RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Eksploatacja dronów, KnowHow

Jak sprawdzić klasę dronów firmy DJI?

Obraz wygenerowany przez: gencraft.com

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można wykonywać loty dronami, które mają nadaną przez producenta klasę. Zgodnie z rozporządzeniem 945/2019, system BSP może być oznaczony klasami od C0 do C6. W zależności od nadanej klasy będzie nim można wykonywać loty w odpowiedniej podkategorii A1/2/3 kategorii otwartej lub według scenariuszy standardowych STS kategorii szczególnej.

Spis deklaracji dronów DJI

Firma DJI produkująca drony konsumenckie, przygotowała spis dronów posiadających deklarację zgodności CE:
https://www.dji.com/pl/euro-compliance

DJI Mavic Mini 4 PRO

Jeśli dany model BSP firmy DJI posiada klasę, to jest ona umieszczona na górze deklaracji zgodności CE przygotowanej dla tego modelu BSP i oznaczonej jako UAS Class.

Dla przykładu DJI Mavic Mini 4 PRO posiada klasę C0:

Klasa C0 dla drona DJI Mavic Mini 4 PRO

Inne drony DJI

Nie wszystkie drony DJI posiadają klasę Cx. Np. DJI Avata Explorer Combo takiej klasy nie posiada:

Loty dronami bez klasy

Od 1 stycznia 2024 r. wykonywanie lotów dronami bez nadanej klasy będzie możliwe:

 • w podkategorii: A1 lub A3 kategorii otwartej
 • w kategorii szczególnej dla operacji:
  • według krajowych scenariuszy standardowych NSTS
  • na podstawie zezwolenia Prezesa ULC

O co chodzi z deklaracją zgodności?

Jesteś ciekawy? Chcesz wiedzieć? Postaw kawę a dopiszę informacje na ten temat 😉

Eksploatacja dronów, KnowHow

Zabezpieczenie ładunku

Jeśli BSP ma możliwość instalowania dodatkowych elementów tzw. ładunku użytkownika, to pilot musi zadbać o to, żeby ładunek ten był prawidłowo zainstalowany i zabezpieczony. Dodatkowy ładunek:

 • musi być zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi w instrukcji obsługi BSP
 • musi być prawidłowy ustawiony względem elementów kadłuba, aby nie zaburzać środka ciężkości BSP
 • musi być zabezpieczony, aby uniemożliwić wydostanie się z niego elementów które mogą się zaczepić w śmigła (MR), wirniki (H) lub powierzchnię sterowe (A, VTOL)

Eksploatacja dronów, KnowHow

Instrukcja obsługi BSP

Pilot przed pierwszym lotem danym modelem BSP musi zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika bezzałogowego statku powietrznego, w szczególności w zakresie:

 • przeglądu głównych elementów bezzałogowego statku powietrznego
 • ograniczeń (np. masa, prędkość, środowisko, czas pracy akumulatora i itp.)
 • kontrolowania bezzałogowego statku powietrznego we wszystkich fazach lotu (np. start, zawis w powietrzu, w stosownych przypadkach, podstawowe manewry w locie i lądowanie)
 • czynników wpływających na bezpieczeństwo lotu
 • ustawiania parametrów procedur Fail-Safe
 • ustalania maksymalnej wysokości
 • procedur implementacji i aktualizacji danych o strefach geograficznych do systemu świadomości przestrzennej
 • procedur wczytywania numeru rejestracyjnego operatora bezzałogowego statku powietrznego do systemu bezpośredniej zdalnej identyfikacji
 • bezpieczeństwa:
  • A. instrukcje dotyczące zabezpieczenia ładunku/obciążenia
  • B. środki ostrożności, aby uniknąć obrażeń od wirników i ostrych krawędzi
  • C. bezpieczne obchodzenie się z akumulatorami
 • instrukcji konserwacji i utrzymania bezzałogowego statku powietrznego w należytym stanie technicznym.

Eksploatacja dronów, KnowHow

Kanały konsoli sterującej

Konsola sterująca przesyła do BSP informacje o wychyleniu drążków, stanie potencjometrów, przełączników i przycisków. Informację te są zakodowane w sygnale radiowym. Sygnał te przesyła konkretną liczbę kanałów – stąd mówi się o konsoli 4, 6, 8 czy 16 kanałowej. Jeden kanał jest przypisany do jednego elementu konsoli sterującej. Podstawowe kanały które pozwalają kontrolować lot BSP to:

 1. AILERON
 2. ELEVATOR
 3. RUDDER
 4. THROTTLE

Ad. 1. AILERON (w samolocie lotki) umożliwia wykonanie lotu BSP (MR) w lewo lub prawo
Ad. 2. ELEVATOR (w samolocie ster wysokości) umożliwia wykonanie lotu BSP (MR) do przodu lub do tyłu
Ad. 3. RUDDER (w samolocie ster kierunku) umożliwia wykonanie obrotu BSP (MR) w lewo lub prawo
Ad. 4. THROTTLE (w samolocie przepustnica) umożliwia wykonanie przez BSP (MR) wnoszenia lub opadania

Eksploatacja dronów, KnowHow

Moment reakcyjny

Moment reakcyjny to zjawisko fizyczne, wykorzystywane w wielowirnikowcach do realizacji jego obrotu względem osi YAW. Obrót wielowirnikowca względem osi YAW jest możliwy po pojawieniu się nieskompensowanego momentu reakcyjnego pomiędzy śmigłami kręcącymi się w lewo i śmigłami kręcącymi się w prawo.