DroneRadar służyła do zgłaszania zamiaru wykonania lotu. Jeśli pilot wykonał w niej check-in to jego pozycja pojawiała się na stanowiskach operacyjnych służb lotniczych takich jak: kontrolerzy wieżowi TWR (w strefach CTR lub w strefach MCTR), informatorzy FIS (w pozostałych miejscach dostępnych dla pilotów BSP).

Aktualne narzędzie do zgłaszania lotów

Warto wiedzieć, że zgłoszenie zamiaru wykonania lotu jest w Polsce obowiązkowe. Do zgłaszania loty PAŻP przygotował narzędzie checkin.pansa.pl.

Dla pilotów, którzy nie znają struktur przestrzeni powietrznej (stref stałych i elastycznych), konwersji stref lotniczych na strefy geograficzne, korzystanie z narzędzi przygotowanych przez PAŻP może być niejednoznaczne. Dlatego warto zapoznać się z aplikacją przygotowaną przez Marka Artemiuka:

Aplikacja DRONX.pl

Aplikacja DRONX.pl analizuje przestrzeń powietrzną w miejscu planowanego lotu i wyświetla podpowiedzi dotyczące zasad wykonywania lotów.

FAQ

Jakie są zasady lotów w innych krajach?

Przede wszystkim trzeba znać aktualne zasady wykonywania lotów w Polsce. Ogólne zasady dla podkategorii A1/2/3 kategorii otwartej są wspólne dla wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej. Jednak w danym kraju mogą obowiązywać dodatkowe przepisy. Na przykład w Polsce jest obowiązek zgłaszania każdego lotu przy pomocy systemu tele-informatycznego, określonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (w skrócie: PAŻP). Aktualnie obowiązuje system dostępny przez przeglądarkę internetową pod adresem checkin.pansa.pl. W Polsce ubezpieczenie OC dla pilota BSP jest wymagane dla BSP o masie startowej wyższej niż 20kg. W innych krajach wymagane jest nawet dla dronów o masie poniżej 250g.

Informacje na stronach ULC

Każdy z nadzorów lotniczych w Europie prezentuje na swoich stronach informacje o zasadach wykonywania lotów. W Polsce nadzorem lotniczym jest Urząd Lotnictwa Cywilnego (w skrócie: ULC), który przygotował stronę z podstawowymi informacjami dla pilotów BSP z innych krajów: https://ulc.gov.pl/pl/drony/operators-from-other-eu-member-states.

Informacje w innych nadzorach lotniczych

Najpewniejszym sposobem uzyskania informacji o lotach w kraju w którym pilot BSP planuje wykonywać loty dronem jest zapoznanie się z informacjami na stronie nadzoru lotniczego w tym kraju. W celu uzyskania informacji pomocny może być telefon do ambasady tego kraju.

E-Book Karola Damięckiego

Karol Damięcki właściciel szkoły Akademia Ja Latam, napisał e-book pt. „Ja Latam dronem po Europie” o zasadach wykonywania lotów w krajach Europy.