RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

KnowHow

Kamizelka odblaskowa

Obowiązek noszenia kamizelki odblaskowej jest określony w wytycznych WYTYCZNYCH NR 7 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (i późniejszych aktualizacji tych wytycznych).

Opisuje to dokładnie: Rozdział 4 Warunki eksploatacji systemu bezzałogowego statku powietrznego

4.1. Eksploatując system bezzałogowego statku powietrznego:

4) w kategorii „szczególnej” albo kategorii „certyfikowanej” – nosi się kamizelkę ostrzegawczą lub inną odzież identyfikującą pilota wykonującego czynności lotnicze, tak aby osoby niezaangażowane w operację widziały, że wykonuje on w danym momencie czynności lotnicze, lub – jeżeli operator nie znajduje się na otwartej przestrzeni – oznacza się w sposób widoczny miejsca jego przebywania.

Obowiązek kamizelki w NSTS

Jest to powtórzone w rozdziale: UAS.NSTS-0x.050 Warunki eksploatacji systemu bezzałogowego statku powietrznego, każdego narodowego scenariusza standardowego (gdzie: x to numer scenariusza od 1 do 8):

Warunkiem eksploatacji systemu bezzałogowego statku powietrznego jest:

noszenie przez pilota wykonującego czynności lotnicze kamizelki ostrzegawczej lub odzieży w inny sposób identyfikującej pilota.

Kamizelka w kat. otwartej

Z powyższych zapisów wynika, że „kamizelki ostrzegawczej lub innej odzież identyfikującą pilota wykonującego czynności lotnicze” nie nosi się podczas lotów w kategorii otwartej we wszystkich jej podkategoriach A1/3, A2.