RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

KnowHow

Osie obrotu

Drony latają dzięki możliwości wykonywania obrotów względem osi ROLL, PITCH i YAW.

Źródło: http://2.bp.blogspot.com/-4THl0fU7rFY/VKHi5bVt80I/AAAAAAAAG_A/JY_MGFWOMTE/s1600/PitchRollYaw.png


Z każdą z osi PITCH, ROLL, YAW jest skojarzony obrót BSP. Nazwy tych obrotów: pochylenie, przechylenie i odchylenie.

Pochylenie to obrót wokół osi PITCH. Jest realizowany przez pochylenie prawego drążka konsoli sterującej (MODE2) w górę lub w dół. Prawy drążek (MODE2) poruszany w górę lub w dół realizuje funkcję ELEVATOR. W trakcie szkolenia praktycznego używane jest sformułowanie: do przodu (drążek od siebie) i do tyłu (drążek do siebie). Jeśli wielowirnikowiec jest w pozycji neutralnej (kurs 0 st.) względem pilota i przesunie on prawy drążek do przodu to wielowirnikowiec również poleci do przodu.

Przechylenie to obrót wokół osi ROLL. Jest realizowany przez przechylenie prawego drążka konsoli sterującej (MODE2) w lewo lub w prawo. Prawy drążek (MODE2) poruszany w lewo lub w prawo realizuje funkcję AILERON. W trakcie szkolenia praktycznego używane jest sformułowanie: lewe skrzydło lub bok (drążek w lewo) i prawe skrzydło lub bok (drążek w prawo). Jeśli wielowirnikowiec jest w pozycji neutralnej (kurs 0 st.) względem plota i przesunie on prawy drążek w lewo wielowirnikowiec również poleci w lewo (na lewe skrzydło na lewy bok).

Odchylenie to obrót wokół osi YAW. Jest realizowany przez zmianę położenia lewego drążka konsoli operatora (MODE2) w lewo lub w prawo. Lewy drążek (MODE2) realizuje funkcję RUDDER. W trakcie szkolenia praktycznego używane jest sformułowanie: obrót w lewo (lewy drążek w lewo) i obrót w prawo (lewy drążek w prawo).

Pochylenie i przechylenie wielowirnikowca jest możliwe dzięki odpowiednio rozłożonym siłom ciągu z poszczególnych silników.

Odchylenie, czyli obrót wielowirnikowca względem osi YAW jest możliwy dzięki pojawieniu się nieskompensowanego momentu reakcyjnego.