RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

KnowHow

Loty wyżej niż 120m AGL

Loty wyżej niż 120m AGL są możliwe w kategorii otwartej jedynie w przypadku lotu w odległości do 50 metrów w poziomie od sztucznej przeszkody o wysokości przekraczającej 105 metrów. Wtedy wysokość lotu można zwiększyć o maksymalnie 15 metrów powyżej wysokości tejże przeszkody.

Loty wyżej niż 120m AGL są możliwe w kategorii szczególnej w dwóch przypadkach:

  1. Po uzyskaniu zezwolenia Prezesa ULC na loty wykraczające poza scenariusze standardowe.
  2. Zgodnie z treścią rozdziału: UAS.NSTS-01.020 Warunki wykonywania lotów: „2) w przypadku lotu bezzałogowym statkiem powietrznym w operacji VLOS, w odległości do 50 metrów w poziomie od sztucznej przeszkody o wysokości przekraczającej 105 metrów, maksymalną wysokość operacji można zwiększyć o maksymalnie 15 metrów powyżej wysokości przeszkody”.

Ad. 1. Scenariusze standardowe określają zasady lotów dronami i nakładają na pilota BSP pewne ograniczenia. Jednym z głównym ograniczeń operacji lotniczych z użyciem BSP wykonywanych w kategorii otwartej (A1/A2/A3) i szczególnej (scenariusze standardowe) jest wysokość lotu, która nie może być większa niż 120m AGL. Wyjątkiem jest omijanie przeszkód o wysokości większej niż 105m AGL.

Ad. 2. Niektóre loty nie mieszczą się w zasadach scenariuszy standardowych, ponieważ wymagają większej wysokości. Co można wtedy zrobić, żeby wykonać lot zgodnie z prawem powyżej ustawowego limitu 120m AGL? Należy skorzystać z możliwości wystąpienia do Prezesa ULC o pozwolenie na wykonywania lotów z użyciem BSP wykraczających poza scenariusze standardowe. W tym celu należy opracować koncepcję operacji, przygotować analizę ryzyka tej operacji (z wykorzystaniem metodyki SORA) i wypełnić wniosek. Rozpatrzenie wniosku trwa 30 dni. Jeśli w ocenie nadzoru lotniczego operatora wnioskujący użył odpowiednich metod mitygacji ryzyka na ziemi i w powietrzu, wydawane jest czasowe pozwolenie na operację objęte wnioskiem.

Dodaj komentarz